Kayıtlar

Mayıs, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Neoliberalizm Nedir?

Resim
Neoliberalizm Neoliberalizm, ekonomide özgürlüğü ve minimum devlet müdahalesini savunan iktisadi bir politikadır. 1970’lerde ortaya çıkmıştır. Neo-liberal ideoloji, tam istihdam, evrensel sosyal hizmetler ve sosyal destek gibi refah devletinin temel düşünce ve kurumları hakkında tam tersi bir anlayışa sahiptir. Neoliberalizmin tarihsel kökenleri, 1930'lu yıllarda yaşanan büyük ekonomik krize kadar uzanır. Bu kriz sonucunda liberalizmin yeterli olmadığını düşünen birçok ekonomist Neoliberalizm teorisini geliştirdi. Neoliberalistler, kapitalistler gibi serbest piyasa ekonomisini savunur. Bu sistemde fiyat denetimi yapan devlet kurumları değil özel kurumlardır. Bir diğer özelliği ise özel şirketlere en fazla serbestlik tanıyan ekonomi modeli olmasıdır. ✅   Kapitalist Ekonomi Nedir?   ➤ Neoliberalizmin temsilcileri arasında Ludwig Von Mises, Carl Menger, Françis Fukayama gibi isimler yer alır. Bu isimlerin ortak noktası, iktisadi alanda özgürlüğü savunmaları ve merkezi planlamaya ka

Dünya Bankası Nedir?

Resim
Dünya Bankası - The World Bank Tarihine ve Küresel Ekonomideki Rolüne Genel Bir Bakış Dünya Bankası, dünyadaki gelişmekte olan ülkelere mali ve teknik yardım sağlayan uluslararası bir kuruluştur. 1944 yılında kurulan Dünya Bankası, yaklaşık 80 yıldır ekonomik büyümeyi desteklemek, yoksulluğu azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için çalışarak küresel ekonomide önemli bir oyuncu olmuştur. ✅    Devalüasyon Nedir?   ➤ Dünya Bankası Tarihi Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile birlikte 1944 yılında Bretton Woods Konferansı'nda kurulmuştur. Banka başlangıçta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için kuruldu, ancak o zamandan beri görev alanı dünyanın tüm bölgelerindeki gelişmekte olan ülkelere mali ve teknik yardım sağlamayı içerecek şekilde genişledi. Yıllar boyunca Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerde yollar, köprüler ve enerji santralleri gibi büyük altyapı projelerinin finansmanında çok önemli bir rol oynadı. Ayrıc

Temettü Nedir?

Resim
Temettü Temettü, bir şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârı üzerinden (yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonraki dağıtılabilir kâr) şirket ortaklarının pay alma hakkıdır. Bir şirket kurmanın ya da şirkete ortak olmanın en önemli gerekçesi kâr elde etmektir. Hiç kimse zarar etmek niyetiyle parasını riske atmak istemeyecektir. Temelde kâr etme amacıyla kurulan her şirketin ödenmiş bir sermayesi vardır. Kabaca sermayenin tamamı bir kişiye aitse şahıs şirketi, birden fazla kişiye aitse ortaklık olarak tanımlanabilir. Bu minvalde bir şirketin hisse senedini almak, o şirketin sermayesinden paya sahip olmak yani şirketin ortağı olmak anlamına gelir. Şirketlerin elde ettiği kâr şirket sahibine/ortaklara ait olduğundan; ortakların bu kârdan, şirket sermayesindeki payları oranında yararlanma hakkı vardır. İşte bir ortağın bu şekilde şirketin toplam kârından payına düşen kısmına temettü adı verilir. ✅  Swift Nedir?   ➤ Temettü nasıl hesaplanır? Temettü hesaplaması için ö

Balon Ödeme Nedir?

Resim
Balon Ödeme Balon ödeme, kredi kullanırken aylık taksitleri düşük tutup, son taksitte borcun büyük bir kısmını ödemek anlamına gelir. Bu yöntem, bütçesi uygun olmayan veya eline ileride toplu para geçecek olan kişiler için avantajlı olabilir. Balon ödeme, genellikle konut veya taşıt kredilerinde tercih edilir. Balon ödeme yaparken dikkat edilmesi gereken nokta, son taksitte ödenecek miktarın faiz ve vergi tutarlarının altında olmamasıdır.  ✅  Açık Kredi Nedir?   ➤ Balon ödeme, kredi kullanırken ödeme planınızı kendinizin belirlediği bir yöntemdir. Bu yöntemde, kredinin aylık taksitleri düşük tutulur ve son taksitte kalan borcun tamamı toplu olarak ödenir. Balon ödeme, yüksek meblağlı kredilerde, özellikle konut ve taşıt kredilerinde tercih edilir. Balon ödeme ile hayalinizdeki evi veya arabayı alabilir, aylık bütçenizi zorlamadan kredi borcunuzu ödeyebilirsiniz. Balon ödemeli kredi nasıl hesaplanır? Balon ödemeli kredi hesaplama işlemi, normal kredilere göre farklılık gösterir. Balon

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Resim
19 Mayıs 1919 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli bir bayramıdır. Bu bayram, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını anmak için kutlanmaktadır. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Bu blog yazısında, 19 Mayıs'ın önemini, tarihçesini ve kutlama şekillerini anlatacağım. Ayrıca, bu bayramın Türk gençliği için ne anlama geldiğini ve nasıl bir sorumluluk yüklediğini de vurgulayacağım. ✅   23 Nisan 1920   ➤ 19 Mayıs'ın önemi 19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine giriştiği tarihtir. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiş ve Sevr Antlaşması ile parçalanmıştır. Ancak, Türk milleti bu durumu kabullenmemiş ve vatanını savunmak için silaha sarılmıştır. Bu mücadelenin önderi ise Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Ata

PBC Çin Halk Bankası

Resim
PBC Çin Halk Bankası PBC Çin Halk Bankası, Çin'in merkez bankasıdır. 1948 yılında kurulan banka, Çin ekonomisinin istikrarını sağlamak, para politikasını uygulamak ve finansal sistemi düzenlemek gibi görevleri yerine getirmektedir. Banka aynı zamanda Çin yuanının döviz kuru rejimini belirlemekte, uluslararası ödemeleri yönetmekte ve altın rezervlerini tutmaktadır. ✅   TCMB Nedir?   ➤ PBC Çin Halk Bankası'nın vizyonu, halka hizmet eden, yenilikçi ve etkin bir merkez bankası olmaktır. Banka, ulusal kalkınma stratejilerine uygun olarak, makroekonomik istikrarı korumak, finansal riskleri önlemek ve finansal hizmetlerin kalitesini artırmak için çalışmaktadır. Banka ayrıca, küresel ekonomik yönetişime katkıda bulunmak ve Çin'in uluslararası etkisini artırmak için uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. PBC Çin Halk Bankası'nın misyonu, halkın refahını artırmak ve sosyalist modernleşmeyi desteklemektir. Banka, hukukun üstünlüğüne ve piyasa mekanizmasına dayal

Konvertibilite Nedir?

Resim
Konvertibilite Konvertibilite, Bir ülke parasının, döviz piyasalarında başka bir ülke parası ile serbestçe değiştirilebilmesi ve uluslararası ticari işlemlerde değişim aracı olarak kullanılabilmesidir. Konvertibilite, genel olarak bir değerin bir başka değere dönüştürülebilmesi işlemini ve bu işlemin hangi koşullarla yapılacağını ifade eder. Konu para olduğunda konvertibilite, bir ülke parasının altına veya diğer ülke paralarına, adına kur ya da parite denilen bir ölçü çerçevesinde dönüştürülebilmesi anlamına gelir. ✅   Parite Nedir?  ➤ Çevrilgenlik adı verilen konvertibilite terimi, Türkçe’mizde bu anlamı taşırken tanımı ise şöyledir: Bir kıymetlinin başka bir kıymet ile değiştirilmesi ya da bir paranın başka bir paraya dönüştürme işlemine denir. Amerika'ya gideceğiniz zaman, elinizdeki TL'leri ABD dolarına çevirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde Amerika'ya gittiğinizde, TL ile pek bir harcama yapamayacağınız ve ABD dolarına ihtiyaç duyacağınız için, istisnalar dışında

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk