Yayınlar

2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Finans Eğitiminin Yararları Nedir?

Resim
Finans Eğitiminin Yararları Finansal yönetim hakkında bilinmesi gerekenler; Finans, kelime anlamı olarak mali işler, para, mal, ya da bunların tümü değerlendirilir. Finansal Yönetim de firmanızın sahip olduğu, para, mal ve diğer tüm mali işlerin yönetiminin nasıl olacağı, hangi tekniklerin, hangi yasal mevzuata göre uygulanacağı konusunda karar veren sistemdir. ✅  Finans Yönetim Eğitimi  ➤ Online eğitim programı eğitimi bölümleri içerisinde yer alan Finansal Yönetim eğitimi size, görev yaptığınız ya da sahibi olduğunuz işyerinde daha doğru ekonomik kararlar almanızı, mevcut para ve malın daha profesyonel yönetilmesini, para ve mal temininin daha uygun şartlarda yapılmasını öğretecektir. Yüksek lisans seviyesinde olan bu eğitim ile işyerinizin finans çalışmalarını çok daha bilimsel tekniklerle gerçekleştirebileceksiniz. Risk yönetimini öğrenip, bunu firmanızda uygulayabileceksiniz. Finansal Yönetim ile ilgili proje oluşturma, projeyi uygulama konularında bilgi sahibi olacaksınız. Sermay

Optimal Sermaye Yapısı Nedir?

Resim
Optimal Sermaye Yapısı Optimal sermaye yapısı, risk ve getiri oranları arasında denge kuran, sermaye maliyetini en aza indirgemeye çalışan bu şekilde işletmenin hisse senetlerinin piyasa fiyatını maksimize eden sermaye yapısı olarak tanımlanır....  Sermaye yapısı politikası risk ve getiri arasındaki ilişkiye dayanır. ✅  Yatırım Fonları Nedir?  ➤ İşletme yöneticileri fon gereksinimlerinin ne kadarını borçla, ne kadarını öz kaynaklarla karşılamaları gerektiği finans teorisinde ele alınan önemli konulardan bir tanesidir. Başka bir ifade ile   Borç ➗ Özkaynak   oranı ne olmalıdır ki optimal olsun. Optimal sermaye yapısı işletmenin toplam piyasa değerinin en büyük ve ortalama sermaye maliyetinin en düşük olduğu bileşimdir. Optimal sermaye yapısında işletmenin pay senetlerinin (hisse senedi) piyasa fiyatı maksimum olur. Finans teorisine göre her işletme optimal sermaye yapısını araştırmalıdır. İşletmeler bu yapıya ulaşıncaya kadar borçla finanse edilmelidir. Bu noktada b

Finansın Temel Amaçları

Resim
Finansın Temel Amaçları 1. Uygun finansal yapıyı oluşturmak: İşletme için en uygun bileşenleri sağlamak. Kısa vadeli borç ile uzun vadeli borç arasında optimal bileşeni kurmak. 2. Öz sermayenin güvenliğini korumak: Uzun vadeli kaynak ile öz sermayenin eşit olması 3. Yeterli bir kar ve karlılık sağlamak 4. İşletmenin likiditesini korumak: İşletmenin kısa vadeli ödeme gücünü korumak demektir. Bu yüzden işletmenin yeteri kadar dönen varlığa ihtiyacı vardır. 5. Finansal yönetimin nihai temel hedefi işletmenin cari piyasa değerine maksimize etmektir: İşletmenin hisse senedinin piyasadaki değerini, işletme ortaklarının refahını ve servetini işletmenin bugünkü değerini maksimize etmektir. ✅  Bilanço Nedir?   ➤ Finans Fonksiyonunun Temel İlkeleri 1.  Geçici fon ihtiyacı, kısa vadeli borçların artmasıyla sağlanmalıdır. 2.  Dönemsel fon ihtiyacı, orta vadeli kaynaklardan sağlanmalıdır. 3.  Yarı mamul, hammadde alımı kısa vadeli borçlardan fazla olmalıdır ve bir güven

İşletme Finansı

Resim
İşletme Finansı İşletmelerin yatırım ve faaliyet dönemlerinde gerekli olan kısa, orta ve uzun süreli fonları en uygun koşullarda ve miktarda tedarik etmesine “Finansman Kararı” Bu fonları işletmenin faaliyetlerini sürekli kılmada etkin olarak kullanması ve bu amaçlara yönelik alınan karalara “Yatırım Kararı” denir.   ✅  Yatırım Fonları Nedir?  ➤ İşletmeler, ne tür faaliyet yaparsa yapsınlar, faaliyetlerine devam etmek için; ticari, sanayi veya hizmet için bazı varlıklara ihtiyaç duyarlar. Bu varlıklara “Reel varlık” denir. - Makine, bina, fabrika, demirbaş, stok gibi varlıklar, reel (maddi) varlıklardır. - Patent, Ticari Marka ise maddi olmayan varlıklardır. İşletmeler, reel varlık elde edebilmek için bir bedel ödeyerek bir takım şeyler satmak zorundadırlar. Ya menkul kıymet (tahvil, bono vb.) ya da finansal varlıklarını satacaklardır. Eğer işletme bankadan kredi alımı yoluyla borçlanmıyorsa, menkul kıymetlerini satarak varlık elde edebilirler. Ya da öz kaynağı tercih ed

Kredinin Zaman Değeri

Resim
Kredinin Zaman Değeri Faiz, paranın belli bir sürede getirdiği pay tutarı, paraya karşılık alınan kardır. Bina, makine-teçhizat gibi sermaye gerektiren üretim faktörlerinin yaygınlaşması, sermayeyi kullanmak için katlanılan maliyeti de arttırmıştır. Sermayenin belli bir süre kullanımı sonucu ödenen bedele faiz denilir. Faiz yüzde (%) olarak ifade edilir. Faiz oranı yükselirse kişilerin tasarruf yapmaları teşvik edilmiş olur. Sermayenin kaynağı tasarruflar olduğu için faizlerin yükselmesi, sermaye birikimini olumlu yönde etkiler. Ancak, tasarrufların verimli hale gelmesi yatırımlara dönüştürülmesiyle mümkündür. ✅  Bilanço Nedir?   ➤ Para da diğer mallar gibi finans piyasasında alınıp satılır. Paranın fiyatı faizin bir ölçüsüdür. Faiz, anaparanın, faiz oranının ve sürenin bir fonksiyonudur. Ticari ortamda faizle ilgili çeşitli işlemler gerçekleşir. Bir miktar paranın finans kurumlarından borç alınması, bankaya veya özel finans kurumlarına yatırılması, bir makinanın, teçhizatın, gayrime

Stop Loss Order

Resim
Stop Loss Order ( Zararı Durdur emri) Açık pozisyon alım yönündeyse giriş fiyatının altına, satış yönündeyse giriş fiyatının üstüne zararı sınırlamak için konan emir türüdür. Stop emir yeni pozisyona girmek amacı ile belirlenen bir destek veya direnç seviyesinin kırılması durumunda piyasada hareket yaşanabileceği öngörü- sü ile de kullanılabilir. ✅  Forex Nedir?   ➤ Borsada hisselerin belirli bir fiyata ulaşınca satılmaları için verilen talimata zarar durdurma emri denir. Zarar durdurma emirlerinin amacı, yatırımcıların herhangi bir hisse üzerinden para kaybetmelerini mümkün mertebe engellemek, yani muhtemel bir zararı en alt düzeye indirmektir. Çoğu yatırımcı zarar durdurma emrinin uzun pozisyonlar için kullanıldığını düşünür lakin kısa pozisyonlarda da fayda sağlayabileceği unutulmamalıdır. Stop Loss (zarar durdurma) emri borsayla ilgili kritik kararlarda duygusal hareket etmenizi önlediği gibi tatile çıktığınızda ya da bilumum sebepten ötürü elinizdeki hisseleri takip edemediğiniz

Arz ve Talep Nedir?

Resim
Arz ve Talep Mikroekonomi teorisinde, arz ve talep arasındaki karşılıklı dengeye dayanan ekonomi modeli, rekabet içindeki piyasalardaki ürünlerin fiyatlarını ve satışlarını tanımlamak, açıklamak ve tahmin etmek için, Alfred Marshall ve Leon Walras tarafından geliştirilmiştir. Bu model sadece önemli görülen stilize edilmiş gerçekleri inceleyip teorinin gelişmesine yardım etmeyen gerçekleri bir kenara iterek (yani Ockham'ın Usturasını kullanarak) bilimsel hipotezlerin nasıl ortaya çıkarıldığına güzel bir örnektir. Bu nedenle belirsiz bir pazarı tanımlamak için kullanılan yaklaşımdır. ✅   Temel Analiz Nedir?  ➤ Arz; Bir finansal ürün için, o anki cari fiyattan satışa sunumdur. Talep ; piyasalarda, belirli bir mal ve hizmete yönelen, belirli bir satın alma gücüyle desteklenmiş, satın alma isteğidir. Arz ve Talep finansal işlemlerde kullanılan temel stratejilerden biridir. Tarihi arz ve talep yasasına ve serbestçe akan bir piyasada fiyatların nasıl hareket ettiğine odaklanır. Bu stra

Kaldıraç Sistemi

Resim
Kaldıraç (Leverage) Yatırımcının yatırım miktarını belirli oranda bir çarpan ile arttırarak yatırılan teminattan daha yüksek bir işlem hacmi elde etmesine imkan sağlayan sistemdir. ✅   SPK Nedir?  ➤ Kaldıraç sistemi, finansal piyasalarda sermaye yatırımcısının daha etkin olması ve olması gereken sermayeden daha az sermaye ile daha büyük işlemler yapılması için imkan sunan sistemdir. Forex piyasasının, diğer piyasalar içinde daha çok rağbet görmesinin nedenlerinden biri de kaldıraç sistemidir. Leverage yani kaldıraç sistemi her ülkede farklıdır. Ülkelerde kullanılan kaldıraç oranı işlem yapılan yatırımcının, finansal rasyonrarına ve kurumdan kuruma değişiklik gösterir. Yatırımcıların, kaldıraç etkisinden doğru bir şekilde faydalanması ve bununla beraber piyasa ile ters durum ile işlem yapılması da büyük oranda risk meydana getirir. İşlemlerde yatırımcının göz ardı etmemesi gereken bir disiplin ve unsurdur. Yatırımcı verilen teminatına oranla yüksek lot ile pozisyon açtığında sermayes

Pip Nedir?

Resim
Pip Percentage in Points (pip) uluslararası döviz ve bazı finans piyasalarında kullanılan değer değişim ölçütüdür. Türkçede "görülecek yüzde" anlamına gelir. Uluslararası para piyasalarındaki paritelerde gerçekleşen değişimin birimi olarak kullanılır. ✅   Temel Analiz Nedir?  ➤ Forex piyasalarında pip, en küçük fiyat adımı olarak geçmektedir. Tam açılımı ise point in percentage’dir. Paritelerin çoğunda 1 pip ilgili döviz çiftinin fiyatının on binde biri kadardır. Pip kavramı, forex piyasalarındaki kar/zarar hesaplamalarında veya spread hesaplamalarında sıkça kullanılmaktadır. Pip kavramı forex işlemlerinde tick olarak da ifade edilmektedir. Tick verilen fiyatın en son basamağı olarak da geçmektedir. Forex piyasasında yatırım yaparken maliyet açısından tek dikkate alınması gereken ve işlem maliyetini oluşturan kavram “spread oranı” dır. Spread oranı, yatırım yaparken ticareti yapılacak olan , emtia yada endeksin alış ve satış fiyatı arasındaki farkı belirtir. Spread oranı

Temel Analiz Nedir?

Resim
Temel Analiz Ekonomik ve politik verilerin analizi yardımı ile finansal ürünlerin gelecekte nasıl hareket edeceği konusunda tahminlerde bulunabilmeyi sağlayan analiz türüdür. Temel analiz; kazançlar, borçlar, hisse senetleri, ekonomik koşullar ve şirket yönetimi gibi temel ölçümleri kullanarak bir hissenin değerlendirilmesini içerir. ✅   Hesaplama Araçları  ➤ Temel analistler, bu bilgileri bir şirketin gelecekteki büyüme beklentileri hakkında bilgi edinmek ve hisse senedi fiyatının makul bir değerde olup olmadığını belirlemek için kullanırlar. Temel Analiz ile mali ve ekonomik olaylara ilişkin haberler ve bu haberlerin ülke para birimi ile döviz fiyatlarına etkisi ölçülmeye çalışılır. Fiyat hareketlerinin analizinde dünya finans piyasalarının mevcut durumu, piyasa yapıcı uluslararası şirketlerin faaliyetleri, devletin yürüttüğü ekonomik siyaset, merkez bankalarının para politikaları, siyasi gelişmeler, fiyat eğilimleri, geleceğe yönelik ihtimaller ve tüm bunlarının yorumu büyük önem

Forex Nedir?

Resim
Forex Forex, bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını ifade eder. Forex piyasası yatırımcılarına kaldıraçlı işlem yapma imkanı sunan dünyanın en büyük pazarlarından biridir. ✅   BOE - Bank of England Nedir?  ➤ Uluslararası döviz piyasası: Yatırım, hedging , spekülasyon amacıyla yapılan hareketlerin gerçekleştiği döviz piyasaları 24 saat açıktır. Açılış Sidney ve Tokyo'da olur, Hong Kong ve Singapur, Bahreyn ile sürer Avrupa piyasalarına geçer. Frankfurt, Zürih, Londra'dan New York, Chicago piyasalarına ve Los Angeles ve San Fransisco'ya devam eder. Forex’te işlem nasıl yapılır? Forex piyasasında işlem yapmak için, istediğiniz bir aracı kurumdan hesap açabilir ve ardından yatırdığınız teminatla internetin olduğu her yerde, bilgisayar, tablet ya da cep telefonunuzdan işlem yapabilirsiniz. Forex’in diğer piyasalardan farkı nedir? Forex piyasasının bors

Valör Nedir?

Resim
Valör Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür. Kelime anlamı olarak da valör, Fransızca “değer” anlamına gelir. Dilimize Fransızcadan geçen bu kelimenin İngilizcesi de “value date”, yani değer tarihi olarak karşımıza çıkar. Burada ilgili şeyin değer kazanacağı, işleme konacağı tarih kastedilmekte ve buna vurgu yapılmaktadır. ✅  Altın Rezervi Nedir?  ➤ Valör Tarihi Nedir? İşlemin yapıldığı tarih ile işlemin gerçekleştiği yani değer kazandığı tarih arasındaki farkın anlatıldığı terim, özellikle bankacılık sektöründe valör tarihi olarak karşımıza çıkar. Somut bir örnekle bahsedecek olursak, vadeli mevduat hesabı açıldığında ve paranızı faize koyduğunuzda, paranın faiz işlemeye başlayacağı tarih valör tarihi olarak adlandırılır. Genellikle bankalarda vadeli hesabınıza para yatırdıktan bir gün sonra faiz işler. Bazı bank

BOE - Bank of England Nedir?

Resim
BOE İngiltere Merkez Bankası, (Bank of England), 1694 yılında İngiltere’nin Fransa’yla giriştiği savaşın finansmanı için tahvil ihraç etmek ve mevduat toplamak üzere özel ticari banka statüsünde kuruldu. 1844’te ilk kez para basma yetkisi verilen banka 1944’te devletleştirildi. 1997 yılında ise para politikalarını ve faizleri belirleme yetkisi hükümetten alınarak İngiltere Merkez Bankası’na devredildi ve banka ilk kez bağımsız bir statüye kavuştu. ✅  BOJ - Bank of Japan Nedir?  ➤ Birleşik Krallık çatısı altında dünyanın farklı bölgelerinde toprak sahibi konumunda olan İngiltere, ekonomik ve siyasal anlamda küresel bazda güç konumunda bulunuyor. İngiltere’nin sahip olduğu güç kurumları ile de desteklenmekte. Bu kurumlardan birisi de Birleşik Krallık Merkez Bankası Bank of England. İngiltere Merkez Bankası’nın temel işlevi ülkenin para politikasını belirlemek, enflasyonu kontrol altında tutarak fiyat istikrarını sağlamak, para basmak ve piyasalara likidite sağlamaktır.

Options Nedir?

Resim
Options Opsiyon Latince bir terim olup tercih, seçim anlamına gelmektedir. Ekonomi dünyasında opsiyon sözleşmeleri herhangi bir varlığı belirli bir vadede ya da vadeye kadar belirli bir miktarda, belirli bir fiyattan alma ya da satma hakkı veren sözleşmelerdir. ✅  Altın Rezervi Nedir?  ➤ Opsiyon, belirli bir değer için, belirli bir tarihte veya tarihe kadar, belirli miktardaki bir malı (finansal ürünü, sermaye piyasası aracını veya ekonomik göstergeyi), fiyatını bugünden sabitlemek koşulu ile ileri bir vadede alma veya satma hakkı tanıyan ve bu hakkı belli bir prim karşılığında opsiyonu satın alan kişiye (lehdara) veren, ancak zorunlu tutmayan buna karşın opsiyon satıcısına (keşidecisine) lehdar tarafından talep edilmesi halinde satmaya zorunlu tutan sözleşmelere opsiyon sözleşmeleri denir. söz konusu üründe yatırımcıya alım yada satım hakkı verir. Bir opsiyon işlemi, iki taraf arasında yapılmış bir anlaşmadır. Opsiyon türleri nelerdir? Opsiyonlar alım opsiyonu ( call option ) ve sat

Futures Nedir?

Resim
Futures Futures; dayanak varlığı spot piyasada işlem gören ürünlerden türetilmiş olan herhangi malın, finansal ürünün, menkul değerin veya endeksin, miktar, kalite ve vadesi önceden belirlenmiş şekilde ileri bir tarihte teslimatı yapılmak üzere bugünden alış satış işleminin yapıldığı piyasaya verilen isimdir. ✅    Forward Nedir?  ➤ İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihte teslim edilmesini öngörür. Forward piyasalardan farkı, organize piyasalarda standartlaştırılmış (bir kontratın miktarı, kontratların piyasaya çıkış tarihleri, marjin adı altında bir teminat sistemine sahip olunması gibi) kontratlar üzerinden işlem görmesidir. Spekülatif amaçlı yapıldığında, teorik olarak sonsuz kar ve zarar ihtimali vardır. Futures piyasada işlem gören ürünlerin değeri dayanak bir finansal varlığın ya da malın değerine doğrudan bağlıdır. Türev ürünler, dayanak varlığın sahipliği el değiştirmeksizin, varlıkla ilgil

Kur Riski Nedir?

Resim
Piyasalar Kur riski, döviz kurlarında beklenmedik bir değişmenin firmanın gelir ve giderlerinde ya da genel olarak nakit akımlarında yol açtığı değişiklikler olarak tanımlanır. Gelecekte döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda varlıklar ve/veya yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi ihtimalini ifade etmektedir. Kur riskinden korunmak için yatırımcıların hem finans hem de mal piyasalarında pozisyon almaları, birden fazla ülkenin finans piyasasına yatırım yapmaları ve türev ürün veya piyasaları kullanmaları gibi yöntemler mevcuttur. ✅  Altın Rezervi Nedir?  ➤ Döviz kuru riski, bir finansal işlem, şirketin iç para birimi dışındaki bir para biriminde ifade edildiğinde ortaya çıkan finansal risktir. Kur riski, işlemin tamamlandığı tarihten önce yerel para birimi ile para birimi arasındaki döviz kurunda olumsuz bir değişiklik riski olduğunda ortaya çıkması ile oluşur. Kur riski, döviz kurlarında meydana gelen değişmelerin yarattığı belirsiz

BOJ - Bank of Japan Nedir?

Resim
BOJ The Bank of Japan, Japonya’nın Merkez Bankası olup merkezi Tokyo’nun Nihonbashi bölgesinde bulunmaktadır. Banka 1953 yılında kurulmuş olup ancak 1956 yılında faaliyete geçmiştir. ✅  TCMB Nedir?  ➤ The Bank of Japan, para ve menkul kıymetlerin piyasaya sürülmesi ve yönetilmesi ile birlikte, para politikalarını uygulamaktadır. The Bank of Japan’ın öncelikli hedefi Japonya finansal sisteminin istikrara bağlanmasıdır. Diğer hedefleri ise, bu sistemde uzlaştırma ve temizleme görevini üstlenmesidir. Dünya genelinde ki tüm Merkez Bankaları gibi Bank of Japan’da ekonomik verileri toplar, düzenler ve ekonomik araştırma analizleri yapmaktadır. Japonya Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası Federal Rezerv Sistemi (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile birlikte dünyanın üç ana merkez bankasından biridir. Japon hükümetine bağlı olan bankanın yöneticilerini Japon hükümetinin değiştirme hakkı vardır. Japon Merkez bankası yönetim kurulu aldığı kararları her yıl rapor halinde Japon Hükümeti par

Altın Rezervi Nedir?

Resim
Altın Rezervi Altın Rezervi; Merkez bankasında veya devlet hazinesinde kur istikrarı için külçe ya da madeni para olarak saklanan altın anlamına gelir. Merkez Bankası ’nın altın kaynaklarının artmasının refah artışından kaynaklanmadığını aksine dış politikadaki tutum sebebi ile Merkez Bankası’nın rezerv tercihlerini altın yönünde kullandığını biliyoruz. Ülkeler ekonomik güvenlik sebebiyle altın biriktirir. Dış politikada takınılacak tutuma göre altın rezervlerinin güçlendirilmesi iyi olur. ✅  KGF Nedir?  ➤ Uluslararası rezerv, herhangi bir para biriminin merkez bankaları ve para üstünde söz sahibi kuruluşlarca tutulan miktarıdır. Ancak günümüz koşullarında uluslararası rezerv terimi bu kurumların elinde tuttuğu döviz, altın ve özel çekme haklarını da kapsar. Günümüzde uluslararası rezervlerde baskın para birimi Amerikan doları dır. Bunun yanı sıra Euro büyük bir yüzde teşkil etmektedir. Japon yeni , İngiliz sterlini ve Çin yuanı uluslararası rezervlerde payını arttıran paralardır

FOMC Nedir?

Resim
FOMC Federal Open Market Committee (FOMC) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC); Para Politikası dediğimizde aklımıza Merkez Bankaları tarafından yürütülen düzenlemeler gelmektedir. Paranın maliyetini (faiz oranını) etkileyen ve ulusal ekonomik çıkarları destekleyen Merkez Bankalarından biri de Fed’dir. 1913’de Federal Reserve Bank (FED), ABD’de Para Politikasını yürütmek üzere görevlendirilmiştir. ✅  FED Nedir?  ➤ Fed, para politikasında temel olarak 3 aracı kontrol etmektedir. Açık Piyasa İşlemleri, Reeskont Faiz Oranı ve Zorunlu Karşılık Oranlarıdır. Fed Yönetim Kurulu, sistem içerisinde reeskont faiz oranını ve zorunlu karşılık oranlarını kontrol etmektedir. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC-Fed Open Market Committe) ise Açık Piyasa İşlemlerini kontrol etmektedir. Bu üç aracı kullanarak Fed, fon talebini, fon arzını ve Fed bünyesinde tutulan finansal kurumların karşılıklarını yönetmektedir. Fed’in kontrol ettiği faiz oranı, gecelik olarak finansal kurumlar arasındaki nakit akışında o

Standart Sapma Nedir?

Resim
Standart Sapma Standart sapma terimi , herhangi bir konuyla alakalı olan, serinin, değişkeniyle birlikte ortalama değer arasındaki fark olarak ifade edilir. Standart sapma belli bir formül kullanılarak hesap edilme yöntemiyle bulunabilmektedir. Standart sapma, Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, bir anakütle, bir örneklem, bir olasılık dağılımı veya bir rassal değişken, veri değerlerinin yayılımının özetlenmesi için kullanılan bir ölçüdür. Matematik notasyonunda genel olarak, bir anakütle veya bir rassal değişken veya bir olasılık dağılımı için standart sapma σ (eski Yunan harfi olan küçük sigma) ile ifade edilir; örneklem verileri için standart sapma için ise s veya s' (anakütle σ değeri için yansız kestirim kullanılır.) ✅  Hesaplama Araçları  ➤ Standart sapma varyansın kare köküdür. Daha matematiksel bir ifade ile standart sapma veri değerlerinin aritmetik ortalamadan farklarının karelerinin toplamının veri sayısı -1'e bölümünün kare köküdür, yani verilerin ort

Libid Nedir?

Resim
LIBID Londra Bankalararası İhale Oranı (LIBID), büyük Londra bankalarının, bankalararası piyasadaki diğer bankalardan gelen avro para birimi mevduatları için teklif verdikleri ortalama faiz oranıdır . Bu, bankaların eurocurrency mevduatları ve diğer bankaların Londra bankalararası piyasasında teminatsız fonları için ödemeye istekli olduğu teklif oranıdır , daha popüler olan LIBOR ise teklif edilen orandır. ✅   Libor Nedir?   ➤ Eurocurrency mevduatları, o para biriminin düzenlendiği ülke dışındaki bir para biriminin banka mevduatı biçimindeki parayı ifade eder. Herhangi bir ülkedeki herhangi bir para biriminde olabilirler. LIBOR faz aşımı ardından, son bir sonucu olarak oran sabitleme skandalları , LIBID da 2021 yılında başlayan aşamalı olacak. Temel Çıkarımlar LIBID, bankaların euro mevduatlarını ödünç almak istedikleri "teklif" oranı olan Londra Bankalararası İhale Oranıdır. Bankaların birbirlerine borç vermeye istekli oldukları "teklif" oranı daha popüler ola

Hedging Nedir?

Resim
Hedging Hedging (Riskten Korunma); Yatırım riskine karşı korunmak amacıyla finansal pazarlardaki araçları etkin ve doğru bir biçimde kullanarak olası ters fiyat hareketlerine karşı yatırımcının yatırımını güvenceye almasıdır. Hedging kavramını anlamanın en iyi yolu, bunu bir sigorta olarak düşünmektir. Portföy yöneticileri, bireysel yatırımcılar ve şirketler hedging yaptıklarında kendilerini kesin olarak beklenen ya da ileri tarihte ortaya çıkması muhtemel olumsuz bir olaya karşı sigortalamış oluyorlar. ✅   FED Nedir?   ➤ Riskten korunmayı anlamanın en iyi yolu, bunu bir sigorta olarak düşünmektir. İnsanlar olumsuz durumlara karşı mali durumlarını korumaya karar verdiklerinde sigorta yaptırırlar. Tabii sigorta yaptırmak herhangi bir olumsuz olayın gerçekleşmesini engellemez. Fakat sigorta ile olayın üzerinizdeki etkisi azalır ve ekonomik olarak problem yaşamazsınız. Uygulamada, korunma hemen hemen her yerde gerçekleşir ve her gün görürüz. Örneğin, evinizi sigortalatırsanız yangınlar

Mali Piyasalar Nedir?

Resim
Mali Piyasalar Mali Piyasalar; Tasarruf fazlası olan ekonomik birimlerle tasarruf açığı (fon ihtiyacı) olan ekonomik birimler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıya mali piyasa (finans kesimi) denir. Bu piyasalar kısa vadeli fon akımlarını kapsayan Para Piyasası (Money Market); orta ve uzun vadeli fon akımlarından oluşan Sermaye Piyasası (Capital Market); Döviz Piyasası (Foreign Exchange Market) ve Altın Piyasası (Gold Market) şeklinde gruplandırılabilir. ✅   Bankalararası Para Piyasası   ➤ İngilizce olarak karşılığı Financial Markets Tasarruf fazlası olan ekonomik birimlerle tasarruf açığı (fon ihtiyacı) olan ekonomik birimler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıya mali piyasa (finans kesimi) denir. Bu piyasalar kısa vadeli fon akımlarını kapsayan Para Piyasası (Money Market); o

Libor Nedir?

Resim
LIBOR Libor, (London Interbank Offered Rate), dünyanın en güvenilir bankalarının kısa vadeli borçlanma için birbirlerine uyguladıkları referans faiz oranıdır. Londra Bankalararası Faiz Oranı'nın kısaltılmış hali olan liborun kendine has özelliği ise bankaların borçlanma faizlerini belirlerken referans bir faiz oranı baz almasıdır. ✅   FED Nedir?   ➤ Libor işlemlerinin merkezi neden Londra? Londra'nın libor işlemlerinin merkezi olmasının nedeni olarak 1980'lerde Londra'daki finansal gelişmeler ve ekonomik yükseliş gösterilebilir. Dünya çapında kredibilitesi yüksek bir çok bankanın ve finans kuruluşunun da merkezinin Londra olması, libor işlemlerinin de merkezinin Londra olmasına zemin hazırlayan etkenler arasındadır. Libor oranları nedir? Neye göre değişir? Libor oranı, Dünya’nın en büyük 16 bankasının her sabah saat 11’de açıkladığı ve dünyanın diğer finans kurumlarınca referans kabul edilen faiz oranıdır. Libor Faizi Neden Önemlidir? Piyasalarda bu faiz dışında refe

Swing Trading Nedir?

Resim
Swing Trading Swing trading, günlük işlem ile uzun vadeli yatırım arasında seyreden ılımlı bir yatırım şeklidir denebilir. Bu, hisse senetlerini kısa ama belirsiz bir süre için tuttuğunuz özel bir alım/satım yöntemidir. Yani isterseniz bir gece, isterseniz birkaç ay kadar bir pozisyonda kalabilirsiniz. Fiyatların beklenen seviyedeki dönüş noktalarına gelmesi ile pozisyonların kapatıldığı al-sat yöntemine swing trading denir. Bir işlemde direnç ve destek noktalarında alım -satım yapıp diğer direnç ve destek noktasına ulaşana kadar veya belirlenen bir hedefe ulaşana kadar sabırla pozisyonu taşımaktır. Yani tepeden satmak veya dipten almak gibi de düşünülebilir. Genelde birkaç günlük dalgalanmaları avantaja dönüştürüp kâr etmeye dayalı, kısa dönemli bir yatırım stratejisidir. ✅   Kredi Temerrüt Takası  ➤ Bir swing yatırımcısının hedefi, hisse senedini fiyat dalgalanmalarından kar elde etmeye çalışacak kadar uzun süre elde tutmaktır. Swing trade'i denemek için yeterli sermayeye sahi