Kayıtlar

Aralık, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Nedir?

Resim
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Yapılan açıklama; Birikimlerini TL mevduatı olarak değerlendirenlerin kur oynaklığı karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı. Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranını kıyaslayıp, yüksek olan oran üzerinden hesabı nemalandıracak. Yeni mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) her gün saat 11:00'de Amerikan Doları döviz alış kuru yayımlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk Lirası olarak yansıtılacak. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek. Minimum #faiz oranı Merkez Bankası Politika Faiz Oranı olarak uygulanacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak.

Cari Açık Ne Demek?

Resim
Cari Açık Cari açık, bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan fazla olma durumudur. Bir ülkenin ithal ettiği mallara ve hizmetlere ödediği miktar, ihraç ettiği mallar ve hizmetlere ödediği miktarı aşıyor ise cari açık oluşur. Cari açık ülkenin dış işlemlerinin hesaplanmasında önem taşır. Aynı zamanda ödemeler bilançosu dengesinin de önemli bir unsurudur. ✅   Hiperenflasyon Nedir?  ➤ Cari açık kısaca cari işlemler dengesinin negatif olması demektir. Yani gelirler, giderlerden az ise cari açık oluşur. Cari açığın oluşumundaki en temel ögelerden birisi dış ticaret açığıdır. Ülkenin ithal ettiği mal ve hizmetlerin gideri, ihraç ettiği mal ve hizmetlerin giderinden fazla olunca dış ticaret açığı oluşur. Bu da cari açığı oluşturan en temel unsurlardan birisidir. Bir ülkenin cari açığına bakarak o ülkenin gelişmişlik düzeyi ile ilgili yorum yapılabilir. Cari açığın büyüklüğü ve ülkenin gelişmişlik seviyesi arasında ters orantı vardır. Cari açık ne kadar büyükse ülke o kada

GIG Ekonomisi Nedir?

Resim
GIG Economy Gig ekonomisi, sürekliliği olmayan iş piyasası demektir. Bu sistemi, serbest ve geçici çalışma gibi düşünebilirsiniz. Gig ekonomisi, serbest çalışmaya dayalı platformların ortaya çıkması ile birlikte gelişen ve kullanımı yaygınlaşan bir kavramdır. Gig ekonomisinde teknolojinin hızla gelişmesi ve insanların maddi kazanç elde ederken kendini daha özgür hissetme isteği ön plana çıkar. Gig ekonomisinin kültürel etkisi, pandeminin büyük bir etkiye sahip olduğu 2020'de COVID-19 'un ortaya çıkmasıyla değişmeye devam etti. ✅   Ekonomi Nedir?  ➤ Mesai kavramı olmaksızın istediğiniz saatlerde istediğiniz kadar çalıştığınızı düşünün. Bu çok da yeni bir şey gibi gelmeyebilir. Zaten “Freelance çalışmak” uzun yıllardır bilinen bir iş modeli. Fakat teknolojinin amansız ilerleyişi ile birlikte yaşanan dijital dönüşüm sayesinde ortaya çıkan platformlarla freelance çalışmanın cazibesi günden güne artıyor diyebiliriz. Bununla birlikte insanların özgürce maddi kazanç sağlamaya yönel

Kapitalist Ekonomi Nedir?

Resim
Kapitalist Ekonomi Kapitalist ekonomik sistem, sermaye birikiminin sürekliliğini sağlamak üzere ortaya çıkan kâr oranlarını arttırma ve ekonomik büyüme zorunluluğu nedeniyle birbiriyle iç içe işleyen döngüsel iktisadi süreç ve etkileşim örüntüleri üretir. Bu süreçte sermaye birikimi bir zorunluluktur. Aksi taktirde yok olmak kaçınılmazdır. Bu durum, ekonomik aktörlerin sürekli olarak yeni pazar arayışı içine girmelerine yol açar. Yeni pazarlar bulma çabası pazarları mekan olarak genişletir. Ancak bu yeterli değildir. Daha önce var olamayan ihtiyaçları üreterek ya da ekonomik faaliyetin bir unsuru haline gelmemiş ihtiyaçları ekonomiye dahil ederek yeni pazarların üretilmesi gerekir. Böylece ekonomik faaliyetler daha önce olmadığı kadar küresel bir boyut kazanır, yenilik üretimini, ekonomik değişim süreçlerini her seferinde daha da hızlandırır. Hızlanan değişim ekonomik sistemde belirsizliklerin artması ve krizlerle kendisini gösterir. Sermaye birikimi ve kar hedefi kapitalizmin kaygan

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk