Yayınlar

Eylül, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

KKB Kredi Notu Nedir?

Resim
KKB Notu Kredi veya kredi kartı sahibi olmak amacıyla bankalara başvuruda bulunduğumuzda, onay vermek için gözettikleri ilk kriterlerden biri, kredi notumuzun yüksekliği oluyor. Finansal geçmişimizin tamamının yer aldığı kredi notu, tüm finans kurumlarının düzenli bilgi gönderdiği Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından hesaplanıyor. Şimdilik, kredi notunu doğru değerlendirebilen veri kaynağına sahip ve bu notu belirleyen tek yetkili kurum KKB tarafından kurulan Findeks. Bankalar, Findeks sayesinde sizinle ilgili bilgilere ulaşabiliyor ve krediye uygun olup olmadığınızı değerlendirebiliyorlar. ✅İlginizi çekebilir: Paramı Nasıl Değerlendirebilirim? Kredi notu, bankalarla olan ilişkinizin analizi sonucunda belirleniyor. Kredi kartlarınızın ve daha önce kullandığınız kredilerin ödemeleri, gelir gider durumunuz, şimdiye kadarki kredi başvurularınız, kredi kullanma yoğunluğunuz gibi etkenler kredi karnenizi oluşturuyor. 1 ile 1900 arasında puan aralığı olan kredi notu, en riskli, orta riskli,

SPK Nedir?

Resim
SPK Sermaye Piyasası Kurulu , idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur. Sermaye Piyasası Kurulu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak ve sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Söz konusu Kanunu yürürlükten kaldıran 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. ✅İlginizi çekebilir: Swap Nedir? Kurul idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir ve kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurulun ilgili olduğu Bakan, Başbakan tarafından görevlendirilen Bakan’dır. Kurulun merkezi İstanbul’dadır. Sermaye piyasasının güven açıklık ve

Konsolide Bilanço Nedir?

Resim
  Konsolide Bilanço Ana ortaklık ile aralarında sermaye ilişkisinin bulunduğu bağlı ortaklıklarının aynı   döneme ait varlıklar, borçlar, öz kaynaklar kalemlerinin sadece tek bir işletmeye aitmiş gibi sunulduğu ve bir gruba ait olan bilanço; konsolide bilanço olarak adlandırılır. ✅  Yöntem Finans  ➤ Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Buna karşın, konsolide mali tablolar da aynı amacı gerçekleştirmek için hazırlanmakta; ancak diğer mali tablolardan farklı olarak bu tablolar birden fazla işletmenin işlemlerini ifade etmektedir. Bir işletmenin özellikle bilanço ve gelir tabloları gibi finansal tablolarının düzenlenmesi hem hukuki hem de ekonomik bir zorunluluk iken; konsolide mali tabloların hazırlanması sadece ekonomik bir zorunluluk taşımakta ve bu tabloların düzenlenmesinin hukuki bir özelliği bulun

Finans Nedir?

Resim
  "Finans"ın Anlamı Nedir? Sözlük anlamına göre finans (finance), özellikle hükümetler veya büyük şirketler tarafından büyük miktarda para yönetimidir. Bir fiil olarak kullanıldığında, bir kişi veya kuruluş için fon sağlanması anlamına gelebilir. Kelime para yönetiminin her türünü tanımlamak için kullanılır. ✅    Yöntem Finans Ve Yönetim Danışmanlık Finans Tanımlarına Göz Atalım Finans, takas yerine aracı olarak değiştirildiğinden parayla yakından ilişkilidir. Finans, tüm faaliyetlerin ömrüdür; ekonomik, sosyal ve idari. Finans, kamuya vergiler olarak, bankacılık ve finansal kurumlar için tasarruf olarak, sermayeye veya tahvil ya da tahvillere girişimci olarak akmaktadır. Daha sonra hükümet ve diğer kurumlar vasıtasıyla çeşitli kalkınma ve geliştirme dışı faaliyetler için kullanılmaya başlanır ve halka çeşitli şekillerde gelir olarak geri döner. Aşağıda verilen, finansın genel olarak anlaşılan bazı tanımları verilmektedir. Tanımlar Ekonomi: Kaynak tahsisi ile kaynak yöneti