Kayıtlar

2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Nedir?

Resim
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Yapılan açıklama; Birikimlerini TL mevduatı olarak değerlendirenlerin kur oynaklığı karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı. Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranını kıyaslayıp, yüksek olan oran üzerinden hesabı nemalandıracak. Yeni mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) her gün saat 11:00'de Amerikan Doları döviz alış kuru yayımlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk Lirası olarak yansıtılacak. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek. Minimum #faiz oranı Merkez Bankası Politika Faiz Oranı olarak uygulanacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak.

Cari Açık Ne Demek?

Resim
Cari Açık Cari açık, bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan fazla olma durumudur. Bir ülkenin ithal ettiği mallara ve hizmetlere ödediği miktar, ihraç ettiği mallar ve hizmetlere ödediği miktarı aşıyor ise cari açık oluşur. Cari açık ülkenin dış işlemlerinin hesaplanmasında önem taşır. Aynı zamanda ödemeler bilançosu dengesinin de önemli bir unsurudur. ✅   Hiperenflasyon Nedir?  ➤ Cari açık kısaca cari işlemler dengesinin negatif olması demektir. Yani gelirler, giderlerden az ise cari açık oluşur. Cari açığın oluşumundaki en temel ögelerden birisi dış ticaret açığıdır. Ülkenin ithal ettiği mal ve hizmetlerin gideri, ihraç ettiği mal ve hizmetlerin giderinden fazla olunca dış ticaret açığı oluşur. Bu da cari açığı oluşturan en temel unsurlardan birisidir. Bir ülkenin cari açığına bakarak o ülkenin gelişmişlik düzeyi ile ilgili yorum yapılabilir. Cari açığın büyüklüğü ve ülkenin gelişmişlik seviyesi arasında ters orantı vardır. Cari açık ne kadar büyükse ülke o kada

GIG Ekonomisi Nedir?

Resim
GIG Economy Gig ekonomisi, sürekliliği olmayan iş piyasası demektir. Bu sistemi, serbest ve geçici çalışma gibi düşünebilirsiniz. Gig ekonomisi, serbest çalışmaya dayalı platformların ortaya çıkması ile birlikte gelişen ve kullanımı yaygınlaşan bir kavramdır. Gig ekonomisinde teknolojinin hızla gelişmesi ve insanların maddi kazanç elde ederken kendini daha özgür hissetme isteği ön plana çıkar. Gig ekonomisinin kültürel etkisi, pandeminin büyük bir etkiye sahip olduğu 2020'de COVID-19 'un ortaya çıkmasıyla değişmeye devam etti. ✅   Ekonomi Nedir?  ➤ Mesai kavramı olmaksızın istediğiniz saatlerde istediğiniz kadar çalıştığınızı düşünün. Bu çok da yeni bir şey gibi gelmeyebilir. Zaten “Freelance çalışmak” uzun yıllardır bilinen bir iş modeli. Fakat teknolojinin amansız ilerleyişi ile birlikte yaşanan dijital dönüşüm sayesinde ortaya çıkan platformlarla freelance çalışmanın cazibesi günden güne artıyor diyebiliriz. Bununla birlikte insanların özgürce maddi kazanç sağlamaya yönel

Kapitalist Ekonomi Nedir?

Resim
Kapitalist Ekonomi Kapitalist ekonomik sistem, sermaye birikiminin sürekliliğini sağlamak üzere ortaya çıkan kâr oranlarını arttırma ve ekonomik büyüme zorunluluğu nedeniyle birbiriyle iç içe işleyen döngüsel iktisadi süreç ve etkileşim örüntüleri üretir. Bu süreçte sermaye birikimi bir zorunluluktur. Aksi taktirde yok olmak kaçınılmazdır. Bu durum, ekonomik aktörlerin sürekli olarak yeni pazar arayışı içine girmelerine yol açar. Yeni pazarlar bulma çabası pazarları mekan olarak genişletir. Ancak bu yeterli değildir. Daha önce var olamayan ihtiyaçları üreterek ya da ekonomik faaliyetin bir unsuru haline gelmemiş ihtiyaçları ekonomiye dahil ederek yeni pazarların üretilmesi gerekir. Böylece ekonomik faaliyetler daha önce olmadığı kadar küresel bir boyut kazanır, yenilik üretimini, ekonomik değişim süreçlerini her seferinde daha da hızlandırır. Hızlanan değişim ekonomik sistemde belirsizliklerin artması ve krizlerle kendisini gösterir. Sermaye birikimi ve kar hedefi kapitalizmin kaygan

Bitcoin Hakkında

Resim
Bitcoin Hakkında Bilmeniz Gerekenler Bitcoin, dijital bir para birimidir. Bu, fiziksel olarak basılmadığı veya bankalar tarafından kontrol edilmediği anlamına gelir. Bitcoin, merkezi olmayan bir ağ olan blockchain üzerinde çalışır. Blockchain, gerçekleşen tüm Bitcoin işlemlerinin kaydını tutar ve herkese açıktır. Bitcoin ile ödeme yapmak isteyen herkes, özel bir Bitcoin cüzdanına ihtiyaç duyar. Bir Bitcoin cüzdanı , Bitcoin adresinizi ve özel anahtarınızı içerir. Bitcoin adresiniz, Bitcoin almak veya göndermek için kullandığınız benzersiz bir tanımlayıcıdır. Özel anahtarınız ise, işlemlerinizi onaylamak için kullandığınız gizli bir şifredir. Bitcoin'in çalışma mantığı, blok zinciri adı verilen dağıtık bir veri tabanına dayanır. Blok zinciri, Bitcoin ağındaki tüm işlemlerin kronolojik ve şeffaf bir kaydını tutar. Blok zinciri, ağdaki binlerce bilgisayar veya düğüm tarafından sürekli güncellenir ve doğrulanır. ✅    Sanal Para Nedir?   ➤       Kripto Fiyat Karşılaştırması   ➤ Bitco

Dijital Cüzdan Nedir?

Resim
Dijital Cüzdan E-cüzdan veya mobil cüzdan olarak da bilinen dijital cüzdan, kullanıcının kredi kartları, banka kartları, banka hesap bilgileri, sadakat kartları ve diğer ödeme yöntemleri gibi finansal varlıklarının dijital sürümlerini saklayan bir yazılım uygulamasıdır. bir mobil cihaz veya bilgisayar. Kullanıcıların fiziksel kart veya nakit taşımak zorunda kalmadan elektronik işlemleri kolay ve güvenli bir şekilde yapmalarını sağlar. Dijital cüzdanlar çevrimiçi alışveriş, yüz yüze satın almalar ve kişiden kişiye (P2P) ödemeler için kullanılabilir. Dijital cüzdanların bazı popüler örnekleri arasında Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, PayPal ve Venmo bulunur. Güvenli erişim sağlamak için genellikle kullanıcıların finansal hesaplarını uygulamaya bağlamasını ve parolalar veya biyometrik veriler gibi kimlik doğrulama yöntemleri sağlamasını gerektirir. ✅   Sanal Para Nedir? Nasıl Kullanılır   ➤ Dijital Cüzdan Nasıl Çalışır? Dijital cüzdan, bir finansal işlemi güvenli bir şekilde dijital

Tahvil İhracı Nedir?

Resim
Tahvil İhracı Tahvil; bir yatırımcının devlet veya kurumsal işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla onlara belirli bir süre değişken ya da sabit bir faiz oranı ile borç verdiği ve vade sonunda faiz getirisi elde ettiği bir yatırım biçimidir. Vadesi 1 yıldan fazla olan tahvil, yazılı bir senettir. Tahvil sahibi olan yatırımcı, tahvil ihraççısının alacaklısı konumundadır. ✅   Alternatif Finansman Araçları   ➤ Tahviller, devletin veya anonim ortaklıkların en az 1 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç para bulmak amacıyla çıkardıkları borç senetleridir. Anonim şirketler tarafından 1 yıldan uzun vadeli olarak ihraç edilen borçlanma senetleri “özel sektör tahvili” olarak adlandırılmaktadır. Vadeleri en az 1 yıl olmak koşulu ile serbestçe belirlenebilir ve sabit ya da değişken faizli olarak ihraç edilebilirler. Genellikle bir veya birkaç aracı kuruluştan oluşan bir konsorsiyum aracılığıyla satışa sunulurlar. Tahvil sahibinin bir şirkete kullandırdığı sermaye, yabancı sermayedir. Ta

Dolarizasyon Nedir?

Resim
Dolarizasyon Dolarizasyon, bir ülkenin yerel para biriminin yerine ABD dolarının kullanılması veya tercih edilmesi anlamına gelir. Dolarizasyon, genellikle yerel para biriminin değer kaybetmesi, enflasyonun yükselmesi veya ekonomik istikrarsızlık nedeniyle ortaya çıkar. Dolarizasyonun avantajları arasında döviz kuru riskinin azalması, faiz oranlarının düşmesi ve yabancı yatırımların artması sayılabilir. Dezavantajları arasında ise para politikası esnekliğinin kaybolması, döviz rezervlerinin azalması ve ulusal egemenliğin zayıflaması sayılabilir. ✅   Hiperenflasyon Nedir?  ➤ Dolarizasyon Nedenleri Nelerdir? Dolarizasyon, bir ülkenin ekonomik istikrarsızlık ve enflasyon nedeniyle ulusal parasını yabancı para birimleriyle değiştirmesi veya yabancı para birimlerini finansal varlık olarak tutması durumudur. Dolarizasyonun nedenleri arasında şunlar sayılabilir: Makroekonomik istikrarsızlık: Ekonomik büyüme, bütçe açığı, cari açık, borçlanma gibi makroekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar

Hiperenflasyon Nedir?

Resim
Hiperenflasyon Hiperenflasyon, bir ülkedeki tüm mal ve hizmetlere ait fiyatların belirli bir dönem süresince kontrolsüz bir şekilde yükseldiği durumları tanımlamak için kullanılan bir ekonomi kavramıdır. Farklı bir deyişle, hiperenflasyon oldukça hızlı ve çok daha kontrolsüz bir enflasyondur . Bir ülkenin parasına duyulan güvenin tamamen yok olmasına sebep olur. Böylece insanları fiziksel varlıklar, altın ve yabancı paralar gibi daha iyi saklama değeri olan varlık arayışlarına teşvik eder. ✅   Deflasyon Nedir?  ➤ Genel olarak, bir ülkede enflasyon oranın ayda yüzde 100 veya daha fazla yükselişe geçtiği durumlar hiperenflasyon olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte farklı ekonomistlere göre enflasyon oranın ayda yüzde 50 ya da 200’den daha fazla yükseldiği durumlar da hiperenflasyon olarak tanımlanabilmektedir. Örneğin, dünyaca ünlü Amerikalı bir ekonomi profesörü olan Phillip Cagan, “Hiperenflasyonun Parasal Dinamikleri” adlı kitabında yer verdiği ve incelediği hiperenflasyon ka

Slumpflasyon Nedir?

Resim
Slumpflasyon Slumpflasyon, ekonomik durgunluk ve enflasyonun bir arada yaşandığı bir durumu ifade eder. Bu durumda, ekonomi küçülürken fiyatlar artar ve işsizlik yükselir. Slumpflasyon, ekonomik krizlerin en zor ve en kötüsü olarak kabul edilir. Çünkü slumpflasyonla mücadele etmek için hem enflasyonu düşürmek hem de ekonomiyi canlandırmak gereklidir. Ancak bu iki hedef, birbirine ters düşen politikalar gerektirir. Bu nedenle, slumpflasyonu önlemek veya çözmek için çok dikkatli ve kapsamlı bir ekonomik planlama yapmak gerekir. ✅   Stagflasyon Nedir?  ➤ Slumpflasyon, ekonomide hem durgunluk hem de enflasyonun bir arada yaşandığı bir durumu ifade eder. Bu terim, 1970'lerde İngiltere'de yaşanan ekonomik kriz sırasında ortaya çıkmıştır. Slumpflasyonun nedenleri arasında aşırı talep, maliye politikası, döviz kuru politikası, yapısal sorunlar ve dış şoklar sayılabilir. Slumpflasyonun sonuçları ise yüksek işsizlik, düşük büyüme, yüksek faiz oranları ve gelir dağılımında bozulma olarak

Stagflasyon Nedir?

Resim
Stagflasyon Stagflasyon nedir? Ne anlama geliyor?   Stagflasyon, İngilizce 'Stagnation' yani durgunluk/daralma ve 'Inflation' yani enflasyon kelimelerinden türetilmiş bir ekonomik terimdir. Ekonomik hayatta hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmakta kullanılır. Merkez Bankası sözlüğünde stagflasyon terimi için “Bir ekonomide üretimin düştüğü veya en azından artmadığı bir ortamda enflasyon yükseldiği zaman meydana gelen durumu ifade etmektedir” tanımı yer alıyor. ✅   Deflasyon Nedir?  ➤ Ekonomideki durgunluğun enflasyonla birleşmesi “stagflasyon” olarak adlandırılır. Yakın olmakla birlikte, kavramsal açıdan farklılıklar gösterdiği terimlerden ayırt etmek bağlamında; “stagnasyon”, stagflasyondan farklı olarak ekonominin ortalamadan düşük bir hızda büyümesi veya büyümemesi durumuyken, “ slumpflasyonun “ stagflasyondan farkı “ekonomi küçülürken enflasyonun yüksek seyretmesi”dir. Stagflasyon, modern

Döviz Faiz Enflasyon Arasındaki İlişki Nedir?

Resim
Döviz Kurları Enflasyon  ve Faiz Arasındaki İlişki Döviz kurları , bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimine göre değeridir. Döviz kurları , arz ve talep, ekonomik performans, siyasi istikrar, dış ticaret dengesi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Döviz kurlarındaki değişimler, bir ülkenin enflasyon ve faiz oranlarını da etkiler. ✅    Ekonomik Bütünleşme Nedir?    ➤ Enflasyon , genel fiyat seviyesindeki sürekli artıştır. Enflasyonun yüksek olması, paranın satın alma gücünü azaltır ve reel geliri düşürür. Enflasyonun nedenleri arasında talep fazlası, maliye politikası, para politikası, üretim maliyetleri, dış şoklar gibi faktörler sayılabilir. Faiz oranı, borç verenin borç alanın ödediği ekstra para miktarıdır. Faiz oranı, paranın zaman değerini yansıtır. Faiz oranı yüksek olduğunda, tasarruf yapmak daha cazip hale gelir ve yatırım harcamaları azalır. Faiz oranı düşük olduğunda ise, borçlanmak daha ucuz hale gelir ve yatırım harcamaları artar. Döviz kurları ile enfla

Finansal Durumunuz Hakkında

Resim
Finansal Durumunuz Finansal durumunuz, hayatınızın pek çok alanını etkileyen önemli bir faktördür. Geliriniz, harcamalarınız, borçlarınız ve tasarruflarınız, yaşam kalitenizi, hedeflerinize ulaşma şansınızı ve geleceğinizi belirler. Bu nedenle, finansal durumunuzu iyi yönetmek ve iyileştirmek için neler yapabileceğinizi bilmek çok önemlidir. ✅    Finans Neyi İfade Eder?    ➤   Finansal durumunuzu değerlendirmenin ilk adımı, gelir ve gider tablonuzu oluşturmaktır. Gelir ve gider tablosu, belirli bir zaman diliminde (aylık, yıllık vb.) ne kadar para kazandığınızı ve ne kadar para harcadığınızı gösteren bir belgedir. Gelir ve gider tablonuzu hazırlarken, tüm gelir kaynaklarınızı (maaş, faiz, kira geliri vb.) ve tüm giderlerinizi (fatura, kredi ödemesi, yiyecek, giyim vb.) dikkate almalısınız. Gelir ve gider tablonuzda gelirinizin giderlerinizden fazla olması idealdir. Bu durumda bütçe fazlası denir. Bütçe fazlası olan kişiler, tasarruf yapabilir veya yatırım yapabilirler. Gelir ve gide

Finans Yöneticisinin Görevleri

Resim
Finans Yöneticisi Finansman; İşletmelerin yatırım ve faaliyet dönemlerinde gerekli olan kısa orta ve uzun süreli fonları en uygun koşullarda ve miktarda tedarik etmeleri, bu fonları işletmenin faaliyetlerini sürekli kılmada etkin olarak kullanmaları ve bu amaçlara yönelik kararlar almalarıdır. Finans Yöneticisinin Görevleri Finansal analiz ve denetim Finansal planlama Aktiflerin yönetimi    a) Dönen değerlerin yönetimi    b) Sabit değerlerin yönetimi İhtiyaç duyulan fonların tedariki Fonların ihtiyaca göre kullanımı Özel finansal sorunların çözümü ✅  Finans Eğitiminin Yararları Nedir?  ➤ 1. Finansal Analiz ve Denetim: İşletmenin geçmiş finansal verilerinden yararlanarak değerlendirilmesine “ Finansal Analiz ” denir. Finansal yönetimin en önemli parçalarından biridir.1930’lardan sonra (bunalımdan sonra) ortaya çıkmıştır. Şirketlerin iflası, tasfiyesi finansman birimine dahil edildi. Yapılan yeni düzenlemelerden sonra denetim yaptırımıyla da daha çok finansal bilgiler kamuy

Finans Eğitiminin Yararları Nedir?

Resim
Finans Eğitiminin Yararları Finansal yönetim hakkında bilinmesi gerekenler; Finans, para, mal veya bunların hepsinin değerlendirilmesi anlamına gelir. Finansal Yönetim, firmanızın sahip olduğu para, mal ve diğer tüm mali işlerin nasıl yönetileceğine karar veren bir sistemdir. Hangi tekniklerin ve hangi yasal mevzuata göre uygulanacağına da karar verir. ✅  Finans Yönetim Eğitimi  ➤ Online eğitim programı kapsamında yer alan Finansal Yönetim eğitimi, iş yerinde daha doğru ekonomik kararlar almanızı ve mevcut para ve malın daha profesyonel yönetilmesini sağlayarak para ve mal temininin daha uygun şartlarda yapılmasını öğretir. Bu yüksek lisans seviyesindeki eğitim sayesinde, işyerinizin finans çalışmalarını çok daha bilimsel tekniklerle gerçekleştirebileceksiniz ve risk yönetimini öğrenip bunu firmanızda uygulayabileceksiniz. Finansal Yönetim ile ilgili proje oluşturma ve projeyi uygulama konularında bilgi sahibi olacaksınız. Ayrıca sermaye artırımı, portföy yönetimi gibi birçok konuda bi

Optimal Sermaye Yapısı Nedir?

Resim
Optimal Sermaye Yapısı Optimal sermaye yapısı, risk ve getiri oranları arasında denge kuran, sermaye maliyetini en aza indirgemeye çalışan bu şekilde işletmenin hisse senetlerinin piyasa fiyatını maksimize eden sermaye yapısı olarak tanımlanır....  Sermaye yapısı politikası risk ve getiri arasındaki ilişkiye dayanır. ✅  Yatırım Fonları Nedir?  ➤ İşletme yöneticileri fon gereksinimlerinin ne kadarını borçla, ne kadarını öz kaynaklarla karşılamaları gerektiği finans teorisinde ele alınan önemli konulardan bir tanesidir. Başka bir ifade ile   Borç ➗ Özkaynak   oranı ne olmalıdır ki optimal olsun. Optimal sermaye yapısı işletmenin toplam piyasa değerinin en büyük ve ortalama sermaye maliyetinin en düşük olduğu bileşimdir. Optimal sermaye yapısında işletmenin pay senetlerinin (hisse senedi) piyasa fiyatı maksimum olur. Finans teorisine göre her işletme optimal sermaye yapısını araştırmalıdır. İşletmeler bu yapıya ulaşıncaya kadar borçla finanse edilmelidir. Bu noktada

Finansın Temel Amaçları

Resim
Finansın Temel Amaçları Finans, ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynakların yönetimi ve tahsisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Finansın temel amaçları şunlardır: ** Uygun finansal yapıyı oluşturmak **: İşletmenin kısa, orta ve uzun vadeli borçlarını, öz sermayesini ve dönen varlıklarını optimal bir şekilde belirlemek ve bunları en uygun maliyetle sağlamak. ** Öz sermayenin güvenliğini korumak **: İşletmenin bağımsızlığını ve ortaklarının refahını sağlamak için öz sermayenin yeterli düzeyde olmasını ve borçların öz sermayeyi aşmamasını sağlamak. **Yeterli bir kar ve karlılık sağlamak**: İşletmenin faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin giderlerini karşılamasını ve yatırımcılarına uygun bir getiri sağlamasını sağlamak. ** İşletmenin likiditesini korumak **: İşletmenin kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için nakit akışının sürekliliğini sağlamak ve dönen varlıkların likidite derecesini yüksek tutmak. ** İşletmenin piyasa değerini maksim

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk