Kayıtlar

Şubat, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Valör Nedir?

Resim
Valör Valör, bir işlemin gerçekleştiği tarih ile işlemin sonuçlandığı tarih arasındaki süreye verilen isimdir. Valör, bankacılık işlemlerinde önemli bir rol oynar. Örneğin, bir hesaba para yatırdığınızda, paranın hesabınıza geçmesi için belirli bir valör süresi vardır. Bu süre, işlem türüne, bankanın çalışma saatlerine ve tatil günlerine göre değişebilir. Valör süresi içinde hesabınızdaki para kullanılamaz veya faiz getirmez. Valör süresi bittiğinde ise para hesabınızda görünür ve faiz işlemeye başlar. Valör kelimesi, Fransızca kökenli bir terimdir ve "değer" anlamına gelir. Bu terim, finansal işlemlerde kullanılır ve bir işlemin gerçekleştiği veya gerçekleşeceği tarihi belirtir. Örneğin, bir çekin valör tarihi, çekin bankaya ibraz edildiği veya hesaba yatırıldığı tarihtir. Valör kelimesinin İngilizce karşılığı "value date"dir ve aynı anlama gelir. Valör, değer kazanma veya işleme alma sürecine işaret eder. ✅  Altın Rezervi Nedir?   ➤ Valör Tarihi Nedir? Valör t

BOE - Bank of England Nedir?

Resim
BOE İngiltere Merkez Bankası, (Bank of England), 1694 yılında İngiltere’nin Fransa’yla giriştiği savaşın finansmanı için tahvil ihraç etmek ve mevduat toplamak üzere özel ticari banka statüsünde kuruldu. 1844’te ilk kez para basma yetkisi verilen banka 1944’te devletleştirildi. 1997 yılında ise para politikalarını ve faizleri belirleme yetkisi hükümetten alınarak İngiltere Merkez Bankası’na devredildi ve banka ilk kez bağımsız bir statüye kavuştu. ✅  BOJ - Bank of Japan Nedir?  ➤ Birleşik Krallık çatısı altında dünyanın farklı bölgelerinde toprak sahibi konumunda olan İngiltere, ekonomik ve siyasal anlamda küresel bazda güç konumunda bulunuyor. İngiltere’nin sahip olduğu güç kurumları ile de desteklenmekte. Bu kurumlardan birisi de Birleşik Krallık Merkez Bankası Bank of England. İngiltere Merkez Bankası’nın temel işlevi ülkenin para politikasını belirlemek, enflasyonu kontrol altında tutarak fiyat istikrarını sağlamak, para basmak ve piyasalara likidite sağlamaktır. Valör

Options Nedir?

Resim
Options Opsiyon Latince bir terim olup tercih, seçim anlamına gelmektedir. Ekonomi dünyasında opsiyon sözleşmeleri herhangi bir varlığı belirli bir vadede ya da vadeye kadar belirli bir miktarda, belirli bir fiyattan alma ya da satma hakkı veren sözleşmelerdir. ✅  Altın Rezervi Nedir?  ➤ Opsiyon, belirli bir değer için, belirli bir tarihte veya tarihe kadar, belirli miktardaki bir malı (finansal ürünü, sermaye piyasası aracını veya ekonomik göstergeyi), fiyatını bugünden sabitlemek koşulu ile ileri bir vadede alma veya satma hakkı tanıyan ve bu hakkı belli bir prim karşılığında opsiyonu satın alan kişiye (lehdara) veren, ancak zorunlu tutmayan buna karşın opsiyon satıcısına (keşidecisine) lehdar tarafından talep edilmesi halinde satmaya zorunlu tutan sözleşmelere opsiyon sözleşmeleri denir. söz konusu üründe yatırımcıya alım yada satım hakkı verir. Bir opsiyon işlemi, iki taraf arasında yapılmış bir anlaşmadır. Opsiyon türleri nelerdir? Opsiyonlar alım opsiyonu ( call option ) ve sat

Futures Nedir?

Resim
Futures Futures; dayanak varlığı spot piyasada işlem gören ürünlerden türetilmiş olan herhangi malın, finansal ürünün, menkul değerin veya endeksin, miktar, kalite ve vadesi önceden belirlenmiş şekilde ileri bir tarihte teslimatı yapılmak üzere bugünden alış satış işleminin yapıldığı piyasaya verilen isimdir. ✅    Forward Nedir?  ➤ İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihte teslim edilmesini öngörür. Forward piyasalardan farkı, organize piyasalarda standartlaştırılmış (bir kontratın miktarı, kontratların piyasaya çıkış tarihleri, marjin adı altında bir teminat sistemine sahip olunması gibi) kontratlar üzerinden işlem görmesidir. Spekülatif amaçlı yapıldığında, teorik olarak sonsuz kar ve zarar ihtimali vardır. Futures piyasada işlem gören ürünlerin değeri dayanak bir finansal varlığın ya da malın değerine doğrudan bağlıdır. Türev ürünler, dayanak varlığın sahipliği el değiştirmeksizin, varlıkla ilgil

Kur Riski Nedir?

Resim
Piyasalar Kur riski, döviz kurlarında beklenmedik bir değişmenin firmanın gelir ve giderlerinde ya da genel olarak nakit akımlarında yol açtığı değişiklikler olarak tanımlanır. Gelecekte döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda varlıklar ve/veya yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi ihtimalini ifade etmektedir. Kur riskinden korunmak için yatırımcıların hem finans hem de mal piyasalarında pozisyon almaları, birden fazla ülkenin finans piyasasına yatırım yapmaları ve türev ürün veya piyasaları kullanmaları gibi yöntemler mevcuttur. ✅  Altın Rezervi Nedir?  ➤ Döviz kuru riski, bir finansal işlem, şirketin iç para birimi dışındaki bir para biriminde ifade edildiğinde ortaya çıkan finansal risktir. Kur riski, işlemin tamamlandığı tarihten önce yerel para birimi ile para birimi arasındaki döviz kurunda olumsuz bir değişiklik riski olduğunda ortaya çıkması ile oluşur. Kur riski, döviz kurlarında meydana gelen değişmelerin yarattığı belirsiz

BOJ - Bank of Japan Nedir?

Resim
BOJ The Bank of Japan, Japonya’nın Merkez Bankası olup merkezi Tokyo’nun Nihonbashi bölgesinde bulunmaktadır. Banka 1953 yılında kurulmuş olup ancak 1956 yılında faaliyete geçmiştir. ✅  TCMB Nedir?  ➤ The Bank of Japan, para ve menkul kıymetlerin piyasaya sürülmesi ve yönetilmesi ile birlikte, para politikalarını uygulamaktadır. The Bank of Japan’ın öncelikli hedefi Japonya finansal sisteminin istikrara bağlanmasıdır. Diğer hedefleri ise, bu sistemde uzlaştırma ve temizleme görevini üstlenmesidir. Dünya genelinde ki tüm Merkez Bankaları gibi Bank of Japan’da ekonomik verileri toplar, düzenler ve ekonomik araştırma analizleri yapmaktadır. Japonya Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası Federal Rezerv Sistemi (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile birlikte dünyanın üç ana merkez bankasından biridir. Japon hükümetine bağlı olan bankanın yöneticilerini Japon hükümetinin değiştirme hakkı vardır. Japon Merkez bankası yönetim kurulu aldığı kararları her yıl rapor halinde Japon Hükümeti par

Altın Rezervi Nedir?

Resim
Altın Rezervi Altın rezervi, bir ülkenin veya merkez bankasının bir değer deposu ve para birimini destekleme aracı olarak elinde tuttuğu bir altın stokunu ifade eder. Tipik olarak, bir altın rezervi külçe altın veya madeni para şeklinde tutulur ve merkez bankası kasaları gibi güvenli depolama tesislerinde tutulur. Altın rezervleri, bir ülkenin para biriminin değerine ilişkin bir güven ölçüsü sağladıkları için, genellikle bir ülkenin ekonomik gücünün ve istikrarının temel bir göstergesi olarak görülür. Merkez bankaları, ekonomik belirsizlik zamanlarında para birimlerinin değerini desteklemek veya finansal kriz zamanlarında ekonomilerini istikrara kavuşturmak için altın rezervlerini kullanabilirler. Altın, finansal bir rezerv görevi görmenin yanı sıra kuyumculuk, endüstriyel ve teknolojik uygulamalar ve enflasyon ve diğer ekonomik risklere karşı bir koruma olarak da kullanılır. Bu nedenle, altın rezervleri bir ülkenin genel ekonomik stratejisinin önemli bir bileşeni olabilir. ✅  KGF

FOMC Nedir?

Resim
FOMC Federal Open Market Committee (FOMC) FOMC, ABD Merkez Bankası (Fed) bünyesinde faaliyet gösteren ve para politikasını belirleyen bir komitedir. FOMC, Fed başkanı, Fed başkan yardımcısı ve 12 Fed bölge bankasının başkanlarından oluşur. FOMC, her yıl sekiz kez toplanarak ekonomik durumu değerlendirir ve faiz oranlarını, tahvil alımlarını ve diğer araçları kullanarak para arzını ve kredi koşullarını ayarlar. FOMC'nin kararları, ABD ekonomisi ve finansal piyasaları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. ✅  FED Nedir?   ➤ FOMC'nin amacı, fiyat istikrarını sağlamak, maksimum istihdam yaratmak ve ekonomik büyümeyi desteklemektir. FOMC, bu amaçlara ulaşmak için kısa vadeli faiz oranı olan federal fon oranını belirler. Federal fon oranı, bankaların birbirlerine gecelik olarak borç verdiği veya aldığı faiz oranıdır. Federal fon oranı, diğer faiz oranlarını ve kredi maliyetlerini etkiler. FOMC, federal fon oranını artırarak veya azaltarak para politikasını sıkılaştırabilir veya gevş

Standart Sapma Nedir?

Resim
Standart Sapma Standart sapma terimi , herhangi bir konuyla alakalı olan, serinin, değişkeniyle birlikte ortalama değer arasındaki fark olarak ifade edilir. Standart sapma belli bir formül kullanılarak hesap edilme yöntemiyle bulunabilmektedir. Standart sapma, Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, bir anakütle, bir örneklem, bir olasılık dağılımı veya bir rassal değişken, veri değerlerinin yayılımının özetlenmesi için kullanılan bir ölçüdür. Matematik notasyonunda genel olarak, bir anakütle veya bir rassal değişken veya bir olasılık dağılımı için standart sapma σ (eski Yunan harfi olan küçük sigma) ile ifade edilir; örneklem verileri için standart sapma için ise s veya s' (anakütle σ değeri için yansız kestirim kullanılır.) ✅  Hesaplama Araçları  ➤ Standart sapma varyansın kare köküdür. Daha matematiksel bir ifade ile standart sapma veri değerlerinin aritmetik ortalamadan farklarının karelerinin toplamının veri sayısı -1'e bölümünün kare köküdür, yani verilerin ort

Libid Nedir?

Resim
LIBID Londra Bankalararası İhale Oranı (LIBID), Londra bankalararası piyasasında bankaların birbirlerine borç vermek için talep ettikleri en düşük faiz oranıdır. LIBID, LIBOR (Londra Bankalararası Teklif Oranı) ile birlikte, uluslararası finansal piyasalarda önemli bir referans oranı olarak kullanılır. LIBOR, bankaların birbirlerine borç vermek için teklif ettikleri en yüksek faiz oranını gösterir. LIBID ve LIBOR arasındaki fark, bankaların borç verme ve borç alma işlemlerinde elde ettikleri kar marjını yansıtır. ✅   Libor Nedir?   ➤ LIBID nasıl hesaplanır? LIBID, Londra bankalararası piyasasında faaliyet gösteren büyük bankaların her gün saat 11:00'de yayınladıkları oranlardan oluşur. Bu oranlar, farklı para birimleri ve vade süreleri için geçerlidir. Örneğin, ABD doları cinsinden üç aylık LIBID, ABD doları cinsinden üç ay vadeli borçlanma maliyetini gösterir. LIBID'in resmi bir hesaplama yöntemi yoktur, ancak genellikle bankaların yayınladıkları en düşük oranların ortalama

Hedging Nedir?

Resim
Hedging - Hedge Hedging (Riskten Korunma); Yatırım riskine karşı korunmak amacıyla finansal pazarlardaki araçları etkin ve doğru bir biçimde kullanarak olası ters fiyat hareketlerine karşı yatırımcının yatırımını güvenceye almasıdır. Hedging kavramını anlamanın en iyi yolu, bunu bir sigorta olarak düşünmektir. Portföy yöneticileri, bireysel yatırımcılar ve şirketler hedging yaptıklarında kendilerini kesin olarak beklenen ya da ileri tarihte ortaya çıkması muhtemel olumsuz bir olaya karşı sigortalamış oluyorlar. ✅   FED Nedir?   ➤ Riskten korunmayı anlamanın en iyi yolu, bunu bir sigorta olarak düşünmektir. İnsanlar olumsuz durumlara karşı mali durumlarını korumaya karar verdiklerinde sigorta yaptırırlar. Tabii sigorta yaptırmak herhangi bir olumsuz olayın gerçekleşmesini engellemez. Fakat sigorta ile olayın üzerinizdeki etkisi azalır ve ekonomik olarak problem yaşamazsınız. Uygulamada, korunma hemen hemen her yerde gerçekleşir ve her gün görürüz. Örneğin, evinizi sigortalatırsanız yan

Mali Piyasalar Nedir?

Resim
Mali Piyasalar Mali Piyasalar; Tasarruf fazlası olan ekonomik birimlerle tasarruf açığı (fon ihtiyacı) olan ekonomik birimler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıya mali piyasa (finans kesimi) denir. Bu piyasalar kısa vadeli fon akımlarını kapsayan Para Piyasası (Money Market); orta ve uzun vadeli fon akımlarından oluşan Sermaye Piyasası (Capital Market); Döviz Piyasası (Foreign Exchange Market) ve Altın Piyasası (Gold Market) şeklinde gruplandırılabilir. ✅   Bankalararası Para Piyasası   ➤ İngilizce olarak karşılığı Financial Markets Tasarruf fazlası olan ekonomik birimlerle tasarruf açığı (fon ihtiyacı) olan ekonomik birimler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıya mali piyasa (finans kesimi) denir. Bu piyasalar kısa vadeli fon akımlarını kapsayan Para Piyasası (Money Market); o

Libor Nedir?

Resim
LIBOR Libor (London Interbank Offered Rate), Londra bankalararası para piyasasında likiditesi yüksek bankaların birbirlerine Amerikan doları, euro, İngiliz sterlini, Japon yeni ve İsviçre frangı gibi temel para birimleri üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranıdır. Libor, piyasalar tarafından **gösterge faizi** olarak kullanılır ve birçok finansal ürünün fiyatlandırılmasında etkilidir. ✅   FED Nedir?   ➤ Libor, Londra saati ile 11.00'de sabitlenir ve her gün Thomson Reuters tarafından yayınlanır. Libor'un belirlenmesinde, British Bankers Association (BBA) tarafından seçilen 16 bankanın verdiği teklifler kullanılır. Bu bankaların her biri, kendilerine borç vermek isteyen diğer bankalara uygulayacakları faiz oranlarını bildirirler. En yüksek ve en düşük %25'lik kısım atılır ve geri kalan %50'lik kısım ortalaması alınarak Libor hesaplanır. Libor'un farklı vadeleri vardır. Örneğin, bir günlük Libor (overnight Libor), bir haftalık Libor, bir aylık L

Swing Trading Nedir?

Resim
Swing Trading Swing trading, günlük işlem ile uzun vadeli yatırım arasında seyreden ılımlı bir yatırım şeklidir denebilir. Bu, hisse senetlerini kısa ama belirsiz bir süre için tuttuğunuz özel bir alım/satım yöntemidir. Yani isterseniz bir gece, isterseniz birkaç ay kadar bir pozisyonda kalabilirsiniz. Fiyatların beklenen seviyedeki dönüş noktalarına gelmesi ile pozisyonların kapatıldığı al-sat yöntemine swing trading denir. Bir işlemde direnç ve destek noktalarında alım -satım yapıp diğer direnç ve destek noktasına ulaşana kadar veya belirlenen bir hedefe ulaşana kadar sabırla pozisyonu taşımaktır. Yani tepeden satmak veya dipten almak gibi de düşünülebilir. Genelde birkaç günlük dalgalanmaları avantaja dönüştürüp kâr etmeye dayalı, kısa dönemli bir yatırım stratejisidir. ✅   Kredi Temerrüt Takası  ➤ Bir swing yatırımcısının hedefi, hisse senedini fiyat dalgalanmalarından kar elde etmeye çalışacak kadar uzun süre elde tutmaktır. Swing trade'i denemek için yeterli sermayeye sahi

Aracı Kuruluş Nedir?

Resim
Aracı Kurum Aracı kuruluş, finansal piyasalarda yatırımcılara hizmet veren ve aracılık faaliyeti yapan kurumdur. Aracı kuruluşlar, yatırımcıların hisse senedi, tahvil, bono, döviz, altın, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi çeşitli finansal ürünleri alıp satmalarına yardımcı olurlar. Aracı kuruluşlar, aynı zamanda yatırımcılara portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı, araştırma raporları, kredi verme ve kaldıraçlı işlemler gibi hizmetler de sunabilirler. ✅   Zaman Ve Gider Yönetimi   ➤ Aracı kuruluşlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenir ve belirli şartları sağlamaları halinde yetki belgesi alırlar. Aracı kuruluşlar, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) üyesi olmak zorundadır. Aracı kuruluşlar, ayrıca Borsa İstanbul (BIST) , Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) gibi kurumlarla da ilişkili olurlar. Aracı kuruluş seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır: Aracı kuruluşun SPK'dan yetki belge

Cari Açık Nedir?

Resim
Cari Açık Cari açık, bir ülkenin ürettiğinden fazla harcaması anlamına gelir. Cari açık, bir ülkenin dış işlemlerinin hesaplanmasında ve ödemeler bilançosu dengesinde önemli bir rol oynar. Cari açık, üç kalemden oluşur: mal ticareti, hizmetler hesabı ve transferler hesabı. ✅  MakroEkonomi  Nedir?   ➤ Mal ticareti, bir ülkenin yurtdışından ithal ettiği mallar ile yurtdışına ihraç ettiği mallar arasındaki farktır. Eğer bir ülke ithal ettiği mallara ödediği miktarı ihraç ettiği mallardan elde ettiği miktarla karşılayamıyorsa mal ticaretinde açık vardır. Hizmetler hesabı, bir ülkenin yurtdışından aldığı veya verdiği hizmetler karşılığında elde ettiği veya ödediği döviz miktarıdır. Hizmetler hesabına turizm, sigortacılık, taşımacılık, eğitim gibi hizmetler girer. Eğer bir ülke yurtdışından aldığı hizmetlere ödediği döviz miktarı yurtdışına verdiği hizmetlerden elde ettiği döviz miktarından fazlaysa hizmetler hesabında açık vardır. Transferler hesabı, bir ülkenin yurtdışına veya yurtdışınd

Bankalararası Para Piyasası

Resim
Bankalararası Para Piyasası Bankaların birbirleriyle kısa vadeli fonları alıp satabildikleri piyasalardır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde aynı adla işlem gören piyasada bankalar kendilerine tanınan limitler çerçevesinde, önceden belirlenen vadelerde TL alım-satım işlemi gerçekleştirmektedirler. Bu piyasada, TCMB aracı konumu üstlenmekte olup (blind broker) alım-satımı gerçekleştiren taraflar birbirlerini bilmeden TCMB üzerinden (TCMB'yi taraf kabul ederek) işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Para politikası uygulamasında önemli bir fonksiyona sahip olan bu piyasada TCMB doğrudan faiz belirleyerek kısa vadeli faizleri yönlendirebilmekte ve son kredi mercii fonksiyonunu yerine getirmektedir. TCMB dışında, bankaların kendi aralarında bu tür işlemleri gerçekleştirdikleri ikincil piyasalar da mevcuttur. ✅   SPK Nedir?  ➤ TCMB bünyesinde faaliyet gösteren, bankaların birbirleriyle ve TCMB ile TL Depo Alım - Satım İşlemlerini ve sadece TCMB taraf olmak üzere Geç Likidite

Pivot Nedir?

Resim
Pivot Pivot, bir iş fikrinin veya ürününün başarılı olması için yapılan stratejik değişikliktir. Pivot, iş modelini, hedef pazarı, değer önermesini veya ürün özelliklerini değiştirmeyi içerebilir. Pivot yapmanın amacı, müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve işin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. ✅  Hesaplama Araçları   ➤ Pivot yapmak için bazı nedenler şunlardır: Müşterilerin talep ettiği bir ürün veya hizmet sunmamak Rekabetçi bir pazar ortamında farklılaşmamak Gelir elde etmek için uygun bir iş modeline sahip olmamak Ürün veya hizmetin ölçeklenebilirliği veya verimliliği olmamak Pivot yapmanın bazı örnekleri şunlardır: Instagram, bir konum tabanlı sosyal ağ olan Burbn'den bir fotoğraf paylaşma uygulamasına dönüştü. Netflix, DVD kiralama hizmetinden çevrimiçi video akış hizmetine geçti. Slack, bir oyun geliştirme şirketi iken bir işbirliği yazılımı haline geldi. Pivot yapmak, girişimciler için zorlu bir karar olabilir. Ancak, pivot yapmak, işin başarısız olmasını önl

Kredi Temerrüt Takası

Resim
CDS (Credit default swap) CDS, yani Kredi Temerrüt Takası, bir kredinin geri ödenmeme riskine karşı sigorta yaptırmak için kullanılan bir finansal enstrümandır. CDS sözleşmesi alan bir yatırımcı, elindeki tahvil veya bono gibi sabit getirili bir aracın vade sonunda ödenmemesi durumunda zarara uğramaz. CDS sözleşmesi veren taraf ise, yatırımcıya belirli bir risk primi karşılığında bu sigortayı sağlar. CDS primi, kredi riskini ölçen bir göstergedir. CDS primi ne kadar yüksekse, kredinin geri ödenmeme ihtimali de o kadar yüksektir. CDS primi ne kadar düşükse, kredinin geri ödenme olasılığı da o kadar yüksektir. ✅   Swap Nedir?   ➤ CDS sözleşmeleri tezgah üstü piyasalarda işlem görür ve herhangi bir ülke veya şirketin borçlanma senetleri için yapılabilir. CDS sözleşmelerinin en çok kullanıldığı dönemlerden biri, 2010 yılında başlayan Avrupa Devletleri Borç Krizi sırasında olmuştur. Bu dönemde Yunanistan'ın devlet tahvillerinin temerrüte düşme ihtimali çok yükselmiş ve bu nedenle CDS

Konsolidasyon Nedir?

Resim
Konsolidasyon Konsolidasyon, bir şirketin finansal tablolarının birleştirilmesi anlamına gelir. Konsolidasyon, bir şirketin bağlı ortaklıkları, iştirakleri veya ortak girişimleri ile olan ilişkilerini yansıtmak için yapılır. Konsolidasyon, şirketin finansal performansını ve varlıklarını daha doğru ve şeffaf bir şekilde göstermeyi amaçlar. ✅  Konsolide Bilanço Nedir?   ➤ Konsolidasyon Nasıl Yapılır? Konsolidasyon yapmak için, şirketin ana finansal tabloları (bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu) ile bağlı ortaklıkları, iştirakleri veya ortak girişimleri ile ilgili finansal bilgileri toplanır. Daha sonra, bu bilgiler birleştirilerek konsolide finansal tablolar oluşturulur. Konsolide finansal tablolar, şirketin tek bir ekonomik varlık olarak görülmesini sağlar. Konsolidasyon yapılırken, bazı düzeltmeler ve ayarlamalar yapılması gerekir.  Örneğin: Şirketin kendisi ile bağlı ortaklıkları, iştirakleri veya ortak girişimleri arasında yapılan satışlar, alacaklar ve borçlar konsoli

FED Nedir?

Resim
FED FED, ABD'nin merkez bankasıdır ve Federal Reserve Bank 'ın kısaltmasıdır. FED, 1913 yılında kurulmuş ve ABD ekonomisinin istikrarlı ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak için çeşitli görevler üstlenmiştir. FED'in en önemli görevi, para politikasını belirlemek ve uygulamaktır. Para politikası, FED'in piyasaya ne kadar para arz edeceği, bankalara ne kadar faiz uygulayacağı ve bankaların FED'den ne kadar borç alabileceği gibi konuları kapsar. FED'in para politikası, ABD ekonomisinde enflasyonu, istihdamı, büyümeyi ve döviz kurlarını etkiler. ✅  TCMB Nedir? --- ECB Nedir?   ➤ FED'in para politikasını belirleyen organ, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) adı verilen bir kuruldur. FOMC, yıl boyunca sekiz kez toplanır ve faiz oranlarını ve diğer para politikası araçlarını belirler. FED'in diğer görevleri arasında, bankaları denetlemek ve düzenlemek, finansal sistemin güvenliğini ve istikrarını sağlamak, tüketicilerin haklarını korumak, ABD hükümet

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk