Yayınlar

Şubat, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Valör Nedir?

Resim
Valör Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür. Kelime anlamı olarak da valör, Fransızca “değer” anlamına gelir. Dilimize Fransızcadan geçen bu kelimenin İngilizcesi de “value date”, yani değer tarihi olarak karşımıza çıkar. Burada ilgili şeyin değer kazanacağı, işleme konacağı tarih kastedilmekte ve buna vurgu yapılmaktadır. ✅  Altın Rezervi Nedir?  ➤ Valör Tarihi Nedir? İşlemin yapıldığı tarih ile işlemin gerçekleştiği yani değer kazandığı tarih arasındaki farkın anlatıldığı terim, özellikle bankacılık sektöründe valör tarihi olarak karşımıza çıkar. Somut bir örnekle bahsedecek olursak, vadeli mevduat hesabı açıldığında ve paranızı faize koyduğunuzda, paranın faiz işlemeye başlayacağı tarih valör tarihi olarak adlandırılır. Genellikle bankalarda vadeli hesabınıza para yatırdıktan bir gün sonra faiz işler. Bazı bank

BOE - Bank of England Nedir?

Resim
BOE İngiltere Merkez Bankası, (Bank of England), 1694 yılında İngiltere’nin Fransa’yla giriştiği savaşın finansmanı için tahvil ihraç etmek ve mevduat toplamak üzere özel ticari banka statüsünde kuruldu. 1844’te ilk kez para basma yetkisi verilen banka 1944’te devletleştirildi. 1997 yılında ise para politikalarını ve faizleri belirleme yetkisi hükümetten alınarak İngiltere Merkez Bankası’na devredildi ve banka ilk kez bağımsız bir statüye kavuştu. ✅  BOJ - Bank of Japan Nedir?  ➤ Birleşik Krallık çatısı altında dünyanın farklı bölgelerinde toprak sahibi konumunda olan İngiltere, ekonomik ve siyasal anlamda küresel bazda güç konumunda bulunuyor. İngiltere’nin sahip olduğu güç kurumları ile de desteklenmekte. Bu kurumlardan birisi de Birleşik Krallık Merkez Bankası Bank of England. İngiltere Merkez Bankası’nın temel işlevi ülkenin para politikasını belirlemek, enflasyonu kontrol altında tutarak fiyat istikrarını sağlamak, para basmak ve piyasalara likidite sağlamaktır.

Options Nedir?

Resim
Options Opsiyon Latince bir terim olup tercih, seçim anlamına gelmektedir. Ekonomi dünyasında opsiyon sözleşmeleri herhangi bir varlığı belirli bir vadede ya da vadeye kadar belirli bir miktarda, belirli bir fiyattan alma ya da satma hakkı veren sözleşmelerdir. ✅  Altın Rezervi Nedir?  ➤ Opsiyon, belirli bir değer için, belirli bir tarihte veya tarihe kadar, belirli miktardaki bir malı (finansal ürünü, sermaye piyasası aracını veya ekonomik göstergeyi), fiyatını bugünden sabitlemek koşulu ile ileri bir vadede alma veya satma hakkı tanıyan ve bu hakkı belli bir prim karşılığında opsiyonu satın alan kişiye (lehdara) veren, ancak zorunlu tutmayan buna karşın opsiyon satıcısına (keşidecisine) lehdar tarafından talep edilmesi halinde satmaya zorunlu tutan sözleşmelere opsiyon sözleşmeleri denir. söz konusu üründe yatırımcıya alım yada satım hakkı verir. Bir opsiyon işlemi, iki taraf arasında yapılmış bir anlaşmadır. Opsiyon türleri nelerdir? Opsiyonlar alım opsiyonu ( call option ) ve sat

Futures Nedir?

Resim
Futures Futures; dayanak varlığı spot piyasada işlem gören ürünlerden türetilmiş olan herhangi malın, finansal ürünün, menkul değerin veya endeksin, miktar, kalite ve vadesi önceden belirlenmiş şekilde ileri bir tarihte teslimatı yapılmak üzere bugünden alış satış işleminin yapıldığı piyasaya verilen isimdir. ✅    Forward Nedir?  ➤ İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihte teslim edilmesini öngörür. Forward piyasalardan farkı, organize piyasalarda standartlaştırılmış (bir kontratın miktarı, kontratların piyasaya çıkış tarihleri, marjin adı altında bir teminat sistemine sahip olunması gibi) kontratlar üzerinden işlem görmesidir. Spekülatif amaçlı yapıldığında, teorik olarak sonsuz kar ve zarar ihtimali vardır. Futures piyasada işlem gören ürünlerin değeri dayanak bir finansal varlığın ya da malın değerine doğrudan bağlıdır. Türev ürünler, dayanak varlığın sahipliği el değiştirmeksizin, varlıkla ilgil

Kur Riski Nedir?

Resim
Piyasalar Kur riski, döviz kurlarında beklenmedik bir değişmenin firmanın gelir ve giderlerinde ya da genel olarak nakit akımlarında yol açtığı değişiklikler olarak tanımlanır. Gelecekte döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda varlıklar ve/veya yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi ihtimalini ifade etmektedir. Kur riskinden korunmak için yatırımcıların hem finans hem de mal piyasalarında pozisyon almaları, birden fazla ülkenin finans piyasasına yatırım yapmaları ve türev ürün veya piyasaları kullanmaları gibi yöntemler mevcuttur. ✅  Altın Rezervi Nedir?  ➤ Döviz kuru riski, bir finansal işlem, şirketin iç para birimi dışındaki bir para biriminde ifade edildiğinde ortaya çıkan finansal risktir. Kur riski, işlemin tamamlandığı tarihten önce yerel para birimi ile para birimi arasındaki döviz kurunda olumsuz bir değişiklik riski olduğunda ortaya çıkması ile oluşur. Kur riski, döviz kurlarında meydana gelen değişmelerin yarattığı belirsiz

BOJ - Bank of Japan Nedir?

Resim
BOJ The Bank of Japan, Japonya’nın Merkez Bankası olup merkezi Tokyo’nun Nihonbashi bölgesinde bulunmaktadır. Banka 1953 yılında kurulmuş olup ancak 1956 yılında faaliyete geçmiştir. ✅  TCMB Nedir?  ➤ The Bank of Japan, para ve menkul kıymetlerin piyasaya sürülmesi ve yönetilmesi ile birlikte, para politikalarını uygulamaktadır. The Bank of Japan’ın öncelikli hedefi Japonya finansal sisteminin istikrara bağlanmasıdır. Diğer hedefleri ise, bu sistemde uzlaştırma ve temizleme görevini üstlenmesidir. Dünya genelinde ki tüm Merkez Bankaları gibi Bank of Japan’da ekonomik verileri toplar, düzenler ve ekonomik araştırma analizleri yapmaktadır. Japonya Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası Federal Rezerv Sistemi (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile birlikte dünyanın üç ana merkez bankasından biridir. Japon hükümetine bağlı olan bankanın yöneticilerini Japon hükümetinin değiştirme hakkı vardır. Japon Merkez bankası yönetim kurulu aldığı kararları her yıl rapor halinde Japon Hükümeti par

Altın Rezervi Nedir?

Resim
Altın Rezervi Altın Rezervi; Merkez bankasında veya devlet hazinesinde kur istikrarı için külçe ya da madeni para olarak saklanan altın anlamına gelir. Merkez Bankası ’nın altın kaynaklarının artmasının refah artışından kaynaklanmadığını aksine dış politikadaki tutum sebebi ile Merkez Bankası’nın rezerv tercihlerini altın yönünde kullandığını biliyoruz. Ülkeler ekonomik güvenlik sebebiyle altın biriktirir. Dış politikada takınılacak tutuma göre altın rezervlerinin güçlendirilmesi iyi olur. ✅  KGF Nedir?  ➤ Uluslararası rezerv, herhangi bir para biriminin merkez bankaları ve para üstünde söz sahibi kuruluşlarca tutulan miktarıdır. Ancak günümüz koşullarında uluslararası rezerv terimi bu kurumların elinde tuttuğu döviz, altın ve özel çekme haklarını da kapsar. Günümüzde uluslararası rezervlerde baskın para birimi Amerikan doları dır. Bunun yanı sıra Euro büyük bir yüzde teşkil etmektedir. Japon yeni , İngiliz sterlini ve Çin yuanı uluslararası rezervlerde payını arttıran paralardır

FOMC Nedir?

Resim
FOMC Federal Open Market Committee (FOMC) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC); Para Politikası dediğimizde aklımıza Merkez Bankaları tarafından yürütülen düzenlemeler gelmektedir. Paranın maliyetini (faiz oranını) etkileyen ve ulusal ekonomik çıkarları destekleyen Merkez Bankalarından biri de Fed’dir. 1913’de Federal Reserve Bank (FED), ABD’de Para Politikasını yürütmek üzere görevlendirilmiştir. ✅  FED Nedir?  ➤ Fed, para politikasında temel olarak 3 aracı kontrol etmektedir. Açık Piyasa İşlemleri, Reeskont Faiz Oranı ve Zorunlu Karşılık Oranlarıdır. Fed Yönetim Kurulu, sistem içerisinde reeskont faiz oranını ve zorunlu karşılık oranlarını kontrol etmektedir. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC-Fed Open Market Committe) ise Açık Piyasa İşlemlerini kontrol etmektedir. Bu üç aracı kullanarak Fed, fon talebini, fon arzını ve Fed bünyesinde tutulan finansal kurumların karşılıklarını yönetmektedir. Fed’in kontrol ettiği faiz oranı, gecelik olarak finansal kurumlar arasındaki nakit akışında o

Standart Sapma Nedir?

Resim
Standart Sapma Standart sapma terimi , herhangi bir konuyla alakalı olan, serinin, değişkeniyle birlikte ortalama değer arasındaki fark olarak ifade edilir. Standart sapma belli bir formül kullanılarak hesap edilme yöntemiyle bulunabilmektedir. Standart sapma, Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, bir anakütle, bir örneklem, bir olasılık dağılımı veya bir rassal değişken, veri değerlerinin yayılımının özetlenmesi için kullanılan bir ölçüdür. Matematik notasyonunda genel olarak, bir anakütle veya bir rassal değişken veya bir olasılık dağılımı için standart sapma σ (eski Yunan harfi olan küçük sigma) ile ifade edilir; örneklem verileri için standart sapma için ise s veya s' (anakütle σ değeri için yansız kestirim kullanılır.) ✅  Hesaplama Araçları  ➤ Standart sapma varyansın kare köküdür. Daha matematiksel bir ifade ile standart sapma veri değerlerinin aritmetik ortalamadan farklarının karelerinin toplamının veri sayısı -1'e bölümünün kare köküdür, yani verilerin ort

Libid Nedir?

Resim
LIBID Londra Bankalararası İhale Oranı (LIBID), büyük Londra bankalarının, bankalararası piyasadaki diğer bankalardan gelen avro para birimi mevduatları için teklif verdikleri ortalama faiz oranıdır . Bu, bankaların eurocurrency mevduatları ve diğer bankaların Londra bankalararası piyasasında teminatsız fonları için ödemeye istekli olduğu teklif oranıdır , daha popüler olan LIBOR ise teklif edilen orandır. ✅   Libor Nedir?   ➤ Eurocurrency mevduatları, o para biriminin düzenlendiği ülke dışındaki bir para biriminin banka mevduatı biçimindeki parayı ifade eder. Herhangi bir ülkedeki herhangi bir para biriminde olabilirler. LIBOR faz aşımı ardından, son bir sonucu olarak oran sabitleme skandalları , LIBID da 2021 yılında başlayan aşamalı olacak. Temel Çıkarımlar LIBID, bankaların euro mevduatlarını ödünç almak istedikleri "teklif" oranı olan Londra Bankalararası İhale Oranıdır. Bankaların birbirlerine borç vermeye istekli oldukları "teklif" oranı daha popüler ola

Hedging Nedir?

Resim
Hedging Hedging (Riskten Korunma); Yatırım riskine karşı korunmak amacıyla finansal pazarlardaki araçları etkin ve doğru bir biçimde kullanarak olası ters fiyat hareketlerine karşı yatırımcının yatırımını güvenceye almasıdır. Hedging kavramını anlamanın en iyi yolu, bunu bir sigorta olarak düşünmektir. Portföy yöneticileri, bireysel yatırımcılar ve şirketler hedging yaptıklarında kendilerini kesin olarak beklenen ya da ileri tarihte ortaya çıkması muhtemel olumsuz bir olaya karşı sigortalamış oluyorlar. ✅   FED Nedir?   ➤ Riskten korunmayı anlamanın en iyi yolu, bunu bir sigorta olarak düşünmektir. İnsanlar olumsuz durumlara karşı mali durumlarını korumaya karar verdiklerinde sigorta yaptırırlar. Tabii sigorta yaptırmak herhangi bir olumsuz olayın gerçekleşmesini engellemez. Fakat sigorta ile olayın üzerinizdeki etkisi azalır ve ekonomik olarak problem yaşamazsınız. Uygulamada, korunma hemen hemen her yerde gerçekleşir ve her gün görürüz. Örneğin, evinizi sigortalatırsanız yangınlar

Mali Piyasalar Nedir?

Resim
Mali Piyasalar Mali Piyasalar; Tasarruf fazlası olan ekonomik birimlerle tasarruf açığı (fon ihtiyacı) olan ekonomik birimler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıya mali piyasa (finans kesimi) denir. Bu piyasalar kısa vadeli fon akımlarını kapsayan Para Piyasası (Money Market); orta ve uzun vadeli fon akımlarından oluşan Sermaye Piyasası (Capital Market); Döviz Piyasası (Foreign Exchange Market) ve Altın Piyasası (Gold Market) şeklinde gruplandırılabilir. ✅   Bankalararası Para Piyasası   ➤ İngilizce olarak karşılığı Financial Markets Tasarruf fazlası olan ekonomik birimlerle tasarruf açığı (fon ihtiyacı) olan ekonomik birimler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıya mali piyasa (finans kesimi) denir. Bu piyasalar kısa vadeli fon akımlarını kapsayan Para Piyasası (Money Market); o

Libor Nedir?

Resim
LIBOR Libor, (London Interbank Offered Rate), dünyanın en güvenilir bankalarının kısa vadeli borçlanma için birbirlerine uyguladıkları referans faiz oranıdır. Londra Bankalararası Faiz Oranı'nın kısaltılmış hali olan liborun kendine has özelliği ise bankaların borçlanma faizlerini belirlerken referans bir faiz oranı baz almasıdır. ✅   FED Nedir?   ➤ Libor işlemlerinin merkezi neden Londra? Londra'nın libor işlemlerinin merkezi olmasının nedeni olarak 1980'lerde Londra'daki finansal gelişmeler ve ekonomik yükseliş gösterilebilir. Dünya çapında kredibilitesi yüksek bir çok bankanın ve finans kuruluşunun da merkezinin Londra olması, libor işlemlerinin de merkezinin Londra olmasına zemin hazırlayan etkenler arasındadır. Libor oranları nedir? Neye göre değişir? Libor oranı, Dünya’nın en büyük 16 bankasının her sabah saat 11’de açıkladığı ve dünyanın diğer finans kurumlarınca referans kabul edilen faiz oranıdır. Libor Faizi Neden Önemlidir? Piyasalarda bu faiz dışında refe

Swing Trading Nedir?

Resim
Swing Trading Swing trading, günlük işlem ile uzun vadeli yatırım arasında seyreden ılımlı bir yatırım şeklidir denebilir. Bu, hisse senetlerini kısa ama belirsiz bir süre için tuttuğunuz özel bir alım/satım yöntemidir. Yani isterseniz bir gece, isterseniz birkaç ay kadar bir pozisyonda kalabilirsiniz. Fiyatların beklenen seviyedeki dönüş noktalarına gelmesi ile pozisyonların kapatıldığı al-sat yöntemine swing trading denir. Bir işlemde direnç ve destek noktalarında alım -satım yapıp diğer direnç ve destek noktasına ulaşana kadar veya belirlenen bir hedefe ulaşana kadar sabırla pozisyonu taşımaktır. Yani tepeden satmak veya dipten almak gibi de düşünülebilir. Genelde birkaç günlük dalgalanmaları avantaja dönüştürüp kâr etmeye dayalı, kısa dönemli bir yatırım stratejisidir. ✅   Kredi Temerrüt Takası  ➤ Bir swing yatırımcısının hedefi, hisse senedini fiyat dalgalanmalarından kar elde etmeye çalışacak kadar uzun süre elde tutmaktır. Swing trade'i denemek için yeterli sermayeye sahi

Aracı Kuruluş Nedir?

Resim
Aracı Kurum Sermaye Piyasası Kanunu aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaları durumunda ve bu faaliyetleri ile sınırlı olarak SPK hükümlerine tabi olurlar. Bankalar kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında Bankalar Kanunu'na tabidir. ✅   Zaman Ve Gider Yönetimi  ➤ Aracı kurumu basit bir örnekle açıklamamız gerekirse; menkul kıymet ihraç edip fon talep edenler ile menkul kıymetler karşılığında fon arz edenler arasında ilişki kurulmasına öncülük etmek, menkul kıymetleri elinde bulunduranlar arasında aracılık etmektir. Borsalarda alım – satım yapan yatırımcılar için ikinci grup aracılık hizmetlerinin önemi vardır ve bu grup borsa üyeleri olarak bilinmektedir. Ülkemizde geçerli olan aracı kurum mevzuatımıza göre; aracılık faaliyetleri ile aracı kuruluşlar Seri: V No: 46 Tebliğ ile düzenlenmektedir. Bu tebliğe gö

Cari Açık Nedir?

Resim
Cari Açık Cari açık, mal ve hizmetlerin değerinin ihracat değerinden büyük olduğu anlamına gelir. Cari açık, bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan fazla olma durumudur. Bir ülkenin ithal ettiği mallara ve hizmetlere ödediği miktar, ihraç ettiği mallar ve hizmetlere ödediği miktarı aşıyor ise cari açık oluşur. ✅  MakroEkonomi  Nedir?  ➤ Cari Açık, ödemeler dengesindeki cari işlemler hesabının eksi değerde olmasıdır. Cari açık uluslararası sistemle bağlantılı olduğu için dolar ile ifade edilmektedir. Cari açığın dolar bazında ifade edilmesi bize özgü bir durum değildir. Keza tüm dünyada emtia (altın, petrol, değerli metaller, buğday, kahve vb.) dolar ile alınıp satılmakta, ülkeler baskın biçimde dolar cinsinden borçlanmaktır. Ekonomide yaşanan durgunluklar ve tüketici harcamalarında yaşanan düşüş yüzünden, ithalat harcamalarında da zaman zaman düşüş gözlemlenebilir. Genellikle, bu düşüş cari açıkta bir azalmaya neden olur. Rekabetçi olmayan ekonomilerde, fiyatlar ve

Bankalararası Para Piyasası

Resim
Bankalararası Para Piyasası Bankaların birbirleriyle kısa vadeli fonları alıp satabildikleri piyasalardır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde aynı adla işlem gören piyasada bankalar kendilerine tanınan limitler çerçevesinde, önceden belirlenen vadelerde TL alım-satım işlemi gerçekleştirmektedirler. Bu piyasada, TCMB aracı konumu üstlenmekte olup (blind broker) alım-satımı gerçekleştiren taraflar birbirlerini bilmeden TCMB üzerinden (TCMB'yi taraf kabul ederek) işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Para politikası uygulamasında önemli bir fonksiyona sahip olan bu piyasada TCMB doğrudan faiz belirleyerek kısa vadeli faizleri yönlendirebilmekte ve son kredi mercii fonksiyonunu yerine getirmektedir. TCMB dışında, bankaların kendi aralarında bu tür işlemleri gerçekleştirdikleri ikincil piyasalar da mevcuttur. ✅   SPK Nedir?  ➤ TCMB bünyesinde faaliyet gösteren, bankaların birbirleriyle ve TCMB ile TL Depo Alım - Satım İşlemlerini ve sadece TCMB taraf olmak üzere Geç Likidite

Pivot Nedir?

Resim
Pivot Borsa Endeksleri, Hisseler, VİOP, Pariteler, Döviz Kurları , Altın, Petrol vs gibi her türlü yatırım enstrümanının '' belirli bir periyotta ki açılış - kapanış - en yüksek ve en düşük değerlerini '' esas alarak belirli bir formül ile hesaplama yapan bir sistemdir... ✅  Hesaplama Araçları  ➤ Pivot noktaları, fiyat hareketlerindeki olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan oldukça kullanışlı ve kolay yöntemlerden birisidir. Pivot noktaları, genel olarak küçük fiyat hareketleri için kestirmek istenen belirgin direnç ve destek seviyelerin saptanması için kullanılmaktadır. Bu anlamda, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanmak isteyen piyasa oyuncuları için önemli bir yön gösterici olarak kullanılabilir. Pivot Sistemin Amacı ; Belli bir enstrümanın istenen periyot için ( saatlik - 4 saatlik, günlük, haftalık gibi ) '' yönünü, o an ki gücünü ve hangi noktalara doğru yükselip - düşebileceğini '' tahmin etmeye çalışmaktır... Pivot

Kredi Temerrüt Takası

Resim
CDS (Credit default swap) CDS, elinde tahvil vb. finansal araçlar bulunduran bir kişinin, vade sonundaki alacağının belirli bir bedel karşılığında ödenmeme riskinin ortadan kaldırılmasına yarayan bir finansal enstrümandır. Aslında bir nevi basit bir sigortalama işlemi gibi düşünülebilir. ✅   Swap Nedir?  ➤ Genel anlamıyla, borçlu pozisyondaki kurumun borcunu ödeyememe ihtimaline karşı, alacaklının hakkını garanti eden kıymetli evrak; bir çeşit borç sigortasıdır. Ülke CDS’si ise CDS satıcısının ilgili ülkenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, yıllık bir prim karşılığında alıcıyı telafi etmek üzere anlaştığı bir türev araçtır. Ülkenin ödeme güçlüğüne girmesine ve kredi riskine karşı bir çeşit sigortadır. CDS Nasıl Çalışır? CDS, borç verenin dayanak bir krediden etkili bir şekilde sigorta satın almasını sağlayarak çalışma gösterir. CDS alıcısı, satıcıya genellikle üç ayda bir prim öder. Bu, borçlunun krediyi temerrüde düşmesi durumunda alıcı riskinin bir kısmını CDS satıcısına kaydırır.

Konsolidasyon Nedir?

Resim
Konsolidasyon Konsolidasyon; kısa vadeli borçlarda, uzun vadeli ödeme planı çevirme süreçlerine verilen addır. Bu terim, borçlu banka ya da borçlu devletin alacaklı kurum ya da devlet ile anlaşma yaptıktan sonra, borcun bilinen vadesi yerine ileri tarihte bir vade ile işlenmesine denir. Uzun vade ya da daha uzun faiz götürüsü anlamı taşıyan bu anlamın birçok farklı sektörlere göre anlamları da bilinmektedir. Bir diğer açıdan bakıldığında da şirket ve işletmeler tarafından çokça bilinen şirket konsolidasyonu terimi, İngilizce consolidation kelimesinden türeyerek gelmiş olup, günümüzde konsolidasyon olarak kullanılmaktadır. Birleştirme, bütünleştirmek anlamına gelen bu terim, ticaret ve iş alanı dışında tıp alanlarında da kullanılmaktadır. ✅  Konsolide Bilanço Nedir?  ➤ Devlet, konsolidasyon yolu ile süresi gelmekte olan borçların ödenmesini ertelemek sureti ile içinde bulunduğu sıkışık olan durumdan hiç olmasa bile bir süre adına kurtulmuş olur. Buna ek olarak konsolidasyon kelimesi

FED Nedir?

Resim
FED Federal Reserve FED, Kurum olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankasıdır. Her ülkenin kendi ülkesine ait yerel para biriminin kendi ülkesinde bulunan merkez bankası tarafından kontrol edildiği ve yönetildiği dikkate alınırsa bu noktada FED’in de dünyanın en çok kullanılan para birimi olan doların kontrolünü üstlenen kurumu olduğunu bilmek gerekir. ✅  TCMB Nedir? - ECB Nedir?  ➤ Fed, Amerika Birleşik Devletlerinin para politikalarını yönetmek ve üretici - tüketici dengesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir bankadır. Birçok ekonomiste göre dünyanın en güçlü finans merkezlerinden biridir. Bunun nedeni Dolar'ın birçok ülkede en değerli döviz olması. Ancak Avrupa Birliği ülkelerinin Euro kullanmaya başlaması, Dolar'ın ve Amerika Birleşik Devletlerinin ekonomik alandaki gücünü kaybetmesine neden olmuştur. FED’in Açılımı Nedir? Açılımı Federal Reserve olan FED ’in internet sitesinde görev tanımı olarak özetle şu ifadeler yer alır: ABD ekonomisinin ve daha genel olarak

Kotasyon Nedir?

Resim
Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsasının içinde, aktif işlem görmekte olan birden çok değerin talep edilmesi ile beraber gerekli olan şartları taşıması veya ilgili durumla alakalı olarak aktif pazarlar listesinde kayıt bulunması işlemlerine denir. Dünyada her geçen gün yaygınlaşan sermaye piyasalarıyla beraber bir yandan da globalleşme sayesinde prestijli borsalarda yapılan bu tip işlemlerin gücüne göre çoğalan, yabancı sermayelerle beraber ihracatçılar hisseleri kote ettirirler. Borsadaki işlem sayısı ya da hisse senedi sayısına göre birbirinden farklı kurallar eklenerek, kote edilen menkul kaynaklarla ilgili kurallar eklenmiş olur. ✅  Bilanço Nedir?  ➤ Listeleme olarak da bilinmekte olan kotasyon terimi, batı ülkelerde doğrudan olarak herhangi bir aktif borsada alım - satımda herhangi bir menkulün kıymete ait fiyatın amacı dışına çıkmasından dolayı tecili işlemleri olarak tanımlanır. Türkiye'de kotasyon karşılığı ise şu şekildedir, kamu kuruluşu ya da AŞ tarafından ihraç o

ECB Nedir?

Resim
ECB (European Central Bank ) Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa Para Birliği'nin oluşmasından itibaren, 1 Haziran 1998 de faaliyete geçmiş, yeni para birimi Euro da, 1 Ocak 1999’da bankacılık işlemlerinde kullanılmaya başlanmış ve 1 Ocak 2002’de tedavüle çıkarılmıştır. Euro'yu kabul eden ülkeler, 'Euro sistemi' veya 'Euro bölgesini' meydana getirmektedirler. Tüm AB üyeleri ise 'Avrupa Merkez Bankaları Sistemini' oluşturmaktadır. ✅  TCMB Nedir?  ➤ Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin para politikalarını oluşturur ve yürütür, döviz operasyonlarını yönlendirerek ödemeler sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Merkezi Frankfurt’ta olan Banka, ayrıca Euro’yu üye ülkelere ihraç eder ve korur. Bankanın görevleri arasında ayrıca üye ülkelerde fiyat istikrarı sağlamak ve faiz oranlarını belirlemek de bulunmaktadır. Tam bağımsız çalışan Avrupa Merkez Bankası’na, üye ülkelerin hükümetleri, hiçbir şekilde müdahale edemez ve etkileyemezler. Buna rağmen bank

Ödemeler Dengesi Nedir?

Resim
Ödemeler Dengesi Ödemeler dengesi, bir ülkenin bir yıl içerisinde dünyanın geri kalan kısmı ile arasındaki mal, hizmet ve gelir ile ilgili işlemleri, mülkiyet değişikliklerini ve bu ekonominin elinde bulunan altın, özel çekme hakları (SDR) ile dünyanın geri kalan kısmına yönelik hak ve yükümlülüklerdeki diğer değişiklikleri ve karşılıksız transferleri gösteren bir tablodur. Bu tablo sayesinde, söz konusu ülkenin toplam dış borç ve varlıklarındaki değişmeler gözlenerek, diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkiler gerçekçi bir şekilde görülebilir. ✅  MikroEkonomi  Nedir?  ➤ Ödemeler dengesi, söz konusu ülkenin MakroEkonomik göstergeleri olan, enflasyon oranı, kalkınma hızı, döviz kuru ve gelir dağılımı ile de sıkı bir bağlantı içindedir. Bu bakımdan, ekonomik politikaların belirlenmesinde, ödemeler dengesi temel bir araçtır. Ödemeler Dengesi’nin Kalemleri Nelerdir? Ödemeler dengesi istatistikleri; cari işlemler hesabı, sermaye hesabı ve finans hesabı olmak üzere üç kalemden oluşur. Ca

Broker Nedir?

Resim
Broker Kime Denir? Broker en basit anlamıyla, alım satım işlemlerine aracılık eden ve bu işlemlerden aldığı komisyon ile kazanç sağlayan kişi veya kuruma verilen isimdir. Çeşitli ticari işlemleri kolaylaştırır. Broker için aracı da diyebiliriz. Bu aracılar bir kuruma bağlı olarak çalışabildikleri gibi bağımsız da çalışabilirler. Müşterinin isteğine göre satın alma işlemleri gerçekleştirir. Bireylerden büyük şirketlere kadar çeşitli müşterilerle çalışır. Yaygın olarak, yatırım firmaları, danışmanlık kuruluşları ve bankalar tarafından istihdam edilir.  ✅  Deflasyon Nedir?   ➤ Broker Ne İş Yapar? Broker yani komisyoncuların genelde çalıştığı alana göre ismi değişmektedir. Bu alanlarda çalışan komisyoncular, komisyon ücreti ile birlikte yüklü miktarda para kazanırlar. Özellikle borsada alım ve ya satım ile ilgilenen broker, yüklü miktarda para kazanabilmektedir. Ayrıca başarılı ve de işinde uzman olan broker bazen yıllık milyon dolarlar bile kazanabilmektedir. Bu sebepten dolayı borsada iş