Yayınlar

Ekim, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Karapara Nedir?

Resim
Karapara Karapara , yasadışı faaliyetler sonucu elde edilen para , mal veya değerler olarak tanımlanmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de yasadışı yollardan büyük miktarlarda gelir elde edilmektedir. Söz konusu gelirlerin kaynağını çoğunlukla uyuşturucu ve psikotrop maddeler, silah kaçakçılığı, patlayıcı madde, kadın ve çocuk ticareti oluşturmaktadır.. ✅    Likidite Nedir? ➤ Bu bağlamda, karapara, kaynağına göre iki grup içinde değerlendirilebilir. Birinci grupta; başlangıcından itibaren yasadışı faaliyetlerden elde edilen paralar sayılmaktadır. Örneğin uyuşturucu ve silah kaçakçılığından kazanılan paralar gibi. İkinci grupta ise; başlangıçta paranın kaynağını oluşturan faaliyet yasal olmakla beraber daha sonra sahte fatura düzenlenerek veya vesikaları tahrif etmek sureti ile yapılan vergi kaçakçılığı ile elde edilen paralar sayılmaktadır. 91/308/EEC Sayılı Avrupa Konseyi Direktifinde karapara şöyle tanımlanmıştır; karapara, “Uyuşturucu maddelerle ilgili faaliyetl

Likidite Nedir?

Resim
Likidite , bir finansal ürün, menkul kıymet ya da gayrimenkulün nakde çevrilebilme kolaylığına verilen isimdir. Bir menkul kıymet, değerini çok fazla kaybetmeden nakde çevrilebiliyorsa, ilgili menkul kıymetin likit olduğu söylenir. Başka bir deyişle; her an nakde çevirebileceğiniz ve nakde çevirirken talep eksikliğiyle karşılaşmayacağınız, kolay alıcı bulan ürünler likit ürünlerdir. ✅  İlginizi çekebilir:  Faiz Artırımı Neden Yapılır? Paraya çevrilebilen tüm aktifler likidite olarak kabul edilir. Kaynağın, tüzel yada özel kişiliğe ait olması likit olma özelliğini engellemez. Örneğin; şahıslara ait ev, araba gibi gayrimenkuller yada bir şirkete ait tahvil ve benzeri menkul kıymetler likit ürünlerdir. Ayrıca tüzel kişiliğe sahip şirketlerde likidite kavramı farklı bir şekilde de hesaplanmaktadır. Bir işletmenin tüm borcunu karşıladıktan sonra elde kalan nakit seviyesi aynı zamanda şirketin likidite durumunu da belirlemektedir. Ayrıca işletmenin satışa çıkaracağı kaynağın nakde çevrilme

Arbitraj Nedir?

Resim
Arbitraj fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemidir. ✅İlginizi çekebilir: Sanal para nedir? Nasıl kullanılır? Farklı piyasalarda aynı menkul kıymetler için farklı denge fiyatları oluşmuş olması durumunda, menkul kıymetlerin ucuz olduğu piyasadan alınarak daha pahalı olduğu piyasada satılmasıdır. Arbitrajcı arbitraj işlemini gerçekleştiren kişidir. Alış-satış işleminin aynı anda gerçekleştiği varsayımı altında arbitrajcı hiçbir risk üstlenmez. Arbitrajda malın satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki pozitif fark arbitrajcı kârıdır. Arbitraj, piyasa işleyişinde bozukluğun sonucudur. Zira işleyen bir piyasada aynı menkul kıymetler için tek fiyat oluşur. Ve işleyen piyasalarda arbitraj mümkün değildir.  Arbitrajı örnekleyecek olursak; BIST'te €10 = 21.4 ₺ iken Dowjones'ta €10 = 27 ₺ ise arbitrajcı BIST'ten aldığı avroları Dowjones'ta satarak kâr elde eder. Arbitrajın oluşabilmesi için iki piyasanın birbiri

Konkordato Nedir?

Resim
"Batık şirketlerin borçlarını ödeyebilmelerini amaçlayan bir sistem olan konkordato, borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanır." ✅İlginizi çekebilir: Faiz Artırımı Neden Yapılır? Konkordatoda borçlu, alacaklılarına borcunun tamamını değil, belirli bir oranını ödemeyi teklif ediyor. Borçlunun iflasında, alacaklılar genelde alacaklarının yarısından daha azını daha uzun vadede temin edebildikleri için konkordato, alacaklıların işine gelebiliyor.  Konkordato uygulamasında, alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutuluyor. Konkordato, ”borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve ma

Faiz Artırımı Neden Yapılır?

Resim
BANKALARDA FAİZ ARTIRIMI NEDİR? Merkez Bankaları ülkelerin para politikalarını belirler. Hem ne kadar para basılacağına karar verir hem de bankalara verilen borç paraların faizlerini belirlerler. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz silahı ısınan ekonomiyi soğutmak için kullanılır. Faizler yukarı çıkınca ekonomik aktivite yavaşlar dolayısıyla enflasyonun gerilemesi beklenir. Yüksek faizler büyüme politikalarını da olumsuz etkiler. Faiz artırımlarının altında yatan en büyük sebeplerden birisi ödemeler dengesinde açık veren ülkelerin dışarından sıcak para girişini sağlayıp iç piyasayı rahatlatmak olarak görülürken bunun yanında bir başka büyük etkisi ise Türk Lirasının değerlenmesi anlamına gelir. Türk Lirası değerlendikçe kur yükselişinden kaynaklı maliyet enflasyonunun önüne geçilmiş olur. Sadece maliyet enflasyonu değil talep enflasyonunu da engellemiş olması beklenir. ✅İlginizi çekebilir: KKB Kredi Notu Nedir? Faiz artırımlarının olumlu etkileri varken olumsuz etkilerinin

Finansman Kaynakları

Resim
YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI            1.  Kısa Süreli Finansman Kaynakları         2.  Orta Süreli Finansman Kaynakları           3.  Uzun Süreli Finansman Kaynakları  ✅   Bütçe Nedir? Nasıl Yapılır? ➤ 1- KISA SÜRELİ FİNANSMAN KAYNAKLARI: Firmanın bir faaliyet dönemi içinde geri ödeme yükümlülüğü altında bulunduğu borçlardır. Genellikle işletme sermayesinin özellikle alacak ve stokların finansmanında kullanılır.(Dönen Varlıklar) Kısa süreli finansman kaynakları şunlardır;                              - Kısa süreli ticari krediler                              - Kısa süreli banka kredileri                              - Kısa süreli finansman bonosu                              - Dış ticaret finansman olanakları                              - Factoring                              - Diğer kaynaklar a) Kısa süreli ticari krediler (Satıcı Kredileri) : Kısa süreli ticari krediler en çok kullanılan kaynaktır. Firmanın mal satışlarında satıcılardan y