Kayıtlar

Mart, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Reeskont Kredisi Nedir?

Resim
Reeskont Kredisi Reeskont kredisi, bankaların ticari müşterilerine verdiği bir kredi türüdür. Reeskont kredisi, müşterinin bankaya teslim ettiği senet, çek veya poliçelerin vadesinden önce banka tarafından iskonto edilerek nakde çevrilmesi ve müşterinin hesabına yatırılmasıdır. Böylece müşteri, senet veya çekin vadesini beklemeden nakit ihtiyacını karşılayabilir. ✅  İşletme Sermayesi Yönetimi   ➤ Reeskont kredisi nasıl kullanılır? Reeskont kredisi kullanmak için öncelikle banka ile bir reeskont kredi sözleşmesi imzalamak gerekir. Bu sözleşmede, reeskont kredisi limiti, faiz oranı, vade süresi, komisyon ve masraflar belirlenir. Reeskont kredisi limiti, müşterinin cirosu, kredi notu ve banka ile olan ilişkisine göre değişebilir. Reeskont kredisi kullanmak isteyen müşteri, bankaya teslim etmek istediği senet, çek veya poliçeleri bankaya ibraz eder. Banka, bu belgelerin gerçekliğini ve ödeme gücünü kontrol eder. Eğer banka belgeleri kabul ederse, belgelerin nominal değerinden bir iskon

OPEC Nedir?

Resim
OPEC OPEC, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün kısaltmasıdır. OPEC, petrol üretimi ve fiyatlarını düzenlemek için 1960 yılında kurulmuş bir uluslararası örgüttür. OPEC'in amacı, üye ülkelerin petrol gelirlerini artırmak, piyasa istikrarını sağlamak ve petrol tüketicileriyle işbirliği yapmaktır. OPEC'in şu anda 13 üyesi vardır: Cezayir, Angola, Ekvator Ginesi, Gabon, Irak, İran, Kuveyt, Libya, Nijerya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Kongo. OPEC üyeleri dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %80'ine ve üretiminin %40'ına sahiptir. ✅  İklim Değişikliği Ve Ekonomi   ➤ OPEC'in karar alma organı Bakanlar Konferansı'dır. Bakanlar Konferansı yılda iki kez veya gerektiğinde toplanır ve üye ülkelerin petrol bakanlarından oluşur. Bakanlar Konferansı petrol piyasasının durumunu değerlendirir ve üretim kotalarını belirler. OPEC'in merkezi Viyana'da bulunmaktadır. OPEC'in tarihi boyunca önemli olaylar yaşanmıştır. Bunlardan bazıları ş

Dask Nedir?

Resim
DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu Dask, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun kısaltmasıdır. Dask, devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturduğu, deprem ve depremden kaynaklanan zararları karşılayan bir sigorta sistemidir. Dask poliçesi, konut sahiplerinin zorunlu olarak yaptırması gereken bir sigorta türüdür. Dask, deprem sonrasında yaşamın normale dönmesine katkı sağlamak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. ✅   İklim Değişikliği Ve Ekonomi   ➤ Neden Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalıyım? Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve deprem kaynaklı hasarlara karşı konutunuzu güvence altına alan bir sigorta türüdür. DASK tarafından düzenlenen bu sigorta, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği belediye sınırları içindeki meskenler için zorunludur. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için konutunuzun metrekare, yapı tarzı, inşa yılı ve bulunduğu risk bölgesine göre belirlenen bir prim ödemeniz gerekir. Bu sigorta ile konutunuzda meydana gel

Refinansman Nedir?

Resim
Refinansman Yeniden finansman; mevcut borç yükümlülüğünüzü, farklı bir vade ve faiz oranı ile başka bir borç yükümlülüğü ile değiştirme işlemidir. Bu işlem, daha uygun faiz oranlarına sahip bir kredi kullanarak mevcut kredinizi kapatmanız ve uygun faiz oranına sahip yeni bir krediye borçlanmanız anlamına gelir. ✅   Hesaplama Araçları   ➤ Refinansman, kullanıcının daha avantajlı bir kredi planı oluşturmak için mevcut kredinin yeni bir kredi ile kapatılması durumunu ifade eder. Yeni kredi, mevcut kredinin yerine geçerek faiz oranı, faiz türü, vade sayısı ve gerekiyorsa para birimi gibi koşullarda değişiklik yapılabilir. Bu sayede yatırımcı, daha avantajlı bir krediyle, başka bir bankanın sunduğu faizlerden daha iyi şartlarda krediyi değiştirebilir. Refinansmana gitmek için, banka hizmetlerinden memnun olunmaması, kredi şartlarının dezavantajlı hale gelmesi veya yatırımların tek bir bankada tutulmak istenmesi gibi pek çok neden bulunabilir. Ancak, refinansman ile birlikte daha iyi koşul

NATO Nedir?

Resim
NATO NATO, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün kısaltmasıdır. NATO, 1949 yılında 12 ülkenin imzaladığı Kuzey Atlantik Antlaşması ile kurulmuş bir askeri ve siyasi ittifaktır. NATO'nun amacı, üye ülkelerin güvenliğini ve özgürlüğünü korumak, demokrasi ve insan haklarına dayalı bir barışı desteklemek ve ortak savunma politikalarını geliştirmektir. ✅  STK Nedir?   ➤ NATO'nun kurucu üyeleri şunlardır: ABD, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz. Bugün NATO'nun 30 üye ülkesi vardır. Türkiye, 1952 yılında NATO'ya katılmıştır.  NATO'nun en önemli ilkesi, kolektif savunma ilkesidir. Bu ilke, antlaşmanın 5. maddesinde şöyle ifade edilir: "Taraflardan her biri, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da taraflardan birinin veya birkaçının silahlı saldırıya uğraması halinde bu saldırının kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder ve bu durumda Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 51. maddesinde t

OECD Nedir?

Resim
OECD OEEC (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü), İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın yeniden yapılandırılması için kurulan uluslararası bir örgüttür. ABD ve Kanada'nın Marshall Planı çerçevesinde yaptıkları mali yardımın dağıtımını koordine etmek ve Avrupa ülkeleri arasında ticareti geliştirmek amacıyla 1948 yılında faaliyete başlamıştır. 1961 yılında ise yerini OECD'ye (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) bırakmıştır. ✅  STK Nedir?   ➤ OEEC'nin kuruluş amacı, Avrupa ekonomilerinin savaşın yıkıcı etkilerinden kurtarılması ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesiydi. OEEC, üye ülkeler arasında ekonomik politikaların uyumlaştırılması, istatistiksel verilerin paylaşılması, ortak standartların oluşturulması, tarife engellerinin kaldırılması gibi konularda çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) gibi entegrasyon projelerinin de öncüsü olmuştur. OEEC, 1960 yılında imzalanan Paris Sözleşmesi ile OECD'

Bloke Çek Nedir?

Resim
Bloke Çek Bloke çek, bankaların müşterilerine sunduğu bir ödeme aracıdır. Bloke çek, çekin üzerinde yazılı olan tutarın çekin verildiği tarihten itibaren banka tarafından hesapta bloke edilmesi ve çekin vadesinde ödenmesi anlamına gelir. Bloke çek sayesinde hem çeki veren hem de alan kişi güvence altına alınır. Çeki veren kişi hesabındaki parayı başka amaçlarla kullanamaz, çeki alan kişi ise çekin karşılıksız çıkmayacağından emin olur. ✅  Alternatif Finansman Araçları   ➤ Bloke çek nasıl alınır? Bloke çek almak için bankanızla irtibata geçmeniz ve bloke çek talebinde bulunmanız gerekir. Banka, sizden bloke çek için gerekli belgeleri isteyecek ve hesabınızda yeterli bakiye olup olmadığını kontrol edecektir. Eğer hesabınızda bloke edilecek tutar varsa, banka size bloke çek verecektir. Bloke çek verilirken, banka hesabınızdan bloke edilecek tutarı ayrı bir alt hesaba aktarır ve bu tutarı vade tarihine kadar dondurur. Böylece hesabınızda bloke edilen tutarı kullanamazsınız. Bloke çek nas

İşletme Sermayesi Yönetimi

Resim
İşletme Sermayesi İşletme sermayesi yönetimi, bir işletmenin kısa vadeli nakit akışını ve finansal performansını optimize etmeye yönelik stratejiler ve teknikler bütünüdür. İşletme sermayesi yönetimi, işletmenin cari varlıklarını (nakit, alacaklar, stoklar) ve cari yükümlülüklerini (borçlar, ticari krediler) dengeli bir şekilde yöneterek likidite ve karlılık arasında uyum sağlamayı amaçlar. İşletme sermayesi yönetimi, işletmenin faaliyet döngüsünü kısaltmak, işletme sermayesi ihtiyacını azaltmak ve işletme sermayesini verimli bir şekilde kullanmak için çeşitli araçlar ve yöntemler kullanır.   Podcast: İşletme Sermayesi    ➤ ✅   Finansın Temel Amaçları   ➤ Günlük işletme faaliyetleri, işletmenin başarılı olması için çok önemlidir. Bu faaliyetler, işletmenin üretimini sürdürebilmesi, müşterilerine kaliteli hizmet sunabilmesi, borçlarını zamanında ödeyebilmesi ve rekabet gücünü koruyabilmesi için gerekli olan nakit akışını sağlar. Bu nedenle, işletmelerin yeterli miktarda işletme serma

Dünya Kadınlar Günü

Resim
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. Bu gün, kadınların insan hakları, eşitlik ve özgürlük mücadelesini simgeler. Aynı zamanda kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarını kutlamak için de bir fırsattır. "Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi, 1900'lerin başında işçi hakları hareketlerine dayanır. 1908 yılında New York'ta 15 bin kadın tekstil işçisi, daha iyi çalışma koşulları ve oy hakkı talebiyle greve gitti. Bir yıl sonra Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat'ı Ulusal Kadınlar Günü ilan etti. 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı'nda Alman sosyalist lider Clara Zetkin, her yıl bir Dünya Kadınlar Günü düzenlenmesini önerdi. Bu öneri 17 ülkeden 100 kadın tarafından oybirliğiyle kabul edildi. 1911 yılında ilk Dünya Kadınlar Günü etki

Açık Kredi Nedir?

Resim
Açık Kredi Açık kredi, banka tarafından güvenilir müşteriye sadece bir imza karşılığında açılan kredidir. Bu kredi ürünü için teminat ya da kefalet istenmez. Bu krediyi kullanan kişi alacaklıya karşı tüm mal varlığı ile sorumludur. Borç para alacak bir kimsenin doğrudan doğruya kişisel imzasına güvenilerek açılan krediye “açık kredi” denir. Bu tür kredilerde herhangi bir imzanın eklenmesi veya krediye karşılık teminat istenmesi söz konusu değildir. Bununla beraber, kredi alan kişinin bütün aktifi genel anlamda bir teminat demektir. ✅  Kredi Notu Nedir?   ➤ Kredi taleplerine müşterinin kredi notu, kefalet durumu, nakdi borçları, teminat mektupları, vadeli işlem sözleşmeleri, tahvilleri gibi unsurlar araştırıldıktan sonra müşterilere kredi imkânı sağlanmaktadır. Açık kredi, uygulamada ya son derece güvenilir müşterilere açılır ya da bankanın tamamıyla kendi kontrolü altında bulunan ortaklık ve kuruluşlara açılır Açık kredi, finans kuruluşlarının vermiş olduğu kredi tiplerinden bir t

Açığa Satış Nedir?

Resim
Açığa satış işlemi Açığa satış işlemi, bir yatırımcının elinde olmayan bir varlığı ödünç alarak satması ve daha sonra fiyatı düştüğünde geri alarak kar elde etmesi işlemidir. Açığa satış işlemi, piyasanın düşeceği beklentisiyle yapılır ve yatırımcıya kaldıraçlı bir kazanç sağlar. Ancak açığa satış işlemi aynı zamanda yüksek bir risk taşır, çünkü varlığın fiyatı yükselirse yatırımcı zarar eder ve ödünç aldığı varlığı geri vermek zorunda kalır. ✅  A Tipi Yatırım Fonu Nedir?   ➤ Açığa satış işlemi nasıl yapılır? Açığa satış işlemi yapmak için öncelikle bir aracı kurumla anlaşmak gerekir. Aracı kurum, yatırımcının açığa satacağı varlığı başka bir yatırımcıdan veya kurumdan ödünç alır ve yatırımcının hesabına aktarır. Yatırımcı da bu varlığı piyasada satar ve elde ettiği parayı hesabında tutar. Daha sonra varlığın fiyatı düştüğünde yatırımcı aynı miktarda varlığı geri alır ve aracı kuruma iade eder. Aradaki fiyat farkı yatırımcının karı olur. ✅  CFD Nedir?   ➤ Açığa satış işleminin avant

Repo Nedir?

Resim
Repo Repo, kısa vadeli bir borçlanma aracıdır. Repo işleminde, bir taraf (repo yapan) belirli bir süre için belirli bir faiz oranıyla para verirken, diğer taraf (repo alan) aynı süre için aynı faiz oranıyla para alır. Repo işleminin karşılığında repo alan taraf, repo yapan tarafa teminat olarak menkul kıymet verir. Repo süresi sonunda repo alan taraf, repo yapan tarafa anapara ve faiziyle birlikte geri öderken, repo yapan taraf da teminat olarak verilen menkul kıymeti geri verir. ✅  A Tipi Yatırım Fonu Nedir?   ➤ Repo işlemleri, finansal piyasalarda likidite yönetimi ve kısa vadeli yatırım imkanı sağlar. Repo işlemleri genellikle merkez bankaları, bankalar, aracı kurumlar ve yatırım fonları arasında yapılır. Repo işlemlerinin avantajları arasında düşük risk, esnek vade seçeneği ve yüksek getiri sayılabilir. Repo işlemlerinin dezavantajları arasında ise piyasa koşullarına bağlı olarak faiz oranlarının değişkenliği ve teminat olarak verilen menkul kıymetlerin değer kaybı riski sayılab

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk