Kayıtlar

Ekim, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

KaraPara Nedir?

Resim
KaraPara Kara para, yasa dışı yollarla veya bildirilmeyen ekonomik faaliyetler yoluyla elde edilen geliri ifade eder. Bu, uyuşturucu kaçakçılığı, rüşvet ve dolandırıcılık gibi suç faaliyetleri yoluyla kazanılan gelirlerin yanı sıra vergi ödemekten kaçınmak için vergi makamlarına bildirilmeyen gelirleri içerebilir. Kara para, yetkililer tarafından tespit edilmekten kaçınmak için genellikle nakit olarak veya offshore banka hesaplarında tutulur. Birçok ülkede önemli bir sorundur ve hükümetler için vergi geliri kaybına yol açabileceği gibi, yasal ve yasa dışı işletmeler arasındaki haksız rekabet nedeniyle ekonomide bozulmalara neden olabilir. Kara parayla mücadele çabaları arasında vergi yasalarının daha fazla uygulanması, yolsuzluğun önlenmesi ve daha fazla mali şeffaflığın teşvik edilmesi yer alıyor. ✅    Likidite Nedir? ➤ KaraParanın Aklanması Ne Demektir? Kara para aklama, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin meşru fonlar gibi gizlenmesi sürecidir. Suç faaliyetlerinden k

Likidite Nedir?

Resim
Likidite , bir finansal ürün, menkul kıymet ya da gayrimenkulün nakde çevrilebilme kolaylığına verilen isimdir. Bir menkul kıymet, değerini çok fazla kaybetmeden nakde çevrilebiliyorsa, ilgili menkul kıymetin likit olduğu söylenir. Başka bir deyişle; her an nakde çevirebileceğiniz ve nakde çevirirken talep eksikliğiyle karşılaşmayacağınız, kolay alıcı bulan ürünler likit ürünlerdir. ✅  İlginizi çekebilir:  Faiz Artırımı Neden Yapılır? Paraya çevrilebilen tüm aktifler likidite olarak kabul edilir. Kaynağın, tüzel yada özel kişiliğe ait olması likit olma özelliğini engellemez. Örneğin; şahıslara ait ev, araba gibi gayrimenkuller yada bir şirkete ait tahvil ve benzeri menkul kıymetler likit ürünlerdir. Ayrıca tüzel kişiliğe sahip şirketlerde likidite kavramı farklı bir şekilde de hesaplanmaktadır. Bir işletmenin tüm borcunu karşıladıktan sonra elde kalan nakit seviyesi aynı zamanda şirketin likidite durumunu da belirlemektedir. Ayrıca işletmenin satışa çıkaracağı kaynağın nakde çevrilme

Arbitraj Nedir?

Resim
Arbitraj   Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, bitcoin , kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemidir. Arbitraj, kısaca açıklamak gerekirse, farklı piyasalarda işlem gören aynı menkul kıymetin, paranın veya değerli madenin fiyatının farklı olması durumunda eş zamanlı olarak düşük fiyatlı piyasadan alınıp yüksek fiyatlı piyasada satılarak risksiz kar elde etmektir. ✅  Sanal para nedir? Nasıl kullanılır?   ➤ Farklı piyasalarda aynı menkul kıymetler için farklı denge fiyatları oluşmuş olması durumunda, menkul kıymetlerin ucuz olduğu piyasadan alınarak daha pahalı olduğu piyasada satılmasıdır. Arbitrajcı arbitraj işlemini gerçekleştiren kişidir. Alış-satış işleminin aynı anda gerçekleştiği varsayımı altında arbitrajcı hiçbir risk üstlenmez. Arbitrajda malın satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki pozitif fark arbitrajcı karıdır. Arbitraj, piyasa işleyişinde bozukluğun sonucudur. Zira işleyen bir piyasada aynı menkul kıymetler için tek fiyat oluşur. Ve işleyen piyas

Konkordato Nedir?

Resim
Konkordato Konkordato, işleri kötü giden ve borçlarını ödeyemeyen ya da ödeyememe riski taşıyan borçluların alacaklıları ile yaptıkları bir anlaşma çeşididir. Bu anlaşma ile alacaklılar borçluya indirim ya da vade uzatımı gibi imkanlar tanıyarak onu iflastan kurtarabilirler. Konkordato, mahkemenin onayı ile geçerli olur ve tarafları bağlar. ✅ İlginizi çekebilir: Faiz Artırımı Neden Yapılır?  ↗ Konkordato Nasıl Yapılır? Konkordato yapmak isteyen borçlu, mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulunur. Mahkeme, borçlunun durumunu inceleyerek geçici mühlet verir. Bu süre içinde borçlu alacaklıları ile görüşerek bir anlaşma teklifi hazırlar. Bu teklifin alacaklıların en az üçte ikisi tarafından kabul edilmesi gerekir. Ayrıca mahkeme de teklifi uygun bulmalıdır. Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşacağına karar verirse kesin mühlet verir. Bu süre içinde borçlu anlaştığı şartlarda borcunu ödemeye başlar. Konkordato süreci en fazla 23 ay sürer. Konkordatonun Avantajları Nelerdir? Konkor

Faiz Artırımı Neden Yapılır?

Resim
Bankalarda Faiz Artırımı Nedir ? Merkez Bankaları ülkelerin para politikalarını belirler. Hem ne kadar para basılacağına karar verir hem de bankalara verilen borç paraların faizlerini belirlerler. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz silahı ısınan ekonomiyi soğutmak için kullanılır. Faizler yukarı çıkınca ekonomik aktivite yavaşlar dolayısıyla enflasyonun gerilemesi beklenir. Yüksek faizler büyüme politikalarını da olumsuz etkiler. Faiz artırımlarının altında yatan en büyük sebeplerden birisi ödemeler dengesinde açık veren ülkelerin dışarından sıcak para girişini sağlayıp iç piyasayı rahatlatmak olarak görülürken bunun yanında bir başka büyük etkisi ise Türk Lirasının değerlenmesi anlamına gelir. Türk Lirası değerlendikçe kur yükselişinden kaynaklı maliyet enflasyonunun önüne geçilmiş olur. Sadece maliyet enflasyonu değil talep enflasyonunu da engellemiş olması beklenir. ✅İlginizi çekebilir: KKB Kredi Notu Nedir? Faiz artırımlarının olumlu etkileri varken olumsuz etkilerini

Finansman Kaynakları

Resim
Yatırımların Finansman Kaynakları Yatırımların finansman kaynakları, bir işletmenin yatırım yapmak için kullandığı fonların nereden geldiğini gösteren bir kavramdır. Yatırımların finansman kaynakları, işletmenin kendi öz kaynaklarından veya dış kaynaklardan sağlanabilir. Öz kaynaklar, işletmenin sahiplerinin veya ortaklarının yatırdığı sermaye veya işletmenin karından ayırdığı bölümdür. Dış kaynaklar ise işletmenin borç alarak veya hisse senedi satarak elde ettiği fonlardır.  ✅   Bütçe Nedir? Nasıl Yapılır? ➤ Yatırımların finansman kaynaklarının seçimi, işletmenin yatırım kararlarını ve performansını etkileyen önemli bir faktördür. Yatırımların finansman kaynaklarının seçiminde dikkate alınması gereken bazı kriterler şunlardır: Maliyet: Finansman kaynağının işletmeye ne kadar maliyet getirdiği, yani faiz oranı, vergi avantajı, komisyon gibi unsurlar. Risk: Finansman kaynağının işletmenin riskini nasıl etkilediği, yani borç ödeme yükümlülüğü, hisse senedi sahiplerinin beklent

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk