Kayıtlar

Altın Nedir? Güncel Fiyatlar

Resim
Altın (Aurum) Altın, doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir. Simgesi Au (Latince aurum 'dan) olan altın, atom numarası 79 olan bir geçiş metalidir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Güncel Altın Verileri ve Bankalar Alış-Satış Fiyatları ➤ ✅  Altın Rezervi Nedir?  ➤ Altın tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır. Mısır hükümdarları zamanında MÖ 3200 yıllarında altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanılmıştır. Peru'da MÖ 2000 yılına ait altın ziynet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika kıtasındaki Aztekler ve İnkalar'ın da altına tutkun oldukları bilinmektedir. Altına önem veren eski medeniyetler arasında; Yunanlılar, İranlılar, Makedonlar, Asurlular, Sümerler ve Lidyalılar sayılabilir. MÖ 550 yıllarında

Net İç Varlıklar Nedir?

Resim
Net İç Varlıklar Merhaba, bu yazıda net iç varlıklar nedir, nasıl hesaplanır ve ne anlama gelir konularını açıklamaya çalışacağım. Net iç varlıklar (NİV), Merkez Bankası 'nın para tabanı ile net dış varlıkları arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Para tabanı, Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği TL miktarını gösterir. Net dış varlıklar ise, Merkez Bankası'nın yabancı para cinsinden sahip olduğu varlıklar ile borçları arasındaki farktır. ✅   Dış Ticaret Dengesi Nedir?   ➤ Net iç varlıkların hesaplanması için şu formül kullanılır: NİV = Para Tabanı - Net Dış Varlıklar Para tabanı, Merkez Bankası emisyonu artı bankacılık sektörünün Merkez Bankası nezdindeki TL mevduatları olarak tanımlanır. Emisyon, Merkez Bankası'nın bastığı banknot ve madeni paraların toplam miktarını ifade eder. Bankacılık sektörünün TL mevduatları ise, bankaların kendi aralarında ve müşterileriyle yaptıkları işlemler sonucunda oluşan TL bakiyeleridir. Net dış varlıklar ise, Merkez Bankası'nın

Ekonomide Kalkınma Hızı Nedir?

Resim
Ekonomide Kalkınma Hızı Ekonomide kalkınma hızı, belirli iki tarih arasında ekonomideki büyüme veya gelişme durumunu ölçen bir göstergedir. Ekonomik kalkınma ise, bir ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal refahının geliştiği süreçtir. Bir ülkenin ekonomik kalkınması nüfusun yaşam düzeyi, ekonominin rekabet yeteneği, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) , kişi başına düşen millî gelir ve ekonomik özgürlüğün olumlu yönde değişmesi ile tanımlanan bir süreçtir. Ekonomik kalkınmanın temel dinamiği insan sermayesi ve yarattığı yeniliklerdir. İnsan sermayesi insanların eğitim, sağlık, bilim, çalışma koşullarına ve yaşam kalitesinin artırılmasına yapılan harcamaları öngörür. Ekonomik kalkınmanın çevre ile doğrudan ilişkisi vardır. ✅   Yatırım Bankacılığı Nedir?   ➤ Ekonomik kalkınma hızını ölçmenin farklı yolları vardır. En yaygın kullanılan yöntem GSYİH büyüme oranını hesaplamaktır. GSYİH büyüme oranı, bir ülkenin belirli bir dönemde ürettiği mal ve hizmetlerin değerindeki değişimi

18 Mart Çanakkale Zaferi

Resim
18 Mart Çanakkale Zaferi Çanakkale Savaşları olarak da bilinen 18 Mart Çanakkale Zaferi , I. Dünya Savaşı sırasında Türk Kuvvetlerinin İtilaf Devletleri'ne karşı önemli bir askeri zaferiydi. Türk kuvvetlerinin İtilaf Devletleri'ni püskürtmeyi başarmasıyla savaşta bir dönüm noktası oldu. Deniz saldırısı ve Dönemin başkenti İstanbul'a ulaşmalarını engelledi. Türkiye için 18 Mart Çanakkale Zaferi, savaşta savaşan ve şehit olan Türk askerlerinin kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını anan önemli bir milli bayramdır. Zafer, Türk bağımsızlığının ve ulusal birliğinin bir simgesi olarak kutlanır ve Türk halkının gücünün ve direncinin bir kanıtı olarak görülür. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Türkiye için önemi askeri öneminin ötesindedir. Savaş, Türkiye'nin ulusal kimliğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı ve büyük bir bölgesel güç olarak konumunu sağlamlaştırmasına yardımcı oldu. Müttefik güçleri stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorladığı ve kuvvetlerinin bölgede

Akreditif Ne Demek?

Resim
Akreditif (LC) A letter of credit (LC) Akreditif (LC), hem alıcı hem de satıcı için güvenlik sağlamak amacıyla uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bir finansal araçtır. Satıcı, gerekli mal veya hizmetleri sağladığında, satıcının alıcıdan ödeme alacağını garanti eden bir banka veya finans kuruluşu tarafından verilen yazılı bir garantidir. Süreç şu şekilde işliyor: Alıcı, bankasından bir LC için başvuruda bulunuyor ve banka, LC'yi satıcının bankasına veriyor. Satıcı daha sonra alıcıya malları sevk eder veya hizmeti sağlar ve gerekli belgeleri (konşimento veya fatura gibi) bankaya ibraz eder. Belgeler uygunsa banka ödemeyi satıcıya havale eder. İptal edilebilir, geri alınamaz, onaylanmış ve onaylanmamış LC'ler dahil olmak üzere çeşitli LC türleri vardır. En sık kullanılan tür, ilgili tüm tarafların mutabakatı olmadan iptal edilemeyen veya değiştirilemeyen geri alınamaz LC'dir. ✅   Yatırım Bankacılığı Nedir?   ➤ LC'ler, hem alıcı hem de satıcı için bir güvenli

Doktrin Ne Anlama Gelmektedir?

Resim
Doktrin Nedir? Akademik çevrelerde, üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında sık sık duyduğumuz "doktrin" kelimesi Latince kökenlidir ve belirli bir konu ya da inanç sistemine ilişkin kabul, ilke ve kurallar bütününü ifade eder. Öğreti kavramı dini bağlamda sıkça kullanılırken, ortak hukuk ilkelerinde de rastlanmaktadır. Meşru müdafaa, adil kullanım ve ilk elden satış öğretisi bu ilkelerin örneklerindendir. Kimi kurumlarca "öğretilen şey" olarak tanımlanan doktrin, iş süreçlerine ilişkin bilgi paylaşımına vurgu yapar. ✅  Swap Nedir?     ➤ Geniş anlamıyla felsefi bir inancın veya bilimsel bir görüşün toplu ifadesi demektir. İktisat ilminde doktrin, ekol kurmuş veya bir ekole mensup yazarların bilimsel görüşlerini ve toplum anlayışlarını açıklamak için kullanılan bir terimdir. Doktrin teoriden farklı olarak, aksiyomları bilimsel yoldan ispatlanabilir olmakla birlikte, onların altında ve arkasında yatan dünya veya toplum görüşünü de yansıtır. Klasik Doktrin, Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Geçmişten Günümüze Bankacılık

Resim
T. C. Geçmişten Günümüze Bankacılık Tasarruf sahipleri İle ek kaynaklara gereksinim duyan özel ve kamu kuruluşları arasında ilişkiyi düzenleyen, bu kaynaklarda akıcılığı sağlayan, kısa süreli fonları uzun süreli fonlara dönüştüren bankacılık sisteminin, ülkelerin kalkınmasında çok önemli görevleri vardır. Ülkelerin para ve kredi politikalarının etkinliğinden söz edebilmemiz için, öncelikle bankacılık sisteminin belirli ölçüde gelişme göstermesi gerekir. Osmanlı Devletinde bankacılık ilk olarak Galata Sarrafları ile başlamıştır. Bankalar kuruluncaya kadar, Osmanlı döneminin banka ve kredi muamelelerini Galata Sarrafları yapmışlardı. ✅    Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK) Nedir?    ➤ 1847 yılında Galata bankerleri, hükümetin yardımı ile İstanbul Bankası’nı kurmuşlardır. Osmanlı döneminde ilk kurulan banka olan İstanbul Bankası, para değerinin sürekli düşmesini engelleyemediğinden 1852 yılında iflas etmiştir. 1856-1875 yılları arasında, yabancı sermayeli dokuz banka kurulm

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   hesap-makinesi.apk