Kayıtlar

Eylül, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

KKB Kredi Notu Nedir?

Resim
KKB Notu KKB kredi notu, Kredi Kayıt Bürosu tarafından oluşturulan ve bankaların kredi başvurularını değerlendirmek için kullandığı bir puanlama sistemidir. KKB kredi notu, kişinin geçmişteki kredi ve kredi kartı ödeme performansına, borçluluk durumuna, kullandığı kredi ürünlerine ve başvuru sayısına göre hesaplanır. KKB kredi notu 0 ile 1900 arasında değişir. Kredi notu ne kadar yüksekse, bankaların gözünde o kadar güvenilir bir müşteri olursunuz. Kredi notunuz düşükse, bankalar size kredi vermeyebilir veya yüksek faiz oranları uygulayabilir. ✅ İlginizi çekebilir: Paramı Nasıl Değerlendirebilirim? KKB kredi notunuzu nasıl öğrenebilirsiniz?  KKB kredi notunuzu Findeks adlı web sitesi veya mobil uygulama üzerinden ücretli veya ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz. Ücretsiz olarak öğrenmek için Findeks üyesi olmanız ve her ay bir kez sorgulama yapmanız yeterlidir. Ücretli olarak öğrenmek için ise Findeks paketlerinden birini satın almanız gerekir. Findeks paketleri size sadece kredi notunu

SPK Nedir?

Resim
SPK Sermaye Piyasası Kurulu, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur. SPK, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kısaltmasıdır. SPK, 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur . SPK'nın merkezi Ankara'da olup, İstanbul'da da bir temsilciliği bulunmaktadır . ✅ İlginizi çekebilir: Swap Nedir? SPK'nın temel amacı, sermaye piyasasının güvenli, şeffaf, etkin ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak ve tasarruf sahiplerinin haklarını korumaktır . SPK bu amaç doğrultusunda, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları denetler, lisanslar, izinler verir veya iptal eder, yaptırımlar uygular, tebliğler ve yönetmelikler çıkarır . SPK ayrıca yatırımcılara bilgi vermek ve eğitim sağlamak gibi görevleri de yerine getirir. SPK'nın üst yönetimi, Kurul Başkanı ve altı üyeden oluşur. Kurul Başkanı ve üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanır

Konsolide Bilanço Nedir?

Resim
Konsolide Bilanço Konsolide bilanço, bir ana ortaklık ile bağlı ortaklıklarının finansal durumlarını tek bir tabloda gösteren bir rapordur. Konsolide bilanço, şirketler topluluğunun varlıklarını, borçlarını, özkaynaklarını, gelir ve giderlerini bir bütün olarak sunar. Konsolide bilanço hazırlamak için, ana ortaklık ile bağlı ortaklıklarının aynı raporlama döneminde aynı muhasebe yöntemlerini kullanmaları ve konsolidasyon ilke ve kurallarına uygun olarak gerekli düzeltmeleri yapmaları gerekir. Konsolide bilanço, bankalar, yatırımcılar ve diğer paydaşlar için şirketler topluluğunun finansal performansını değerlendirmede önemli bir araçtır. ✅  Yöntem Finans   ➤ Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Buna karşın, konsolide mali tablolar da aynı amacı gerçekleştirmek için hazırlanmakta; ancak diğer mali tablol

Finans Nedir?

Resim
'Finans'ın Anlamı Nedir? Finans, ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynakların elde edilmesi, dağıtılması ve yönetilmesi sürecidir. Finansın temel amacı, bireylerin, işletmelerin ve kamu kurumlarının ihtiyaç duydukları fonları en uygun koşullarda sağlamak ve bu fonların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. ✅    Yöntem Finans Yönetim Danışmanlık   → Finansın önemi, günümüzde küreselleşen ve rekabetin arttığı bir dünyada daha da artmaktadır. Finansal piyasaların gelişmesi ve çeşitlenmesi, finansal araçların ve kurumların artması, finansal risklerin ve fırsatların çoğalması, finansal kararların karmaşıklığını ve önemini artırmaktadır. Bu nedenle, finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi ve finansal bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, hem bireysel hem de toplumsal refah için hayati bir önem taşımaktadır. Finansın temel kavramları arasında gelir, gider, bütçe, tasarruf, yatırım, borç, faiz, kredi, risk, getiri, değer gibi terimler bulunm

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk