Kayıtlar

Finans Yönetimi Nedir?

Resim
Finans Yönetimi Finans yönetiminin işletmelerin yatırımlarında ve faaliyetlerinde başarı elde etmelerini sağlayan dört temel fonksiyon vardır. Bunlar; üretim, pazarlama, muhasebe ve finans yönetimidir. Bu fonksiyonların en önemlisi finans yönetimidir. Çünkü finans kaynağı olmayan bir işletmede üretimden, pazarlamadan ve muhasebeden bahsedilemez. Dolayısıyla, bir işletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi yeterli finansmanı bulması, başarılı bir finans yönetimi ve yeterli karlılığı elde etmesi ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde piyasalarda meydana gelen değişmeler finans sektörünü de karmaşıklaştırmıştır ve finans yönetimi her işletme için bir zorunluluk halini almıştır.   ✅  Finans Kararları Ve Önemi  ➤ Finans Kavramı Finans yönetimini açıklamadan önce finans, finansman ve fon kavramlarının açıklanmasında fayda görmekteyiz. Finans, işletmelerin faaliyetleri için gerekli olan mali kaynakların en uygun şartlarda temin edilmesi ve işletmede birikmiş olan fonların hedeflerin gerçekleş

Taylor Kuralı Ne Demek?

Resim
Taylor Kuralı Taylor kuralı, Amerikalı iktisatçı John Taylor tarafından geliştirilmiş, merkez bankalarının politika faizlerini gerçekleşen ve hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen ve potansiyel çıktı düzeyi arasındaki fark ile aynı yönde değiştirmesini öngören bir kuraldır. ✅  Kobiler Finans Desteği İle Nasıl Güçlenir?   ➤ Günümüzde merkez bankaları para politikasını Taylor kuralına göre şekillendirmemekte, bu kuralı sadece bir yol gösterici olarak kullanmaktadır. Geniş bir uygulama alanına sahip olan Taylor Kuralı para politikası kuralını tanımlamak için kullanılmaktadır. Taylor Kuralı, faiz haddinin ekonominin gelir ve enflasyon seviyesine uyum sağlayacağını ifade etmektedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar Merkez Bankası 'nın bir politika hedefi oluşturmasa da faiz oranlarının bir kurala bağlıymış gibi hareket ettiğini göstermektedir. Amerikalı iktisatçı John Taylor tarafından geliştirilmiş olan Taylor kuralına göre merkez bankalarının kısa dönem borç verme faiz oranlarını,

Bileşik Faiz Getiri Ne Demek?

Resim
Bileşik Getiri Bileşik getiri, yatırımdan elde edilen faiz gelirinin dönem sonunda aynı oranla tekrar yatırıma dönüştürüldüğü varsayımı ile hesaplanan getiridir. Bileşik getiri, basit getiri yöntemi ile elde edilen getirinin bir sonraki dönemde anaparaya eklenmesiyle elde edilen yeni anapara üzerinden faiz geliri hesaplanmasını ifade etmektedir. Yani bu yöntemle, faize de faiz ödenmektedir. Bu durumda anapara ve faiz arasında doğrusal olmayan bir ilişki oluşmaktadır. ✅   Swap Nedir?   ➤ Mürekkep faiz olarak da bilinen bileşik faizde anapara sabit sayılmamaktadır. Bu usulde her devrede kazanılan faizin anaparaya eklendiği söylenebilmektedir. Ardından devredeki faizin eklendiği anapara üzerine yeniden faiz işletilmektedir. Bu usul, anaparanın sabit kalmaması bakımından basit faiz yönteminden farklıdır. Daha basit tanımı ile bileşik faiz; doğrusal olmayan bir sistemde ekstra faiz geliri alınmasını mümkün kılan bir seçenektir. Dolayısıyla her faiz devresinde anapara da daha fazla olmakta

Disponibilite Ne Demek?

Resim
Disponibilite Disponibilite, kelime olarak ihtiyari karşılık, kasada nakit bulundurma zorunluluğu, gerekli durumda kullanılabilir halde bulunma, mevcut hazır para demektir. “ Likiditesi yüksek olan ve her an kullanılmaya hazır olan parayı ifade eder. ” ✅  Resesyon Nedir?   ➤ Disponibilite Oranı, bankalardaki mevduat ile bu mevduata karşılık bankanın bulundurmasının zorunlu olduğu nakde çevrilebilecek değerler arasındaki ilişkiyi ifade eden orandır. Keza bankalar topladıkları tüm parayı karşılık veya kredi olarak dağıtamazlar. Bu paranın bir bölümünü güvence niteliğinde Merkez Bankası’na “mevduat munzam karşılığı” olarak yatırırlar. Diğer bir kısmını ise para çekilişlerini karşılamak üzere kasalarında bulundururlar. Bu kasada tutulan parasal varlığa “disponibilite” denmektedir. Mevduat kabul eden bankaların taahhütlerine karşılık olarak nakit veya kolaylıkla nakde çevrilebilir, diğer bir ifadeyle likiditesi yüksek değerler bulundurma zorunluluğu olarak ifade edilmektedir. Bankalardak

Kobiler Finans Desteği İle Nasıl Güçlenir?

Resim
"Kobi"ler İçin Finans Desteği KOBi’ler, işletmelerini desteklemek adına özel ve kamu finans kurumu kredileri ve hibe teşvik programları gibi desteklerden faydalanırlar. Alternatif kaynaklar; finans kurumu kredileri, finansman bonoları, faktoring, melek yatırımcılar, leasing, varlık dayalı menkul kıymetler, kitlesel fonlama, iş kuluçkaları ve online pazaryerleri sayılabilir. Finans Nedir? Finans Yöneticisinin Görevleri Finans Kaynakları Finans Konusunda İşletmeler Neden Zorluk Çekiyorlar? 💬 İçindekiler Finans Nedir? Finans Yöneticisinin Görevleri Finans Kaynakları Finans Konusunda İşletmeler Neden Zorluk Çekiyorlar? Finans Nedir? "Finans’ın Anlamı Nedir?” Sözlük anlamına göre finans (finance), özellikle hükümetler veya büyük şirketler tarafından büyük miktarda para yönetimidir. Bir fiil olarak kullanıldığında, bir kişi veya kuruluş için fon sağlanması anlamına gelebilir. Kelime para yön

TEFE-TÜFE Göstergeleri Nedir?

Resim
TEFE-TÜFE Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir. Tüfe Tüketici Fiyat Endeksi olarak tanımlanır. Tüfe, ülke genelinde yer alan tüketim mallarını kapsamaktadır. Gıda ürünlerinden ender olarak tüketilen mallara ve ya sosyal harcamalara kadar hemen hemen her konu TÜFE kapsamında değerlendirilmektedir. TEFE ise ürünün daha hiç rafa gelmeden önceki fiyatları hesaplanmaktadır. TEFE’de yer alan genel artışlar kısa bir sürenin sonrasında TÜFE’de de bazı artışlar meydana getirir. ✅  TCMB Nedir?   ➤ TEFE Nedir? İlk olarak TEFE-TÜFE açılımı konusuna bakacak olursak; öncelikle TEFE, Toptan Eşya Fiyat Endeksi’nin kısaltmasıdır. Yurt içinde imal edilen mal gruplarından oluşan kümenin -üreticiyi ve toptan satış yapan yerleri de kapsayacak şekilde- üretim zincirindeki tüm fiyat değişimlerini belirlemek için kullanılır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan bir endekstir. Ayrıca aylık ya da yıllık enflasyon oranının tespit edilmesinde de kullan

CDS Kredi Risk Primi Nedir?

Resim
CDS (Credit Default Swap) Ülkemizde Kredi Risk Primi veya Kredi Temerrüt Takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir. CDS, Credit Default Swap teriminin kısaltması olarak kullanılıyor. CDS risk primi borç alacak ilişkisinde borcun ödenmeme riskini hesaplamak için kullanılan bir finansal orandır. İki ülke arasında yapılacak olan anlaşmalarda borcun ödenmeme riskine karşı alacaklı tarafın sigortalama bedeli olarak borca yansır. CDS primi yüksek olan ülkelerde kredi maliyeti de yüksek olur. CDS primi hesaplanırken her 100 puan yüzde 1 kredi maliyeti olarak yansır. CDS primi hesaplanırken ülkenin sadece bugünkü ekonomik durumu değil aynı zamanda geçmiş dönem uygulamalar, gelecek dönem varsayımları da değerlendirilir. Dış piyasalarda tahvil ve bono alım ve satım işlemlerinde de CDS primi kullanılır. Temel amaç ülkenin alacağını tahsil edememe riskine karşı önlem almasıdır.   ✅   Swap Nedir? ve Getiri Hesaplama   ➤ Ülkel

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu