Kayıtlar

Finans Yönetimi Nedir?

Resim
Finans Yönetimi Finans yönetiminin işletmelerin yatırımlarında ve faaliyetlerinde başarı elde etmelerini sağlayan dört temel fonksiyon vardır. Bunlar; üretim, pazarlama, muhasebe ve finans yönetimidir. Bu fonksiyonların en önemlisi finans yönetimidir. Çünkü finans kaynağı olmayan bir işletmede üretimden, pazarlamadan ve muhasebeden bahsedilemez. Dolayısıyla, bir işletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi yeterli finansmanı bulması, başarılı bir finans yönetimi ve yeterli karlılığı elde etmesi ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde piyasalarda meydana gelen değişmeler finans sektörünü de karmaşıklaştırmıştır ve finans yönetimi her işletme için bir zorunluluk halini almıştır.   ✅  Finans Kararları Ve Önemi  ➤ Finans Kavramı Finans yönetimini açıklamadan önce finans, finansman ve fon kavramlarının açıklanmasında fayda görmekteyiz. Finans, işletmelerin faaliyetleri için gerekli olan mali kaynakların en uygun şartlarda temin edilmesi ve işletmede birikmiş olan fonların hedeflerin gerçekleş

Finansal Durumunuz Hakkında

Resim
Finansal Durumunuz Hayati dersleri öğrenmenin en iyi yollarından birisi unutmadığımız hatalar yapmış olmaktır. Yine de bu pek de öğrenmenin tercih edilen bir yolu değil. Fakat tecrübesi yüksek, bilgilerini paylaşan kişilerin hatalarından çıkardıkları derslerden bir şeyler öğrenmek de aynı etkiyi yaratabiliyor. Paranızı ve onu nasıl yönettiğinizi sorgulatacak, sizi daha zengin ve finansal olarak daha güvenli bir hale gelmenizde yardımcı olacak öneriler. Hayaller sihirle ya da büyü yoluyla gerçek olmaz; emek, kararlılık ve sıkı çalışma gerektirir. - Colin Powell Bütçe, paranızın nereye gittiğini söylemek yerine nereye gideceğini söyler. - Dave Ramsey Bir şeyin fiyatı, aslında o şey için takas ettiğiniz hayatın fiyatıdır. - Henry David Thoreau Her borç alışınızda gelecekteki benliğinizi soymuş oluyorsunuz. - Nathan W. Morris Sahip olduğunuz paranın ne kazandığınızla bir ilgisi yok. Yılda milyon dolar kazanan insanlar parasız olabilirler. Yılda 35.000 dolar kazanan insanlar ise oldukça iyi

Finans Yöneticisinin Görevleri

Resim
Finans Yöneticisi Finansman; İşletmelerin yatırım ve faaliyet dönemlerinde gerekli olan kısa orta ve uzun süreli fonları en uygun koşullarda ve miktarda tedarik etmeleri, bu fonları işletmenin faaliyetlerini sürekli kılmada etkin olarak kullanmaları ve bu amaçlara yönelik kararlar almalarıdır. Finans Yöneticisinin Görevleri 1. Finansal analiz ve denetim 2. Finansal planlama 3. Aktiflerin yönetimi   3. a) Dönen değerlerin yönetimi   3. b) Sabit değerlerin yönetimi 4. İhtiyaç duyulan fonların tedariki 5. Fonların ihtiyaca göre kullanımı 6. Özel finansal sorunların çözümü ✅  Finans Eğitiminin Yararları Nedir?  ➤ 1. Finansal Analiz ve Denetim: İşletmenin geçmiş finansal verilerinden yararlanarak değerlendirilmesine “ Finansal Analiz ” denir. Finansal yönetimin en önemli parçalarından biridir.1930’lardan sonra (bunalımdan sonra) ortaya çıkmıştır. Şirketlerin iflası, tasfiyesi finansman birimine dahil edildi. Yapılan yeni düzenlemelerden sonra denet

Finans Eğitiminin Yararları Nedir?

Resim
Finans Eğitiminin Yararları Finansal yönetim hakkında bilinmesi gerekenler; Finans, kelime anlamı olarak mali işler, para, mal, ya da bunların tümü değerlendirilir. Finansal Yönetim de firmanızın sahip olduğu, para, mal ve diğer tüm mali işlerin yönetiminin nasıl olacağı, hangi tekniklerin, hangi yasal mevzuata göre uygulanacağı konusunda karar veren sistemdir. ✅  Finans Yönetim Eğitimi  ➤ Online eğitim programı eğitimi bölümleri içerisinde yer alan Finansal Yönetim eğitimi size, görev yaptığınız ya da sahibi olduğunuz işyerinde daha doğru ekonomik kararlar almanızı, mevcut para ve malın daha profesyonel yönetilmesini, para ve mal temininin daha uygun şartlarda yapılmasını öğretecektir. Yüksek lisans seviyesinde olan bu eğitim ile işyerinizin finans çalışmalarını çok daha bilimsel tekniklerle gerçekleştirebileceksiniz. Risk yönetimini öğrenip, bunu firmanızda uygulayabileceksiniz. Finansal Yönetim ile ilgili proje oluşturma, projeyi uygulama konularında bilgi sahibi olacaksınız. Sermay

Optimal Sermaye Yapısı Nedir?

Resim
Optimal Sermaye Yapısı Optimal sermaye yapısı, risk ve getiri oranları arasında denge kuran, sermaye maliyetini en aza indirgemeye çalışan bu şekilde işletmenin hisse senetlerinin piyasa fiyatını maksimize eden sermaye yapısı olarak tanımlanır....  Sermaye yapısı politikası risk ve getiri arasındaki ilişkiye dayanır. ✅  Yatırım Fonları Nedir?  ➤ İşletme yöneticileri fon gereksinimlerinin ne kadarını borçla, ne kadarını öz kaynaklarla karşılamaları gerektiği finans teorisinde ele alınan önemli konulardan bir tanesidir. Başka bir ifade ile   Borç ➗ Özkaynak   oranı ne olmalıdır ki optimal olsun. Optimal sermaye yapısı işletmenin toplam piyasa değerinin en büyük ve ortalama sermaye maliyetinin en düşük olduğu bileşimdir. Optimal sermaye yapısında işletmenin pay senetlerinin (hisse senedi) piyasa fiyatı maksimum olur. Finans teorisine göre her işletme optimal sermaye yapısını araştırmalıdır. İşletmeler bu yapıya ulaşıncaya kadar borçla finanse edilmelidir. Bu noktada b

Finansın Temel Amaçları

Resim
Finansın Temel Amaçları 1. Uygun finansal yapıyı oluşturmak: İşletme için en uygun bileşenleri sağlamak. Kısa vadeli borç ile uzun vadeli borç arasında optimal bileşeni kurmak. 2. Öz sermayenin güvenliğini korumak: Uzun vadeli kaynak ile öz sermayenin eşit olması 3. Yeterli bir kar ve karlılık sağlamak 4. İşletmenin likiditesini korumak: İşletmenin kısa vadeli ödeme gücünü korumak demektir. Bu yüzden işletmenin yeteri kadar dönen varlığa ihtiyacı vardır. 5. Finansal yönetimin nihai temel hedefi işletmenin cari piyasa değerine maksimize etmektir: İşletmenin hisse senedinin piyasadaki değerini, işletme ortaklarının refahını ve servetini işletmenin bugünkü değerini maksimize etmektir. ✅  Bilanço Nedir?   ➤ Finans Fonksiyonunun Temel İlkeleri 1.  Geçici fon ihtiyacı, kısa vadeli borçların artmasıyla sağlanmalıdır. 2.  Dönemsel fon ihtiyacı, orta vadeli kaynaklardan sağlanmalıdır. 3.  Yarı mamul, hammadde alımı kısa vadeli borçlardan fazla olmalıdır ve bir güven

İşletme Finansı

Resim
İşletme Finansı İşletmelerin yatırım ve faaliyet dönemlerinde gerekli olan kısa, orta ve uzun süreli fonları en uygun koşullarda ve miktarda tedarik etmesine “Finansman Kararı” Bu fonları işletmenin faaliyetlerini sürekli kılmada etkin olarak kullanması ve bu amaçlara yönelik alınan karalara “Yatırım Kararı” denir.   ✅  Yatırım Fonları Nedir?  ➤ İşletmeler, ne tür faaliyet yaparsa yapsınlar, faaliyetlerine devam etmek için; ticari, sanayi veya hizmet için bazı varlıklara ihtiyaç duyarlar. Bu varlıklara “Reel varlık” denir. - Makine, bina, fabrika, demirbaş, stok gibi varlıklar, reel (maddi) varlıklardır. - Patent, Ticari Marka ise maddi olmayan varlıklardır. İşletmeler, reel varlık elde edebilmek için bir bedel ödeyerek bir takım şeyler satmak zorundadırlar. Ya menkul kıymet (tahvil, bono vb.) ya da finansal varlıklarını satacaklardır. Eğer işletme bankadan kredi alımı yoluyla borçlanmıyorsa, menkul kıymetlerini satarak varlık elde edebilirler. Ya da öz kaynağı tercih ed