Kayıtlar

Ekim, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Dolarizasyon Nedir?

Resim
Dolarizasyon Dolarizasyon, bir ülkenin yerel para biriminin yerine ABD dolarının kullanılması veya tercih edilmesi anlamına gelir. Dolarizasyon, genellikle yerel para biriminin değer kaybetmesi, enflasyonun yükselmesi veya ekonomik istikrarsızlık nedeniyle ortaya çıkar. Dolarizasyonun avantajları arasında döviz kuru riskinin azalması, faiz oranlarının düşmesi ve yabancı yatırımların artması sayılabilir. Dezavantajları arasında ise para politikası esnekliğinin kaybolması, döviz rezervlerinin azalması ve ulusal egemenliğin zayıflaması sayılabilir. ✅   Hiperenflasyon Nedir?  ➤ Dolarizasyon Nedenleri Nelerdir? Dolarizasyon, bir ülkenin ekonomik istikrarsızlık ve enflasyon nedeniyle ulusal parasını yabancı para birimleriyle değiştirmesi veya yabancı para birimlerini finansal varlık olarak tutması durumudur. Dolarizasyonun nedenleri arasında şunlar sayılabilir: Makroekonomik istikrarsızlık: Ekonomik büyüme, bütçe açığı, cari açık, borçlanma gibi makroekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar

Hiperenflasyon Nedir?

Resim
Hiperenflasyon Hiperenflasyon, bir ülkedeki tüm mal ve hizmetlere ait fiyatların belirli bir dönem süresince kontrolsüz bir şekilde yükseldiği durumları tanımlamak için kullanılan bir ekonomi kavramıdır. Farklı bir deyişle, hiperenflasyon oldukça hızlı ve çok daha kontrolsüz bir enflasyondur . Bir ülkenin parasına duyulan güvenin tamamen yok olmasına sebep olur. Böylece insanları fiziksel varlıklar, altın ve yabancı paralar gibi daha iyi saklama değeri olan varlık arayışlarına teşvik eder. ✅   Deflasyon Nedir?  ➤ Genel olarak, bir ülkede enflasyon oranın ayda yüzde 100 veya daha fazla yükselişe geçtiği durumlar hiperenflasyon olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte farklı ekonomistlere göre enflasyon oranın ayda yüzde 50 ya da 200’den daha fazla yükseldiği durumlar da hiperenflasyon olarak tanımlanabilmektedir. Örneğin, dünyaca ünlü Amerikalı bir ekonomi profesörü olan Phillip Cagan, “Hiperenflasyonun Parasal Dinamikleri” adlı kitabında yer verdiği ve incelediği hiperenflasyon ka

Slumpflasyon Nedir?

Resim
Slumpflasyon Slumpflasyon, ekonomik durgunluk ve enflasyonun bir arada yaşandığı bir durumu ifade eder. Bu durumda, ekonomi küçülürken fiyatlar artar ve işsizlik yükselir. Slumpflasyon, ekonomik krizlerin en zor ve en kötüsü olarak kabul edilir. Çünkü slumpflasyonla mücadele etmek için hem enflasyonu düşürmek hem de ekonomiyi canlandırmak gereklidir. Ancak bu iki hedef, birbirine ters düşen politikalar gerektirir. Bu nedenle, slumpflasyonu önlemek veya çözmek için çok dikkatli ve kapsamlı bir ekonomik planlama yapmak gerekir. ✅   Stagflasyon Nedir?  ➤ Slumpflasyon, ekonomide hem durgunluk hem de enflasyonun bir arada yaşandığı bir durumu ifade eder. Bu terim, 1970'lerde İngiltere'de yaşanan ekonomik kriz sırasında ortaya çıkmıştır. Slumpflasyonun nedenleri arasında aşırı talep, maliye politikası, döviz kuru politikası, yapısal sorunlar ve dış şoklar sayılabilir. Slumpflasyonun sonuçları ise yüksek işsizlik, düşük büyüme, yüksek faiz oranları ve gelir dağılımında bozulma olarak

Stagflasyon Nedir?

Resim
Stagflasyon Stagflasyon nedir? Ne anlama geliyor?   Stagflasyon, İngilizce 'Stagnation' yani durgunluk/daralma ve 'Inflation' yani enflasyon kelimelerinden türetilmiş bir ekonomik terimdir. Ekonomik hayatta hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmakta kullanılır. Merkez Bankası sözlüğünde stagflasyon terimi için “Bir ekonomide üretimin düştüğü veya en azından artmadığı bir ortamda enflasyon yükseldiği zaman meydana gelen durumu ifade etmektedir” tanımı yer alıyor. ✅   Deflasyon Nedir?  ➤ Ekonomideki durgunluğun enflasyonla birleşmesi “stagflasyon” olarak adlandırılır. Yakın olmakla birlikte, kavramsal açıdan farklılıklar gösterdiği terimlerden ayırt etmek bağlamında; “stagnasyon”, stagflasyondan farklı olarak ekonominin ortalamadan düşük bir hızda büyümesi veya büyümemesi durumuyken, “ slumpflasyonun “ stagflasyondan farkı “ekonomi küçülürken enflasyonun yüksek seyretmesi”dir. Stagflasyon, modern

Döviz Faiz Enflasyon Arasındaki İlişki Nedir?

Resim
Döviz Kurları Enflasyon  ve Faiz Arasındaki İlişki Döviz kurları , bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimine göre değeridir. Döviz kurları , arz ve talep, ekonomik performans, siyasi istikrar, dış ticaret dengesi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Döviz kurlarındaki değişimler, bir ülkenin enflasyon ve faiz oranlarını da etkiler. ✅    Ekonomik Bütünleşme Nedir?    ➤ Enflasyon , genel fiyat seviyesindeki sürekli artıştır. Enflasyonun yüksek olması, paranın satın alma gücünü azaltır ve reel geliri düşürür. Enflasyonun nedenleri arasında talep fazlası, maliye politikası, para politikası, üretim maliyetleri, dış şoklar gibi faktörler sayılabilir. Faiz oranı, borç verenin borç alanın ödediği ekstra para miktarıdır. Faiz oranı, paranın zaman değerini yansıtır. Faiz oranı yüksek olduğunda, tasarruf yapmak daha cazip hale gelir ve yatırım harcamaları azalır. Faiz oranı düşük olduğunda ise, borçlanmak daha ucuz hale gelir ve yatırım harcamaları artar. Döviz kurları ile enfla

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk