Yayınlar

Nisan, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Finans Eğitiminin Yararları Nedir?

Resim
Finans Eğitiminin Yararları Finansal yönetim hakkında bilinmesi gerekenler; Finans, kelime anlamı olarak mali işler, para, mal, ya da bunların tümü değerlendirilir. Finansal Yönetim de firmanızın sahip olduğu, para, mal ve diğer tüm mali işlerin yönetiminin nasıl olacağı, hangi tekniklerin, hangi yasal mevzuata göre uygulanacağı konusunda karar veren sistemdir. ✅  Finans Yönetim Eğitimi  ➤ Online eğitim programı eğitimi bölümleri içerisinde yer alan Finansal Yönetim eğitimi size, görev yaptığınız ya da sahibi olduğunuz işyerinde daha doğru ekonomik kararlar almanızı, mevcut para ve malın daha profesyonel yönetilmesini, para ve mal temininin daha uygun şartlarda yapılmasını öğretecektir. Yüksek lisans seviyesinde olan bu eğitim ile işyerinizin finans çalışmalarını çok daha bilimsel tekniklerle gerçekleştirebileceksiniz. Risk yönetimini öğrenip, bunu firmanızda uygulayabileceksiniz. Finansal Yönetim ile ilgili proje oluşturma, projeyi uygulama konularında bilgi sahibi olacaksınız. Sermay

Optimal Sermaye Yapısı Nedir?

Resim
Optimal Sermaye Yapısı Optimal sermaye yapısı, risk ve getiri oranları arasında denge kuran, sermaye maliyetini en aza indirgemeye çalışan bu şekilde işletmenin hisse senetlerinin piyasa fiyatını maksimize eden sermaye yapısı olarak tanımlanır....  Sermaye yapısı politikası risk ve getiri arasındaki ilişkiye dayanır. ✅  Yatırım Fonları Nedir?  ➤ İşletme yöneticileri fon gereksinimlerinin ne kadarını borçla, ne kadarını öz kaynaklarla karşılamaları gerektiği finans teorisinde ele alınan önemli konulardan bir tanesidir. Başka bir ifade ile   Borç ➗ Özkaynak   oranı ne olmalıdır ki optimal olsun. Optimal sermaye yapısı işletmenin toplam piyasa değerinin en büyük ve ortalama sermaye maliyetinin en düşük olduğu bileşimdir. Optimal sermaye yapısında işletmenin pay senetlerinin (hisse senedi) piyasa fiyatı maksimum olur. Finans teorisine göre her işletme optimal sermaye yapısını araştırmalıdır. İşletmeler bu yapıya ulaşıncaya kadar borçla finanse edilmelidir. Bu noktada b

Finansın Temel Amaçları

Resim
Finansın Temel Amaçları 1. Uygun finansal yapıyı oluşturmak: İşletme için en uygun bileşenleri sağlamak. Kısa vadeli borç ile uzun vadeli borç arasında optimal bileşeni kurmak. 2. Öz sermayenin güvenliğini korumak: Uzun vadeli kaynak ile öz sermayenin eşit olması 3. Yeterli bir kar ve karlılık sağlamak 4. İşletmenin likiditesini korumak: İşletmenin kısa vadeli ödeme gücünü korumak demektir. Bu yüzden işletmenin yeteri kadar dönen varlığa ihtiyacı vardır. 5. Finansal yönetimin nihai temel hedefi işletmenin cari piyasa değerine maksimize etmektir: İşletmenin hisse senedinin piyasadaki değerini, işletme ortaklarının refahını ve servetini işletmenin bugünkü değerini maksimize etmektir. ✅  Bilanço Nedir?   ➤ Finans Fonksiyonunun Temel İlkeleri 1.  Geçici fon ihtiyacı, kısa vadeli borçların artmasıyla sağlanmalıdır. 2.  Dönemsel fon ihtiyacı, orta vadeli kaynaklardan sağlanmalıdır. 3.  Yarı mamul, hammadde alımı kısa vadeli borçlardan fazla olmalıdır ve bir güven

İşletme Finansı

Resim
İşletme Finansı İşletmelerin yatırım ve faaliyet dönemlerinde gerekli olan kısa, orta ve uzun süreli fonları en uygun koşullarda ve miktarda tedarik etmesine “Finansman Kararı” Bu fonları işletmenin faaliyetlerini sürekli kılmada etkin olarak kullanması ve bu amaçlara yönelik alınan karalara “Yatırım Kararı” denir.   ✅  Yatırım Fonları Nedir?  ➤ İşletmeler, ne tür faaliyet yaparsa yapsınlar, faaliyetlerine devam etmek için; ticari, sanayi veya hizmet için bazı varlıklara ihtiyaç duyarlar. Bu varlıklara “Reel varlık” denir. - Makine, bina, fabrika, demirbaş, stok gibi varlıklar, reel (maddi) varlıklardır. - Patent, Ticari Marka ise maddi olmayan varlıklardır. İşletmeler, reel varlık elde edebilmek için bir bedel ödeyerek bir takım şeyler satmak zorundadırlar. Ya menkul kıymet (tahvil, bono vb.) ya da finansal varlıklarını satacaklardır. Eğer işletme bankadan kredi alımı yoluyla borçlanmıyorsa, menkul kıymetlerini satarak varlık elde edebilirler. Ya da öz kaynağı tercih ed

Kredinin Zaman Değeri

Resim
Kredinin Zaman Değeri Faiz, paranın belli bir sürede getirdiği pay tutarı, paraya karşılık alınan kardır. Bina, makine-teçhizat gibi sermaye gerektiren üretim faktörlerinin yaygınlaşması, sermayeyi kullanmak için katlanılan maliyeti de arttırmıştır. Sermayenin belli bir süre kullanımı sonucu ödenen bedele faiz denilir. Faiz yüzde (%) olarak ifade edilir. Faiz oranı yükselirse kişilerin tasarruf yapmaları teşvik edilmiş olur. Sermayenin kaynağı tasarruflar olduğu için faizlerin yükselmesi, sermaye birikimini olumlu yönde etkiler. Ancak, tasarrufların verimli hale gelmesi yatırımlara dönüştürülmesiyle mümkündür. ✅  Bilanço Nedir?   ➤ Para da diğer mallar gibi finans piyasasında alınıp satılır. Paranın fiyatı faizin bir ölçüsüdür. Faiz, anaparanın, faiz oranının ve sürenin bir fonksiyonudur. Ticari ortamda faizle ilgili çeşitli işlemler gerçekleşir. Bir miktar paranın finans kurumlarından borç alınması, bankaya veya özel finans kurumlarına yatırılması, bir makinanın, teçhizatın, gayrime

Stop Loss Order

Resim
Stop Loss Order ( Zararı Durdur emri) Açık pozisyon alım yönündeyse giriş fiyatının altına, satış yönündeyse giriş fiyatının üstüne zararı sınırlamak için konan emir türüdür. Stop emir yeni pozisyona girmek amacı ile belirlenen bir destek veya direnç seviyesinin kırılması durumunda piyasada hareket yaşanabileceği öngörü- sü ile de kullanılabilir. ✅  Forex Nedir?   ➤ Borsada hisselerin belirli bir fiyata ulaşınca satılmaları için verilen talimata zarar durdurma emri denir. Zarar durdurma emirlerinin amacı, yatırımcıların herhangi bir hisse üzerinden para kaybetmelerini mümkün mertebe engellemek, yani muhtemel bir zararı en alt düzeye indirmektir. Çoğu yatırımcı zarar durdurma emrinin uzun pozisyonlar için kullanıldığını düşünür lakin kısa pozisyonlarda da fayda sağlayabileceği unutulmamalıdır. Stop Loss (zarar durdurma) emri borsayla ilgili kritik kararlarda duygusal hareket etmenizi önlediği gibi tatile çıktığınızda ya da bilumum sebepten ötürü elinizdeki hisseleri takip edemediğiniz

Arz ve Talep Nedir?

Resim
Arz ve Talep Mikroekonomi teorisinde, arz ve talep arasındaki karşılıklı dengeye dayanan ekonomi modeli, rekabet içindeki piyasalardaki ürünlerin fiyatlarını ve satışlarını tanımlamak, açıklamak ve tahmin etmek için, Alfred Marshall ve Leon Walras tarafından geliştirilmiştir. Bu model sadece önemli görülen stilize edilmiş gerçekleri inceleyip teorinin gelişmesine yardım etmeyen gerçekleri bir kenara iterek (yani Ockham'ın Usturasını kullanarak) bilimsel hipotezlerin nasıl ortaya çıkarıldığına güzel bir örnektir. Bu nedenle belirsiz bir pazarı tanımlamak için kullanılan yaklaşımdır. ✅   Temel Analiz Nedir?  ➤ Arz; Bir finansal ürün için, o anki cari fiyattan satışa sunumdur. Talep ; piyasalarda, belirli bir mal ve hizmete yönelen, belirli bir satın alma gücüyle desteklenmiş, satın alma isteğidir. Arz ve Talep finansal işlemlerde kullanılan temel stratejilerden biridir. Tarihi arz ve talep yasasına ve serbestçe akan bir piyasada fiyatların nasıl hareket ettiğine odaklanır. Bu stra