Kayıtlar

Temmuz, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Disponibilite Ne Demek?

Resim
Disponibilite Disponibilite, bir kişinin veya kurumun belirli bir zaman diliminde kullanabileceği nakit veya nakde çevrilebilir varlıkların toplamıdır. Disponibilite, likidite ile yakından ilişkilidir. Likidite, bir varlığın ne kadar kolay nakde dönüştürülebildiğini ifade eder. Disponibilite ise, bir kişinin veya kurumun elinde bulunan likit varlıkların miktarını gösterir. ✅  Resesyon Nedir?   ➤ Disponibilite hesaplamak için, elde bulunan nakit, banka hesaplarındaki bakiyeler, vadeli mevduatlar, tahvil ve hisse senetleri gibi menkul kıymetler, alacaklar ve diğer nakde çevrilebilir varlıklar toplanır. Bu toplamdan ise, borçlar, ödenmesi gereken faturalar, vergiler ve diğer yükümlülükler çıkarılır. Kalan miktar disponibiliteyi verir. Disponibilite, bir kişinin veya kurumun finansal durumunu ve esnekliğini gösteren önemli bir göstergedir. Yüksek disponibiliteye sahip olanlar, acil durumlarda veya fırsatlar karşısında daha rahat hareket edebilirler. Düşük disponibiliteye sahip olanlar i

Kobiler Finans Desteği İle Nasıl Güçlenir?

Resim
"Kobi"ler İçin Finans Desteği Finans desteği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (kobi) gelişmesi ve rekabet gücü kazanması için önemli bir kaynaktır. Finans desteği almak isteyen kobi'ler, farklı kurum ve kuruluşlardan uygun koşullarda kredi, hibe, teşvik veya danışmanlık hizmeti alabilirler. Finans desteği almak için kobi'lerin öncelikle ihtiyaçlarını belirlemeleri, uygun finansman kaynağını araştırmaları ve başvuru sürecini takip etmeleri gerekmektedir. Finans Nedir? Finans Yöneticisinin Görevleri Finans Kaynakları Finans Konusunda İşletmeler Neden Zorluk Çekiyorlar? 💬 İçindekiler Finans Nedir? Finans Yöneticisinin Görevleri Finans Kaynakları Finans Konusunda İşletmeler Neden Zorluk Çekiyorlar? Finans Nedir? "Finans’ın Anlamı Nedir?” Finans, ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynakların sağlanması, yönetilmesi ve kullanılması ile ilgili bir bilim dalı

TEFE-TÜFE Göstergeleri Nedir?

Resim
TEFE-TÜFE TEFE-TÜFE, Türkiye'de enflasyonu ölçmek için kullanılan iki önemli göstergedir. TEFE, Toptan Eşya Fiyat Endeksi; TÜFE ise Tüketici Fiyat Endeksi anlamına gelir. Bu iki endeks, fiyatlar genel düzeyinde zaman içinde meydana gelen değişimleri yansıtır. TEFE, üretim ve toptan satış aşamasındaki fiyat değişimlerini; TÜFE ise tüketici sepetindeki mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini gösterir. ✅  TCMB Nedir?   ➤ TEFE-TÜFE hesaplaması nasıl yapılır? TEFE-TÜFE hesaplaması için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen bazı yöntemler ve formüller kullanılır. Öncelikle, TEFE ve TÜFE sepetinde yer alan mal ve hizmetlerin ağırlıkları belirlenir. Bu ağırlıklar, üretim ve tüketim yapısını yansıtan istatistiklere dayanır. Daha sonra, bu mal ve hizmetlerin fiyatları belirli aralıklarla toplanır ve endeks sayıları hesaplanır. Endeks sayıları, baz dönemdeki fiyatların karşılaştırma dönemine göre ne kadar değiştiğini gösterir. TEFE-TÜFE hesaplamasında kullanılan bazı formülle

CDS Kredi Risk Primi Nedir?

Resim
CDS (Credit Default Swap) CDS (Credit Default Swap), Türkçe’de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak bilinen bir terimdir. CDS, bir ülke tarafından alınan kredinin geri ödenmeme riskini ifade eden bir değerdir. Aynı zamanda bir çeşit sigortalama işlemi olarak da tanımlanabilir.   ✅   Swap Nedir?    ve    Getiri Hesaplama    ➤ CDS, uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları tarafından hesaplanır. Hesaplama yapılırken ilgili ülkenin genel ekonomik ve siyasi koşulları dikkate alınır. CDS risk hesaplamasında kullanılan önemli parametreler şunlardır: Ülke genelindeki bütçe açığı Ülke borcunun gayri safi milli hasılaya oranı Ülke piyasa güvenilirliği CDS puanı ne kadar yüksekse o ülkeye yatırım yapmak o kadar maliyetli olur. Bu da o ülke için uluslararası yatırımların azalmasına sebep olur. CDS puanı ifade edilirken her 100 puan %1 faiz oranına tekabül eder. Yani kredi risk priminin 100 olması durumda borç için beklenen faiz oranı %1 olarak düşünülmelidir. CDS puanı, bir ülk

Çekirdek Enflasyon Nedir?

Resim
Çekirdek Enflasyon (Core Inflation) Nedir ve Neden Önemlidir? Çekirdek enflasyon, enflasyonun geçici veya bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış kalıcı kısmını ifade eder. Çekirdek enflasyon, enerji, temel gıda maddeleri ve dolaylı vergiler gibi dışsal etkilere daha açık olan ve geçici nitelikler taşıyabilen fiyat değişimlerini dikkate almaz. Bu şekilde, fiyatlar genel seviyesindeki değişimi sürekli kılan unsurları tespit etmeye çalışır. ✅  T.C. Strateji Ve Bütçe Başkanlığı   ➤ Çekirdek enflasyonun hesaplanmasında farklı yöntemler kullanılabilir. Bunlardan en yaygın olanı, belirli ürünlerin endeksten dışlanması yöntemidir. Bu yöntemde, çekirdek enflasyon göstergesi olarak TÜFE 'den enerji, temel gıda maddeleri ve dolaylı vergiler çıkarılır. Diğer yöntemler ise istatistiksel analiz ve modele dayalı yöntemlerdir. Bu yöntemlerde, fiyat değişimlerinin dağılımı, trendi veya ilişkisi analiz edilerek çekirdek enflasyon tahmin edilir. Çekirdek enflasyonun önemi, para politikası karar

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk