Kayıtlar

Ocak, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

VOB Nedir?

Resim
VOB Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsası VOB Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Türkiye'nin ilk özel borsası olarak 2001 yılında kurulmuş ve 2005 yılında İzmir'de faaliyete geçmiştir. VOB, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alınıp satıldığı bir türev araçlar piyasasıdır. VOB'ta pay, endeks, döviz, emtia, enerji, kıymetli madenler ve devlet iç borçlanma senetleri üzerine dayalı sözleşmeler işlem görmektedir. VOB, yatırımcılara riskten korunma (hedging) , portföy çeşitlendirme, kaldıraç etkisinden faydalanma, etkin fiyat oluşumu ve yüksek likiditeye ulaşım gibi imkanlar sağlamaktadır. ✅   Yatırım Fonları Nedir?   ➤ VOB'un kuruluş amacı, döviz dalgalanmalarından kaynaklanan riskleri azaltmak ve vadeli işlem piyasalarını geliştirmektir. Ancak günümüzde VOB, daha çok spekülasyon amaçlı kullanılmaktadır. VOB'ta işlem yapmak isteyen yatırımcılar, bir vadeli işlem hesabına sahip olmalı veya bir borsa üyesi aracı kurum ile çalışmalıdır. VOB'ta işlem yaparken yatırımcılar,

Emisyon Hacmi Nedir?

Resim
Emisyon Hacmi (Value Of Banknotes İn Circulation) Emisyon hacmi, bir ülkenin belirli bir dönemde piyasaya sürdüğü para miktarını ifade eder. Emisyon hacmi, ülkenin ekonomik performansı, enflasyon oranı, döviz kuru ve faiz politikaları gibi faktörlerden etkilenir. Emisyon hacmi arttıkça, para arzı da artar ve paranın değeri düşer. Bu da enflasyonu yükseltir ve satın alma gücünü azaltır. Emisyon hacmi azaldıkça ise, para arzı da azalır ve paranın değeri yükselir. Bu da enflasyonu düşürür ve satın alma gücünü arttırır. ✅   Dolaşımdaki Para   ➤ Emisyon hacmini belirleyen kurumlar, merkez bankalarıdır. Merkez bankaları, ülkenin ekonomik hedeflerine göre emisyon hacmini arttırabilir veya azaltabilir. Merkez bankaları, emisyon hacmini değiştirmek için çeşitli araçlar kullanır. Bunlardan bazıları şunlardır: Açık piyasa işlemleri: Merkez bankaları, piyasadan hazine bonosu veya devlet tahvili alarak veya satarak emisyon hacmini etkiler. Piyasadan hazine bonosu veya devlet tahvili alan merke

Boğa Piyasası Nedir?

Resim
Boğa Piyasası (Bull Markets – Bulish Market) Yükselen piyasaları ifade eden Boğa Piyasası (Bull Markets – Bulish Market), belirli bir periyot içerisinde (genelde bir yıl) fiyatların en düşük seviyeden yüzde 20 yükseldiği durumu tanımlıyor. ✅   Ayı Piyasası Nedir?    ➤ İyimserliğin hakim ve alışların ağırlıkta olduğu, talepteki artış nedeniyle fiyatların artmaya devam ettiği boğa piyasaları genel olarak ekonominin güçlendiği ya da güçlü olduğu dönemlerde gözlenir. Fiyatların sürekli yükseliş eğiliminde olduğu Boğa Piyasası, Ayı Piyasası’na kıyasla daha az risklidir. Dolayısıyla böyle bir piyasada yatırımcılar açısında uygulanabilecek en temel yatırım yöntemlerinden biri “Al ve Tut Stratejisi” olabilir. Boğa Piyasasını Etkileyen Faktörler Nelerdir? Boğa piyasasının ne kadar süreceği, piyasadaki ürünler ve ortama göre farklılık gösterir. Haftalık, aylık ve yıllık zaman dilimlerine göre şekillenebilen bu piyasa türü genelde döngüsel olarak süreci tamamlar. Arz talep dengesi boğa piyasas

Duran Varlıklar Ne Demek?

Resim
Duran Varlıklar Duran varlıklar, işletmenin faaliyet süresince birden fazla döneme yayılan yarar sağlayan varlıklarıdır. Duran varlıklar, kısa sürede nakde çevrilmek amacıyla alınmazlar. Duran varlıklar, muhasebe hesap planında ikinci sırada yer alırlar ve alt hesapları 2 ile başlarlar.   ✅   Bilanço Nedir?   ➤ Duran varlıklar, üç ana gruba ayrılırlar: mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar. Mali duran varlıklar, işletmenin ortaklık, iştirak veya bağlı ortaklık gibi diğer işletmelerdeki sermaye paylarıdır. Mali duran varlıkların değeri, işletmenin finansal tablolarında yer alan menkul kıymetlerin piyasa değerine göre belirlenir. Maddi duran varlıklar, işletmenin fiziksel olarak sahip olduğu ve kullanım ömrü bir yıldan fazla olan varlıklardır. Maddi duran varlıklara örnek olarak arazi, arsa, bina, tesis, makine, cihaz, taşıt ve demirbaşlar verilebilir. Maddi duran varlıkların değeri, işletmenin maliyet esasına göre belirlediği değerdir. Maddi olmay

Alternatif Maliyet Nedir?

Resim
Alternatif Maliyet Alternatif maliyet, bir şeyi elde etmek için vazgeçilen diğer alternatifleri ifade eden bir ekonomi kavramıdır. Alternatif maliyet, aynı zamanda fırsat maliyeti veya almaşık maliyet olarak da bilinir. Alternatif maliyet, kaynakların kıt olduğu ve seçim yapmak zorunda olduğumuz bir dünyada karşılaştığımız bir gerçekliktir. Alternatif maliyet nasıl hesaplanır? Alternatif maliyet hesaplamak için, seçilen alternatifin getirdiği kar veya fayda ile vazgeçilen en iyi alternatifin getireceği kar veya fayda arasındaki farkı bulmak gerekir. Örneğin, bir yatırımcı 1000 TL ile A hissesini alarak 200 TL kar elde ettiğini varsayalım. Aynı yatırımcı B hissesini alsaydı 300 TL kar elde edecekti. Bu durumda yatırımcının alternatif maliyeti 300-200=100 TL olur. Alternatif maliyet örnekleri nelerdir? Alternatif maliyet, bireyler, firmalar ve devletler için farklı şekillerde ortaya çıkabilir.  Bazı örnekler şunlardır: Bir öğrenci ders çalışmak yerine sinemaya gitmeye karar verirse, alt

Antrepo Nedir?

Resim
Antrepo Antrepo; gümrük mevzuatına tabi olan eşyaların, gümrük gözetimi altındayken muhafaza edildiği ve ilgili dış ticaret işleminin tamamlanabilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı bir tür depodur. Eşyanın gümrük mevzuatına uygun bir şekilde antrepoya konulması halinde muhafaza edilmesinde süre sınırlaması yoktur ve bu süre içerisinde vergilerin ödenmesinin gerekli olmadığı bir gümrük rejimidir. ✅   İhracat Kredi Sigortası Nedir?   ➤ Firmalar, ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirirken yapılması gereken belirli gümrük ve evrak işlemleri vardır. Yurt dışına mal gönderildiği veya yurt dışından ülkeye mal getirildiği zaman uyulması gereken gümrük prosedürü belirli bir zaman alır. Bu süreçte ilgili malların bir depoda bekletilmesi ihtiyacı doğar. Bu ihtiyacı karşılamak üzere gümrüklere yakın şekilde konumlandırılan depolara “antrepo” adı verilir. Antrepoda bekleyen mallar henüz vergisi ödenmemiş ticari mallar olarak nitelendirilir ve burada bekletilmelerinin bir süresi yoktur.

Ayı Piyasası Ne Demek?

Resim
Ayı Piyasası (Bear Market) Ayı piyasası, tipik olarak yakın zamandaki en yüksek seviyesinden %20 veya daha fazla düşüş olarak tanımlanan hisse senedi fiyatlarının düştüğü bir dönemdir. Bir ayı piyasası sırasında, yatırımcılar genellikle karamsardır ve daha fazla fiyat düşüşü beklentisiyle hisse senetlerini satabilirler. Bu, fiyatların kendi kendini güçlendiren aşağı yönlü bir sarmalına yol açabilir. Ayı piyasaları tipik olarak ekonomik durgunluklar veya krizlerle ilişkilendirilir. ✅   Blockchain Nedir?   ➤ Ayı piyasasını doğuran sebepler şu şekilde sıralanabilir; Durgun ekonomi Uzun süreli yetersiz satışlar İstihdam azlığı Harcanabilir düşük gelir Ayı piyasasının hakim olduğu dönemlerde yatırımcılara, özveriyle çalışıp gelişmeleri takip etmeleri önerilir. En ufak bir ihmal yatırımcıların yanlış karar vermesine sebep olabilir. Neden şimdi ayı piyasası var? Ayı piyasaları ekonominin duraklaması, salgın hastalıklar, savaşlar ve çeşitli jeopolitik krizler gibi bir dizi olay tarafından tet

Ekspertiz Nedir?

Resim
Ekspertiz Ekspertiz, bir malın veya hizmetin değerini, kalitesini veya uygunluğunu belirlemek için yapılan profesyonel bir inceleme veya değerlendirmedir. Ekspertiz raporu, ekspertiz yapan kişi veya kurumun bulgularını ve görüşlerini içeren resmi bir belgedir. Ekspertiz raporu, alıcı ve satıcı arasında güven oluşturmak, anlaşmazlıkları önlemek veya çözmek, vergi veya sigorta işlemleri için kanıt sağlamak gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. ✅   Ekonomik Gösterge   ➤ Ekspertiz nasıl yapılır Ekspertiz yapmak için öncelikle malın veya hizmetin nitelikleri, özellikleri ve standartları belirlenir. Daha sonra ekspertiz yapan kişi veya kurum, malı veya hizmeti gözlemleyerek, test ederek, ölçerek veya karşılaştırarak inceleyerek bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme sonucunda ekspertiz raporu hazırlanır ve ilgili taraflara sunulur. Ekspertiz neden önemlidir? Ekspertiz, alım satım işlemlerinde tüketicilerin haklarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek için önemli bir araçtır. Ekspertiz

Blockchain Nedir?

Resim
Blockchain Blockchain, kripto para birimleri gibi dijital varlıkların işlemlerini kaydetmek için kullanılan bir veri yapısıdır. Blockchain, verileri şifreli bloklar halinde saklar ve bu blokları birbirine bağlayan bir zincir oluşturur. Bu sayede, verilerin değiştirilmesi veya sahteciliği önlenir. Blockchain, merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan işlemlerin güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. ✅   Sanal Para Nedir?   ➤ Blok Zinciri Teknolojisi Nasıl Çalışır? Blok zinciri teknolojisi, dağıtılmış bir veri tabanı olarak çalışır. Bu veri tabanı, ağa bağlı bilgisayarlar arasında paylaşılan ve kopyalanan bir kayıttır. Bu kayıt, işlemlerin kronolojik bir listesini içerir ve her işlem, önceki işlemlere bağlı bir blok olarak adlandırılır. Bloklar, kriptografik olarak birbirine bağlanır ve değiştirilemezler. Bu sayede, blok zinciri teknolojisi, güvenli, şeffaf ve izlenebilir bir veri aktarımı sağlar. Blok zinciri teknolojisi, verilerin merkezi olmayan bir şekilde dağıtık

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk