Kayıtlar

Altın Nedir? Güncel Fiyatlar

Resim
Altın (Aurum) Altın, doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir. Simgesi Au (Latince aurum 'dan) olan altın, atom numarası 79 olan bir geçiş metalidir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Güncel Altın Verileri ve Bankalar Alış-Satış Fiyatları ➤ ✅  Altın Rezervi Nedir?  ➤ Altın tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır. Mısır hükümdarları zamanında MÖ 3200 yıllarında altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanılmıştır. Peru'da MÖ 2000 yılına ait altın ziynet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika kıtasındaki Aztekler ve İnkalar'ın da altına tutkun oldukları bilinmektedir. Altına önem veren eski medeniyetler arasında; Yunanlılar, İranlılar, Makedonlar, Asurlular, Sümerler ve Lidyalılar sayılabilir. MÖ 550 yıllarında

Orta Vadeli Program (OVP) Nedir?

Resim
Orta Vadeli Program (OVP) Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye'nin ekonomik ve sosyal politikalarını üç yıllık bir dönem için belirleyen bir plandır. OVP, hükümetin makroekonomik hedefleri, öncelikli sektörleri, yapısal reformları ve kaynak dağılımını içerir. OVP, her yıl Ekim ayında açıklanır ve ilgili bakanlıklar, kurumlar ve paydaşlar arasında koordinasyonu sağlar. ✅    Ekonomik Dalgalanma Nedir?    ➤ OVP'nin amacı, Türkiye'nin ekonomik büyümesini, istikrarını, rekabet gücünü ve refahını artırmaktır. OVP, Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine uyumunu da gözetir. OVP, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli vizyonunu yansıtır ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunur. OVP'nin başlıca unsurları şunlardır: Makroekonomik çerçeve: OVP, üç yıllık bir dönem için büyüme, enflasyon, cari açık, bütçe dengesi, kamu borcu ve istihdam gibi makroekonomik göstergeleri tahmin eder. OVP, bu göstergeleri etkileyen iç ve dış faktörleri de değerlendirir. OVP, makroekono

Çin'in Dünya Ekonomisi Üzerine Etkileri Nelerdir?

Resim
Çin’in Dünya Ekonomisi Üzerine Etkileri Çin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en büyük ihracatçısıdır. Çin’in ekonomik büyümesi, küresel ticaret, yatırım, üretim ve tüketim üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu blog yazısında, Çin’in dünya ekonomisi üzerine etkilerini üç ana başlık altında inceleyeceğiz: Çin’in küresel talep ve fiyatlar üzerindeki rolü Çin’in küresel tedarik zincirlerine ve rekabete olan etkisi Çin’in küresel finansal piyasalar ve kur politikaları üzerindeki etkisi ✅    PBC Çin Halk Bankası    ➤ Çin’in küresel talep ve fiyatlar üzerindeki rolü Çin, dünyanın en büyük ham madde tüketicisi ve ithalatçısıdır. Çin’in ham madde talebi, özellikle enerji, metal ve gıda fiyatlarını belirleyen önemli bir faktördür. Çin’in hızlı sanayileşmesi ve kentleşmesi, bu sektörlerdeki küresel talebi artırmış ve fiyatları yükseltmiştir. Örneğin, 2000-2014 yılları arasında Çin’in petrol tüketimi yıllık ortalama %7,5 artarken, petrol fiyatları da yıllık ortalama %12 artmıştır. Benze

Bankacılık Endeksi Nedir?

Resim
Bankacılık Endeksi Bankacılık endeksi, bankacılık sektöründeki şirketlerin hisse senetlerinin performansını ölçen bir göstergedir. Bankacılık endeksi, bankacılık sektörünün genel durumunu, ekonomik büyüme, faiz oranları, kredi talebi, karlılık, rekabet gibi faktörlerden nasıl etkilendiğini yansıtır. Bankacılık endeksi, bankacılık sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır. ✅    Emisyon Hacmi Nedir?    ➤ Bankacılık endeksi nasıl hesaplanır? Bankacılık endeksi, bankacılık sektöründeki şirketlerin hisse senetlerinin ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır. Ağırlıklar, şirketlerin piyasa değerleri veya sermaye büyüklükleri ile belirlenir. Bankacılık endeksi, belirli bir tarihte başlangıç değeri olarak alınan bir sayıdan hareket ederek, o tarihten itibaren bankacılık sektöründeki hisse senetlerinin yüzde değişimini gösterir. Bankacılık endeksi neden önemlidir? Bankacılık endeksi, bankacılık sektörünün sağlığını ve geleceğini gösteren bir barometredir

Kripto Para Ve Yapay Zeka Arasındaki İlişki

Resim
Kripto Para ve Yapay Zeka Kripto para, dijital ortamda üretilen ve şifrelenen bir para birimidir. Yapay zeka ise, insan zekasını taklit edebilen veya öğrenebilen bilgisayar sistemleridir. Peki kripto para ve yapay zeka arasında nasıl bir ilişki vardır? Kripto para ve yapay zeka, birbirini destekleyen iki teknolojidir. Kripto para, yapay zekanın gelişmesi için finansal kaynak sağlar. Yapay zeka ise, kripto paranın güvenliği, verimliliği ve inovasyonu için katkıda bulunur. ✅    Kripto Para ve Blockchain Teknolojisi    ➤ Örneğin, kripto para madenciliği, yapay zekanın kullanım alanlarından biridir. Madencilik, kripto para birimlerinin üretimi ve işlem onayı için gereken matematiksel problemleri çözmektir. Bu problemler giderek zorlaşır ve daha fazla işlem gücü gerektirir. Yapay zeka, bu problemleri daha hızlı ve daha az enerji harcayarak çözebilir. Bir başka örnek ise, kripto para piyasası, yapay zekanın uygulandığı bir alandır. Kripto para piyasası, çok değişken ve karmaşıktır. Fiyatl

Maliyet Fayda Analizi Nedir?

Resim
Maliyet Fayda Analizi Maliyet fayda analizi, bir proje, ürün veya hizmetin topluma sağlayacağı faydaları ve maliyetleri karşılaştırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, yatırım kararları alırken veya projelerin etkinliğini değerlendirirken yardımcı olur. Maliyet fayda analizi, hem finansal hem de finansal olmayan faktörleri dikkate alır. Örneğin, bir proje hem gelir artışı hem de çevre koruması gibi faydalar sağlayabilir. Maliyet fayda analizi, bu faydaları parasal olarak ifade etmeye ve maliyetlerle karşılaştırmaya çalışır. ✅   Finansal Makro Analiz Nedir?   ➤ Maliyet fayda analizi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir: 1) Projenin amaçlarını ve alternatiflerini tanımlamak. 2) Projenin faydalarını ve maliyetlerini belirlemek ve sınıflandırmak. 3) Fayda ve maliyetleri bugünkü değerlerine indirgemek ve toplamak. 4) Fayda ve maliyet oranını veya net bugünkü değeri hesaplamak. 5) Projenin duyarlılık analizini yapmak ve riskleri değerlendirmek. 6) Projenin sosyal etkil

Yapay Zeka Ve Ekonomi Arasındaki ilişki

Resim
Yapay Zeka ve Ekonomi Yapay zeka ve ekonomi arasındaki ilişki, günümüzde hem heyecan verici hem de endişe verici bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka, verimlilik, rekabet, inovasyon ve büyüme gibi ekonomik hedeflere katkı sağlarken, aynı zamanda işsizlik, gelir eşitsizliği, yanlış bilgi ve etik sorunlar gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Bu yazıda, yapay zeka ve ekonomi arasındaki etkileşimi, fırsatları ve tehlikeleri ele alacağız. ✅    Ekonomik OkurYazarlık Nedir?    ➤ Yapay zeka nedir? Yapay zeka, insan zekasını taklit edebilen veya aşabilen bilgisayar sistemleri olarak tanımlanabilir. Yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme, bilgisayar görüşü, ses tanıma gibi alt alanlardan oluşur. Yapay zeka sistemleri, büyük miktarda veriyi analiz edebilir, karmaşık problemleri çözebilir, öngörülerde bulunabilir ve insanlarla etkileşime girebilir. Yapay zeka ekonomiyi nasıl etkiliyor? Yapay zeka ekonomiyi birçok yönden etkiliyor. Öncelikle, yapay zeka üretken

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk