Kayıtlar

Nisan, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Finans Eğitiminin Yararları Nedir?

Resim
Finans Eğitiminin Yararları Finansal yönetim hakkında bilinmesi gerekenler; Finans, para, mal veya bunların hepsinin değerlendirilmesi anlamına gelir. Finansal Yönetim, firmanızın sahip olduğu para, mal ve diğer tüm mali işlerin nasıl yönetileceğine karar veren bir sistemdir. Hangi tekniklerin ve hangi yasal mevzuata göre uygulanacağına da karar verir. ✅  Finans Yönetim Eğitimi  ➤ Online eğitim programı kapsamında yer alan Finansal Yönetim eğitimi, iş yerinde daha doğru ekonomik kararlar almanızı ve mevcut para ve malın daha profesyonel yönetilmesini sağlayarak para ve mal temininin daha uygun şartlarda yapılmasını öğretir. Bu yüksek lisans seviyesindeki eğitim sayesinde, işyerinizin finans çalışmalarını çok daha bilimsel tekniklerle gerçekleştirebileceksiniz ve risk yönetimini öğrenip bunu firmanızda uygulayabileceksiniz. Finansal Yönetim ile ilgili proje oluşturma ve projeyi uygulama konularında bilgi sahibi olacaksınız. Ayrıca sermaye artırımı, portföy yönetimi gibi birçok konuda bi

Optimal Sermaye Yapısı Nedir?

Resim
Optimal Sermaye Yapısı Optimal sermaye yapısı, risk ve getiri oranları arasında denge kuran, sermaye maliyetini en aza indirgemeye çalışan bu şekilde işletmenin hisse senetlerinin piyasa fiyatını maksimize eden sermaye yapısı olarak tanımlanır....  Sermaye yapısı politikası risk ve getiri arasındaki ilişkiye dayanır. ✅  Yatırım Fonları Nedir?  ➤ İşletme yöneticileri fon gereksinimlerinin ne kadarını borçla, ne kadarını öz kaynaklarla karşılamaları gerektiği finans teorisinde ele alınan önemli konulardan bir tanesidir. Başka bir ifade ile   Borç ➗ Özkaynak   oranı ne olmalıdır ki optimal olsun. Optimal sermaye yapısı işletmenin toplam piyasa değerinin en büyük ve ortalama sermaye maliyetinin en düşük olduğu bileşimdir. Optimal sermaye yapısında işletmenin pay senetlerinin (hisse senedi) piyasa fiyatı maksimum olur. Finans teorisine göre her işletme optimal sermaye yapısını araştırmalıdır. İşletmeler bu yapıya ulaşıncaya kadar borçla finanse edilmelidir. Bu noktada

Finansın Temel Amaçları

Resim
Finansın Temel Amaçları Finans, ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynakların yönetimi ve tahsisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Finansın temel amaçları şunlardır: ** Uygun finansal yapıyı oluşturmak **: İşletmenin kısa, orta ve uzun vadeli borçlarını, öz sermayesini ve dönen varlıklarını optimal bir şekilde belirlemek ve bunları en uygun maliyetle sağlamak. ** Öz sermayenin güvenliğini korumak **: İşletmenin bağımsızlığını ve ortaklarının refahını sağlamak için öz sermayenin yeterli düzeyde olmasını ve borçların öz sermayeyi aşmamasını sağlamak. **Yeterli bir kar ve karlılık sağlamak**: İşletmenin faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin giderlerini karşılamasını ve yatırımcılarına uygun bir getiri sağlamasını sağlamak. ** İşletmenin likiditesini korumak **: İşletmenin kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için nakit akışının sürekliliğini sağlamak ve dönen varlıkların likidite derecesini yüksek tutmak. ** İşletmenin piyasa değerini maksim

İşletme Finansı Nedir?

Resim
İşletme Finansı İşletme finansı, bir işletmenin kaynaklarını nasıl elde ettiği, yönettiği ve kullandığı ile ilgili bir alanıdır. İşletme finansı, işletmenin karlılığını, büyümesini ve değerini etkileyen önemli kararlar almak için finansal bilgi ve analiz kullanmayı içerir. İşletme finansı, işletmenin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için sermaye bütçelemesi, çalışma sermayesi yönetimi ve sermaye yapısı gibi konuları kapsar. İşletme finansının temel amacı, işletmenin değerini maksimize etmektir. Bu, işletmenin yatırım fırsatlarını değerlendirmesi, uygun finansman kaynaklarını seçmesi ve riskleri yönetmesi gerektiği anlamına gelir. İşletme finansı, işletmenin nakit akışını optimize etmeye ve maliyetleri minimize etmeye çalışır. İşletme finansı, işletmenin paydaşlarına (örneğin hissedarlar, kreditörler, çalışanlar, müşteriler) değer yaratmasını sağlar.   ✅  Yatırım Fonları Nedir?   ➤ İşletme finansı, hem teorik hem de pratik yönleri olan bir disiplindir. İşle

Kredinin Zaman Değeri

Resim
Kredinin Zaman Değeri Kredinin zaman değeri, kredinin verildiği tarihten itibaren ödenmesi gereken faiz oranını ifade eder. Kredinin zaman değeri, kredi verenin krediye yatırdığı paranın alternatif maliyetini yansıtır. Alternatif maliyet, kredi verenin krediye yatırdığı paranın başka bir yatırım aracında elde edebileceği getiridir. ✅  Bilanço Nedir?   ➤ Kredinin zaman değeri, kredi verenin risk algısına ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Kredi verenin risk algısı arttıkça, kredinin zaman değeri de artar. Çünkü kredi veren, krediye yatırdığı paranın geri dönüşünü garanti altına almak ister. Piyasa koşulları ise arz ve talep dengesine göre kredinin zaman değerini etkiler. Arz fazlalığı olduğunda, kredinin zaman değeri düşer. Talep fazlalığı olduğunda ise, kredinin zaman değeri yükselir. Kredinin zaman değerini hesaplamak için kullanılan temel formül şöyledir: Kredinin Zaman Değeri = Anapara x (1 + Faiz Oranı) ^ Süre Bu formül ile kredinin verildiği tarihten itibaren ödenm

Stop Loss Order Nedir?

Resim
Stop Loss Order ( Zararı Durdur Emri) Stop Loss Order, borsada veya kripto para piyasasında yatırımcıların zararını sınırlamak için kullandıkları bir emir türüdür. Stop Loss Order, yatırımcının belirlediği bir fiyat seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak satış işlemi gerçekleştiren bir koşullu emirdir. Bu sayede yatırımcı, varlığın daha fazla değer kaybetmesini önler ve kaybını minimize eder. ✅  Forex Nedir?   ➤ Stop Loss Order nasıl yapılır? Stop Loss Order vermek için öncelikle yatırım yapılan varlığın fiyat grafiğini incelemek gerekir. Varlığın normal fiyat hareketlerini, destek ve direnç seviyelerini, volatilite oranını ve trend yönünü belirlemek önemlidir. Bu faktörlere göre yatırımcı, varlığı ne zaman satmak istediğine karar verir ve uygun bir fiyat seviyesi belirler. Stop Loss Order vermek için kullanılan platformlarda genellikle "sell" veya "sat" seçeneği altında "stop" veya "stop-loss" gibi bir opsiyon bulunur. Bu opsiyona tıklayarak

Arz ve Talep Nedir?

Resim
Arz ve Talep Arz ve talep, ekonomide temel kavramlardan ikisidir. Arz, bir mal veya hizmetin belirli bir fiyata satışa sunulmasıdır. Talep ise bir mal veya hizmete karşı tüketicilerin gösterdiği satın alma isteğidir. Arz ve talep arasındaki ilişki, piyasa fiyatlarının ve piyasa dengesinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. ✅   Temel Analiz Nedir?  ➤ Arz ve talep yasası, bir mal veya hizmetin fiyatının arz ve talebe bağlı olarak değiştiğini ifade eder. Genel olarak, bir mal veya hizmetin fiyatı arttıkça arzı artar, talebi azalır. Fiyatı düştükçe ise arzı azalır, talebi artar. Bu şekilde arz ve talep arasında bir denge noktası oluşur. Bu noktada piyasa dengesi sağlanmış olur. Arz ve talebi etkileyen pek çok faktör vardır.  Arzı etkileyen faktörler şunlardır: Üretim maliyetleri: Üretim maliyetleri arttıkça arz azalır, düştükçe arz artar. Teknoloji: Teknoloji geliştikçe arz artar, geriledikçe arz azalır. Vergiler ve sübvansiyonlar: Vergiler arzı azaltır, sübvansiyonlar arzı arttırır. B

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk