Kayıtlar

Şubat, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Finansal Robo-Danışmanlar

Resim
Yatırım Yönetimi için Robo-Danışmanları Bu konu, yatırım portföylerini yönetmek için robo-danışmanlar olarak bilinen otomatik yatırım yönetimi platformlarını kullanmanın artan eğilimini keşfedecektir. Makale, düşük ücretler, erişilebilirlik ve basitlik gibi robo-danışmanları kullanmanın avantaj ve dezavantajlarının yanı sıra sınırlı kişiselleştirme ve algoritmik hata potansiyeli gibi potansiyel dezavantajları kapsayabilir. Konu, robo-danışmanların daha geniş yatırım ortamındaki rolünü ve geleneksel finansal danışmanlar üzerindeki potansiyel etkilerini de tartışabilir. ✅    Finans Yönetimi Nedir?    ➤ "Yatırım Yönetimi için Robo-Danışmanları Kullanmanın Artıları ve Eksileri." Robo-danışmanlar, yatırım portföylerini yönetmek ve otomatikleştirmek için algoritmalar kullanan nispeten yeni bir yatırım yönetimi aracıdır. Düşük ücretleri ve erişilebilirlikleri nedeniyle popülerlik kazanmış olsalar da, dezavantajları da yok değil. Yatırım yönetimi için robo-danışmanları kullanırken

Döviz Kuru Rejimleri Nedir?

Resim
Döviz Kuru Rejimleri (Exchange Rate Regimes) Döviz kurları günümüzde özellikle küçük ve açık ekonomiler için taşıdıkları önem ve reel ekonomiyi doğrudan etkileme potansiyelleri nedeniyle, uygulanan para politikası çerçevesinde doğrudan hedef, gösterge veya araç olarak kullanılmaktadırlar. Döviz kuruna yönelik uygulamalar, bir uçta sabit kur rejimi, diğer uçta ise serbest dalgalı olmak üzere, iki rejim arasında şekillenmektedir.  ✅    Dövize Müdahale Rehberi Nedir?    ➤ Sabit kur rejiminde, ulusal paranın değeri yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet karşısında sabitlenmekte ve bu değerin sürmesi para otoritesi tarafından bazen açık bazen de dolaylı olarak garanti edilmektedir. Para Kurulu (Currency Board) türü uygulamalarda, bir taraftan kur sabitlenirken diğer taraftan ulusal para arzı tamamen bu kur üzerinden gerçekleştirilen döviz alım-satımlarına bağlanmaktadır. Serbest dalgalı kur rejiminde ise, döviz kurunun fiyatı piyasada oluşan arz ve talebe göre belirlenmektedir.

Dış Ticaret Dengesi Nedir?

Resim
Dış Ticaret Dengesi (Foreign Trade Balance) Yurt içinde yerleşik kişiler ile yurt dışında yerleşik kişiler arasında gerçekleştirilen ve gümrüklerden geçen mal ihracat ve ithalat tutarları arasındaki farkı ifade eder. İhracatın ithalattan fazla olması durumunda dış ticaret fazlası, tersi durumda dış ticaret açığı oluşur. ✅    Faaliyet Oranları Nedir?    ➤ Dış ticaret dengesi, aynı zamanda ticaret dengesi olarak da bilinir, bir ülkenin mal ve hizmet ihracatının toplam değeri ile belirli bir süre, genellikle bir yıl boyunca mal ve hizmet ithalatı arasındaki farktır. Bir ülkenin mal ve hizmet ihracatı ithalatından fazlaysa, o ülkenin pozitif ticaret dengesi veya ticaret fazlası vardır. Bu, ülkenin ithalata harcadığından daha fazlasını ihracatından kazandığı ve aradaki farkın ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunduğu ve döviz rezervlerini artırdığı anlamına gelir. Öte yandan, bir ülkenin mal ve hizmet ithalatı ihracatını aşarsa, negatif bir ticaret dengesi veya ticaret açığı vardır. B

Birincil Piyasa Nedir?

Resim
Birincil Piyasa (Primary Market) Açıklama: Birincil piyasanın ne olduğunu ve finans dünyasında nasıl işlediğini keşfedin. İşletmelerin sermaye artırmak için birincil pazarı nasıl kullandığını ve yatırımcıların bundan nasıl yararlanabileceğini öğrenin. Birincil piyasa, finans dünyasının çok önemli bir bileşenidir. Şirketlerin sermaye artırmak için halka yeni menkul kıymetler ihraç ettiği yerdir. Bu kapsamlı kılavuzda birincil pazar, nasıl çalıştığı ve önemi hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklayacağız. Birincil Pazar nedir? Birincil piyasa, şirketlerin halka ilk kez yeni menkul kıymet ihraç ettikleri piyasadır. Menkul kıymetler, sermaye artırmak için kullanılan hisse senetleri, tahviller ve diğer finansal araçları ifade eder. Şirketler, iş genişletme, ürün geliştirme ve diğer girişimler için fon toplamak amacıyla birincil pazarı kullanır. Birincil piyasa aynı zamanda yeni ihraç piyasası olarak da bilinir. ✅    Piyasalarda Son Durum Nedir?    ➤ Birincil Piyasa Nasıl Çalışır? Bir şir

Nominal Çıpa Nedir?

Resim
Çıpa (Nominal Anchor) Çıpa; gemilerin dalgalara, akıntılara kapılarak yer değiştirmemesi için suya atılan, zincirle gemiye bağlı bulunan, ucu çengelli ağır demir araç, demir. (Türk Dil Kurumu çapa ile çıpayı ayırıyor ve çıpayı buradaki gibi tanımlıyor.) Ekonomide çıpa terimi, karar alma süreçlerinde referans olarak alınan büyüklükleri ifade etmek için kullanılıyor. Örneğin bir ekonomide kuru hedefleyerek diğer büyüklükleri etkilemek istediğimizde hedeflenmiş olan kur düzeyi kur çıpası (nominal anchor) olarak anılıyor. ✅    Enflasyon Nedir?    ➤ Nominal çıpa, belirli bir para birimi veya döviz kuru için referans noktası olarak kullanılan bir kıyaslama veya standarttır. "Nominal" terimi, kıyaslama değerinin enflasyon veya diğer ekonomik faktörlere göre ayarlanmadığı ve bu nedenle para biriminin zaman içindeki gerçek satın alma gücünü doğru bir şekilde yansıtmayabileceği gerçeğini ifade eder. Nominal çıpalar, bir ekonomide istikrarı sağlamanın ve enflasyonu kontrol etmenin bi

Faaliyet Oranları Nedir?

Resim
Faaliyet (Aktivite) Oranları Faaliyet oranları işletmelerin faaliyetlerinde kullandıkları varlıkları ne ölçüde etkin kullandıklarını göstermektedir. Genel olarak verimlilik oranları olarak adlandırılan faaliyet oranları, analistlerin bir şirketin operasyonel akışkanlığı ve genel mali sağlığı için anahtar olan envanter yönetimini nasıl işlediğini ölçmesine yardımcı olur. Etkinlik oranları, verimlilik oranları veya devir hızları adlarıyla da kullanılan bu oranlar, likidite oranlarının yorumlanmasına da yardımcı olurlar. Örneğin, alacaklarını kolayca nakite dönüştüremeyen bir işletme cari oranı yüksek olsa bile, nakit  yaratma gücündeki problemler yüzünden işletme borçlarını ödemede zorluklar yaşayabilir. ✅    Bilanço Nedir?    ➤ Temel Çıkarımlar Bir faaliyet oranı, yatırımcıların ve araştırma analistlerinin bir şirketin gelir ve nakit elde etmek için varlıklarını ne kadar verimli kullandığını ölçmelerine yardımcı olan her türlü finansal ölçütü geniş bir şekilde tanımlar. Faaliyet or

BCEAO Nedir?

Resim
BCEAO Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası (BCEAO), Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği'ni (WAEMU) oluşturan sekiz ülkenin merkez bankasıdır: Benin, Burkina Faso, Gine-Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal, ve Togo. BCEAO, bu ülkelerdeki para biriminin basımından ve kontrolünden, ayrıca para politikasının uygulanmasından ve bankacılık sisteminin düzenlenmesinden sorumludur. BCEAO'nun genel merkezi Senegal, Dakar'da bulunmaktadır. Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası (BCEAO), merkezi Dakar, Senegal'de bulunan uluslararası bir kamu kurumudur. Batı Afrika Para Birliği (WAMU) üye devletlerinin ortak ihraç kurumudur. 12 Mayıs 1962'de kurulduğunda üyeleri Fildişi Sahili, Dahomey, Mali, Nijer, Moritanya, Senegal, Togo ve Yukarı Volta Cumhuriyetlerinden oluşuyordu. Şu anda, Para Birliği'nde sekiz (08) üye ülke vardır: Benin, Burkina, Fildişi Sahili, Gine-Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo. ✅    Dünya Bankası Nedir?   ➤ Birliğin nakit rezervlerini merke

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk