Kayıtlar

Finans Yönetimi Nedir?

Resim
Finans Yönetimi Finans yönetiminin işletmelerin yatırımlarında ve faaliyetlerinde başarı elde etmelerini sağlayan dört temel fonksiyon vardır. Bunlar; üretim, pazarlama, muhasebe ve finans yönetimidir. Bu fonksiyonların en önemlisi finans yönetimidir. Çünkü finans kaynağı olmayan bir işletmede üretimden, pazarlamadan ve muhasebeden bahsedilemez. Dolayısıyla, bir işletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi yeterli finansmanı bulması, başarılı bir finans yönetimi ve yeterli karlılığı elde etmesi ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde piyasalarda meydana gelen değişmeler finans sektörünü de karmaşıklaştırmıştır ve finans yönetimi her işletme için bir zorunluluk halini almıştır.   ✅  Finans Kararları Ve Önemi  ➤ Finans Kavramı Finans yönetimini açıklamadan önce finans, finansman ve fon kavramlarının açıklanmasında fayda görmekteyiz. Finans, işletmelerin faaliyetleri için gerekli olan mali kaynakların en uygun şartlarda temin edilmesi ve işletmede birikmiş olan fonların hedeflerin gerçekleş

Yeşil Tahvil Nedir?

Resim
Yeşil Tahvil Yeşil tahvil, özellikle iklim ve çevre projeleri için para toplamak için ayrılmış sabit gelirli bir araçtır. İlk yeşil tahvil 2007 yılında Avrupa Yatırım Bankası tarafından “İklim Farkındalığı Tahvili” adı altında yenilebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine finansman sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Yeşil tahviller iklim ve çevresel sürdürülebilirlik (su kaynakları yönetimi, sürdürülebilir arazi kullanımı, temiz ulaşım ve su vb) alanında yapılan yatırımlara sermaye sağlamak için oluşturulmuş bir borçlanma aracıdır. Bunlar yapısal (kıdem, kredi notu , fiyatlandırma vs) olarak standart tahvillerle benzerlik gösterse de tahvil ihracından elde edilen fonlar sadece yukarıda belirtilen alanlarla ilgili projelerde kullanılabilir. Tahviller; şirketler, kalkınma bankaları, finansal kurumlar, devlet destekli teşebbüsler veya yerel yönetimler tarafından ihraç edilebilir. ✅   İklim Değişikliği Ve Ekonomi  ➤ Bu tahviller genellikle varlığa bağlıdır ve ihraç eden kuruluşun b

Ambidexterity Nedir?

Resim
Ambidexterity Ambidexterity, hem sağ hem de sol eli eşit derecede iyi kullanma yeteneğidir. Nesnelere atıfta bulunulduğunda, terim, nesnenin sağ elini ve sol elini kullanan insanlar için eşit derecede uygun olduğunu belirtir. İnsanlardan bahsederken, bir kişinin sağ veya sol eli kullanma konusunda belirgin bir tercihi olmadığını gösterir. Sol el kullanımının beyni nasıl etkilediği konusunda tartışmalar uzun zamandır sürüyor. Beynin sağ kısmı sol eli, sol kısmı ise sağ eli kontrol ediyor. Solak olmak beynin yapısıyla ilgili bir şeylere işaret ediyor olabilir. ✅   İklim Değişikliği Ve Ekonomi  ➤ Londra'daki UCL Üniversitesinden psikolog Chris McManus'a göre, "Sol elini kullananlar bazı bakımlardan daha yetenekli iken bazı alanlarda da dezavantajları olabilir. Solaksanız beyniniz normalden farklı biçimde organizedir ve bu da size başkalarında olmayan yetenekler sunar." Oxford Üniversitesinden gelişim nöropsikologu Profesör Dorothy Bishop, yıllar boyunca solaklığı disle

Dezenflasyon Nedir?

Resim
Dezenflasyon Dezenflasyon (Disinflation) Fiyat artış hızının azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade etmektedir. İstenen bir durum olarak karşımıza çıkan dezenflasyon, enflasyon oranındaki artışın düşmesidir; ama fiyatların düşmesi demek değildir. Fiyatlar genel düzeyinde azalma ise deflasyonist bir sürece işaret etmektedir. Bu nedenle iki terim birbirinden apayrı anlamlar taşımaktadır. Üstelik deflasyon istenen bir durum değildir. ✅   MakroEkonomi Nedir?  ➤ Belli bir düzeydeki enflasyon, sağlıklı bir ekonomiye işaret etmektedir. Bu düzey genellikle ülkelerin merkez bankalarının belirlemiş oldukları hedeflerdir. Bu hedef çerçevesinde enflasyonun yükselmesi iyi bir durumdur. Buna karşın yükselme hızı arttığı zaman, birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Kimlerine göre dolaylı kimilerine göre doğrudan ekonomik büyümeyi etkileyen enflasyon; stagflasyon , slumpflasyon ve resesyon gibi sorunlara neden

İklim Değişikliği Ve Ekonomi

Resim
İklim Değişikliği İklim değişikliği, insan faaliyetleri nedeniyle çevrenin ekolojik sınırlarının zorlanması sonucu iklimin kendi doğal değişkenliği dışında yapay bir şekilde değişmesi olarak tanımlanmaktadır. Temelde fosil yakıt tüketilmesi sonucu artan sera etkisi nedeniyle gerçekleşen iklim değişikliği tüm canlılar, ülkeler ve ekonomiler için ciddi tehditler yaratmaktadır. Bu bakımdan son yıllarda gerek bilimsel gerekse de siyasi çevrelerce iklim değişikliğinin mevcut ve muhtemel etkilerinin ortaya konulması yönündeki çabalar giderek artmaktadır. Özellikle iklime bağlı tarım, turizm ve enerji gibi sektörler; emek verimliliği; istihdam ve sonuç olarak ekonomik büyüme iklim değişikliğinden olumsuz yönde etkilenmektedir. ✅   MakroEkonomi Nedir?  ➤ Dünyanın dört bir yanında orman yangınları, aşırı sıcaklar ve ani sağanaklar sebebiyle oluşan sel felaketleri gibi ekosistemde yaşanan sıra dışı hava olayları küresel ısınma sonucu iklim sisteminin değiştiğinin göstergesidir. İklim değişikl

Evrensel Temel Gelir Nedir?

Resim
Evrensel Temel Gelir Evrensel temel gelir  (Universal Basic Income),  veya vatandaşlık geliri toplumdaki her bireye belli aralıklarla ve koşulsuz olarak devlet tarafından belli miktarda ödemeye verilen addır. Bu fikrin çıkış noktası, insanların bireysel özgürlük ve ekonomik güvence ihtiyacı gibi sosyal adalet ve toplumsal etik konuları çerçevesindeki tartışmalardır. Fikrin savunucularına göre; temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar gelire sahip olmak her birey için bir yaşam hakkıdır. Bunun sorumlusu ise tüm toplumdur. ✅   Gig Ekonomisi Nedir?  ➤ Evrensel temel kavramının kökeni “asgari gelir” düşüncesine dayanmaktadır. 16’ncı yüzyılda Thomas More ve Johannes Ludovicus Vives’in de aralarında olduğu düşünürler, yoksullarla dayanışmanın sadece kilise değil tüm toplumun görevi olduğunu savunmuştur. Bu fikirden yola çıkan hümanist düşünürler, tüm vatandaşların hayatlarını sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları asgari geçim kaynağına sahip olmalarını sağlamanın devletin bir görevi olduğunu;

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Nedir?

Resim
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Yapılan açıklama; Birikimlerini TL mevduatı olarak değerlendirenlerin kur oynaklığı karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı. Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranını kıyaslayıp, yüksek olan oran üzerinden hesabı nemalandıracak. Yeni mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) her gün saat 11:00'de Amerikan Doları döviz alış kuru yayımlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk Lirası olarak yansıtılacak. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek. Minimum #faiz oranı Merkez Bankası Politika Faiz Oranı olarak uygulanacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak.