Yayınlar

Finansal Yönetim Danışmanlık Hizmetleri

Resim
Yöntem Finans ve Yönetim Danışmanlık; İşletmelerin ihtiyaç duyduğu finansmanı en ucuz, yatırımcının şartlarına en uygun kaynaklardan ve kolay geri ödeme koşulları ile temin etmek ve işletmelere finansal destek sağlamak amacı ile yürütülen hizmetler bütünüdür.
Yöntem Finans Ve Yönetim Danışmanlık

Ayrıca, Yöntem Finans ve Yönetim olarak işletmelerin finans birimlerindeki değişime destek olacak çeşitli hizmetler sunuyoruz. İşletmenizin finans biriminin maliyet tasarrufu sağlanacak şekilde tasarlanması ve işleyişi konusunda size destek oluyoruz. Farklı disiplinlere – finans, muhasebe, sistemler, süreçler, risk yönetimi, vergi ve hukuk – ilişkin bilgi ve deneyimlerimizi bir araya getirerek denenmiş ve test edilmiş çözümler sunuyoruz.
İlginizi çekebilir ➤  Şirketinizin İhtiyaçlarına Uygun Çözüm Üretelim

FİNANSAL ÇÖZÜMLER
Firmamın bilanço ve mizanına baktığımda nelere dikkat etmem gerekir?Yatırım yapmak ve firmamı büyütmek istiyorum, uygun zaman mı?Firmama ve nakit akışıma uygun krediyi kullanıy…

Konkordato Nedir?

Resim
Batık şirketlerin borçlarını ödeyebilmelerini amaçlayan bir sistem olan konkordato,borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanıyor.Yöntem Finans Ve Yönetim DanışmanlıkKonkordatoda borçlu, alacaklılarına borcunun tamamını değil, belirli bir oranını ödemeyi teklif ediyor. Borçlunun iflasında, alacaklılar genelde alacaklarının yarısından daha azını daha uzun vadede temin edebildikleri için konkordato, alacaklıların işine gelebiliyor. Konkordato uygulamasında, alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutuluyor.Konkordato, ”borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısı…

Faiz Artırımı Neden Yapılır?

Resim
Yöntem Finans Ve Yönetim DanışmanlıkBANKALARDA FAİZ ARTIRIMI NEDİR?Merkez Bankaları ülkelerin para politikalarını belirler. Hem ne kadar para basılacağına karar verir hem de bankalara verilen borç paraların faizlerini belirlerler. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz silahı ısınan ekonomiyi soğutmak için kullanılır. Faizler yukarı çıkınca ekonomik aktivite yavaşlar dolayısıyla enflasyonun gerilemesi beklenir. Yüksek faizler büyüme politikalarını da olumsuz etkiler. Faiz artırımlarının altında yatan en büyük sebeplerden birisi ödemeler dengesinde açık veren ülkelerin dışarından sıcak para girişini sağlayıp iç piyasayı rahatlatmak olarak görülürken bunun yanında bir başka büyük etkisi ise Türk Lirasının değerlenmesi anlamına gelir. Türk Lirası değerlendikçe kur yükselişinden kaynaklı maliyet enflasyonunun önüne geçilmiş olur. Sadece maliyet enflasyonu değil talep enflasyonunu da engellemiş olması beklenir.Faiz artırımlarının olumlu etkileri varken olumsuz etkilerinin de oldukça y…

Finansman Kaynakları

Resim
YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI1. Kısa Süreli Finansman Kaynakları2. Orta Süreli Finansman Kaynakları3. Uzun Süreli Finansman Kaynakları1- KISA SÜRELİ FİNANSMAN KAYNAKLARI:Firmanın bir faaliyet dönemi içinde geri ödeme yükümlülüğü altında bulunduğu borçlardır. Genellikle işletme sermayesinin özellikle alacak ve stokların finansmanında kullanılır.(Dönen Varlıklar)Kısa süreli finansman kaynakları şunlardır;- Kısa süreli ticari krediler- Kısa süreli banka kredileri- Kısa süreli finansman bonosu- Dış ticaret finansman olanakları- Factoring- Diğer kaynaklara)Kısa süreli ticari krediler (Satıcı Kredileri) :Kısa süreli ticari krediler en çok kullanılan kaynaktır. Firmanın mal satışlarında satıcılardan yada yapacağı satışlara karşılık müşterilerden aldığı kredidir. Genellikle firma stoklara yapacağı yatırımların finansmanında bu kredilerden yararlanılır.Her hangi bir peşin ödeme yapılmaksızın alıcıya belirli bir ödeme ödeme süresi(vade) sunulmasıdır. Özellikle küçük işletmelerde ve bankalar…

KKB Kredi Notu Nedir?

Resim
Yöntem Finans Ve Yönetim Danışmanlık

Kredi veya kredi kartı sahibi olmak amacıyla bankalara başvuruda bulunduğumuzda, onay vermek için gözettikleri ilk kriterlerden biri, kredi notumuzun yüksekliği oluyor. Finansal geçmişimizin tamamının yer aldığı kredi notu, tüm finans kurumlarının düzenli bilgi gönderdiği Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından hesaplanıyor. Şimdilik, kredi notunu doğru değerlendirebilen veri kaynağına sahip ve bu notu belirleyen tek yetkili kurum KKB tarafından kurulan Findeks. Bankalar, Findeks sayesinde sizinle ilgili bilgilere ulaşabiliyor ve krediye uygun olup olmadığınızı değerlendirebiliyorlar.

Kredi notu, bankalarla olan ilişkinizin analizi sonucunda belirleniyor. Kredi kartlarınızın ve daha önce kullandığınız kredilerin ödemeleri, gelir gider durumunuz, şimdiye kadarki kredi başvurularınız, kredi kullanma yoğunluğunuz gibi etkenler kredi karnenizi oluşturuyor.

1 ile 1900 arasında puan aralığı olan kredi notu, en riskli, orta riskli, az riskli, iyi ve çok iyi olar…

SPK Nedir?

Resim
Yöntem Finans Ve Yönetim Danışmanlık
Sermaye Piyasası Kurulu, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur.
Sermaye Piyasası Kurulu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak ve sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Söz konusu Kanunu yürürlükten kaldıran 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir.

Kurul idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir ve kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurulun ilgili olduğu Bakan, Başbakan tarafından görevlendirilen Bakan’dır. Kurulun merkezi İstanbul’dadır.

Sermaye piyasasının güven açıklık ve kara…