Kayıtlar

Mart, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Para Erozyonu Ne Demek?

Resim
Para Erozyonu Para erozyonu, bir ülkenin parasının değerinin, dış etkenler veya iç sorunlar nedeniyle sürekli olarak düşmesi ve alım gücünün azalması olayıdır. Para erozyonu, ülke ekonomisine ve halkın refahına ciddi zararlar verir.  ✅  İlginizi çekebilir:   Arz ve Talep Nedir?   ▶ Para erozyonunun nedenleri arasında şunlar sayılabilir: Enflasyon: Fiyatların genel düzeyinin sürekli artması, paranın satın alma gücünü düşürür. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde, para erozyonu da hızlı olur. Enflasyonun nedenleri arasında, para arzının talebi aşması, maliye politikalarının gevşek olması, üretim maliyetlerinin artması, dış ticaret açığı verilmesi gibi faktörler bulunur. Döviz kuru: Bir ülkenin parasının diğer ülkelerin paraları karşısındaki değeridir. Döviz kuru, arz ve talep dengesine göre belirlenir. Döviz kuru düştüğünde, yani bir ülkenin parası diğer paralara göre değer kaybettiğinde, para erozyonu yaşanır. Döviz kuru düşüşünün nedenleri arasında, dış ticaret açığı verilmesi, yabancı

Takasbank Ne Demek?

Resim
Takasbank Nedir? Takasbank, Türkiye'de para ve sermaye piyasaları arasında köprü görevi üstlenen bir kuruluştur. Takas ve saklama hizmetleri vermenin yanı sıra, finansal hizmetler ve iktisadi faaliyetler de sunmaktadır. Takasbank'ın temel amacı, ülkemiz piyasalarının rekabet gücünü artırmaktır. ✅ İlginizi çekebilir:   SPK Nedir?   ▶ Takasbank'ın Tarihçesi Takasbank, 1988 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bünyesinde kurulmuştur. İlk olarak pay piyasası işlemlerinin takasını yapmakla görevlendirilmiştir. 1992 yılında ise İMKB Tahvil ve Bono Piyasası işlemlerinin takasını da üstlenmiştir. 1996 yılında bankacılık lisansı almış ve bankacılık faaliyetlerine başlamıştır. 2005 yılında ise İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) işlemlerinin takasını da yapmaya başlamıştır. 2013 yılında ise İMKB'nin Borsa İstanbul olarak yeniden yapılandırılması sürecinde, Takasbank da İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. adını almıştır. Aynı yıl içinde merkezi karşı t

Mail Order Ne Demek?

Resim
Mail Order Mail order, kredi kartı ile alışveriş yapmanın bir yöntemidir. Mail order ile alışveriş yaparken, kredi kartınızın fiziksel olarak elinizde olması gerekmez. Sadece kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu gibi bilgileri, alışveriş yaptığınız kişi veya kuruma vermeniz yeterlidir. Bu bilgiler, pos cihazına girilerek ödeme işlemi gerçekleştirilir. ✅   Ekonomik Gösterge Ne Anlama Gelir   ➤ Mail order, genellikle uzaktan satış yapan işletmeler tarafından kullanılır. Örneğin, telefonla sipariş verdiğiniz bir restoran, mail order ile ödeme alabilir. Ya da internet üzerinden satış yapan bir e-ticaret sitesi, mail order ile ödeme kabul edebilir. Mail order, müşterilere hızlı ve kolay bir ödeme seçeneği sunar. Mail order ile ödeme yapmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır.  Avantajları şunlardır: Mail order ile ödeme yapmak için herhangi bir ekstra cihaz veya uygulamaya ihtiyacınız yoktur. Sadece kredi kartınızın bilgilerini bilmek yeterlidir. Mail order

Liberal Ekonomi Nedir?

Resim
Liberal Ekonomi Liberal ekonomi, bireysel özgürlük ve özel mülkiyet üzerine kurulu bir ekonomik sistemdir. Liberal ekonomi, devletin ekonomiye ve piyasaya müdahalesinin en az olması gerektiğini savunur. Liberal ekonomi, serbest piyasa, serbest ticaret ve serbest rekabet ilkelerini benimser. Liberal ekonomi, ekonomik kararların kolektif kurumlar ya da kuruluşlardan ziyade bireyler ya da aileler tarafından verilmesini ister. Liberal ekonomi, feodalizm, merkantilizm, sosyalizm ve planlı ekonomilere karşı bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. ✅   Neoliberalizm Nedir?   ➤ Liberal ekonominin tarihi 18. yüzyıla kadar uzanır. Aydınlanma Çağı filozofları ve iktisatçıları arasında yayılan liberal fikirler, kalıtsal ayrıcalık, devlet dini, mutlak monarşi ve kralların ilahi haklarına karşı çıkmıştır. Liberal ekonominin kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations adlı eserinde liberal ekonominin temellerini atmıştır. Smith, her insanı

Finansal Makro Analiz Nedir?

Resim
Finansal Makro Analiz Makro analiz, ekonomi biliminin toplam büyüklüklerini inceleyen ve bunlarla ilgili çözümleme ve çıkarımlar yapan alt dalıdır. Makro analiz, ekonominin bütününe odaklanır ve toplam tüketim, toplam üretim, toplam tasarruf, toplam yatırım, toplam gelir (milli gelir) ve istihdam gibi kavramları ele alır. Makro analiz, ekonomik politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında önemli bir rol oynar. ✅   Teknik Analiz Nedir?   ➤ Finansal makro analiz, bir ülkenin veya bölgenin ekonomik durumunu ve performansını değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Finansal makro analiz, genel ekonomik göstergeleri, politikaları ve olayları inceleyerek, ekonominin büyüme, enflasyon, işsizlik, cari açık, döviz kuru, faiz oranı gibi temel değişkenlerini tahmin etmeye çalışır. Finansal makro analiz, yatırımcılara, işletmelere ve politika yapıcılara, ekonomik koşulların nasıl değişebileceği ve bunun finansal piyasalar ve varlıklar üzerindeki etkileri hakkında bilgi verir. Makro anal

Net İç Varlıklar Nedir?

Resim
Net İç Varlıklar Merhaba, bu yazıda net iç varlıklar nedir, nasıl hesaplanır ve ne anlama gelir konularını açıklamaya çalışacağım. Net iç varlıklar (NİV), Merkez Bankası 'nın para tabanı ile net dış varlıkları arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Para tabanı, Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği TL miktarını gösterir. Net dış varlıklar ise, Merkez Bankası'nın yabancı para cinsinden sahip olduğu varlıklar ile borçları arasındaki farktır. ✅   Dış Ticaret Dengesi Nedir?   ➤ Net iç varlıkların hesaplanması için şu formül kullanılır: NİV = Para Tabanı - Net Dış Varlıklar Para tabanı, Merkez Bankası emisyonu artı bankacılık sektörünün Merkez Bankası nezdindeki TL mevduatları olarak tanımlanır. Emisyon, Merkez Bankası'nın bastığı banknot ve madeni paraların toplam miktarını ifade eder. Bankacılık sektörünün TL mevduatları ise, bankaların kendi aralarında ve müşterileriyle yaptıkları işlemler sonucunda oluşan TL bakiyeleridir. Net dış varlıklar ise, Merkez Bankası'nın

Ekonomide Kalkınma Hızı Nedir?

Resim
Ekonomide Kalkınma Hızı Ekonomide kalkınma hızı, belirli iki tarih arasında ekonomideki büyüme veya gelişme durumunu ölçen bir göstergedir. Ekonomik kalkınma ise, bir ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal refahının geliştiği süreçtir. Bir ülkenin ekonomik kalkınması nüfusun yaşam düzeyi, ekonominin rekabet yeteneği, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) , kişi başına düşen millî gelir ve ekonomik özgürlüğün olumlu yönde değişmesi ile tanımlanan bir süreçtir. Ekonomik kalkınmanın temel dinamiği insan sermayesi ve yarattığı yeniliklerdir. İnsan sermayesi insanların eğitim, sağlık, bilim, çalışma koşullarına ve yaşam kalitesinin artırılmasına yapılan harcamaları öngörür. Ekonomik kalkınmanın çevre ile doğrudan ilişkisi vardır. ✅   Yatırım Bankacılığı Nedir?   ➤ Ekonomik kalkınma hızını ölçmenin farklı yolları vardır. En yaygın kullanılan yöntem GSYİH büyüme oranını hesaplamaktır. GSYİH büyüme oranı, bir ülkenin belirli bir dönemde ürettiği mal ve hizmetlerin değerindeki değişimi

18 Mart Çanakkale Zaferi

Resim
18 Mart Çanakkale Zaferi Çanakkale Savaşları olarak da bilinen 18 Mart Çanakkale Zaferi , I. Dünya Savaşı sırasında Türk Kuvvetlerinin İtilaf Devletleri'ne karşı önemli bir askeri zaferiydi. Türk kuvvetlerinin İtilaf Devletleri'ni püskürtmeyi başarmasıyla savaşta bir dönüm noktası oldu. Deniz saldırısı ve Dönemin başkenti İstanbul'a ulaşmalarını engelledi. Türkiye için 18 Mart Çanakkale Zaferi, savaşta savaşan ve şehit olan Türk askerlerinin kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını anan önemli bir milli bayramdır. Zafer, Türk bağımsızlığının ve ulusal birliğinin bir simgesi olarak kutlanır ve Türk halkının gücünün ve direncinin bir kanıtı olarak görülür. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Türkiye için önemi askeri öneminin ötesindedir. Savaş, Türkiye'nin ulusal kimliğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı ve büyük bir bölgesel güç olarak konumunu sağlamlaştırmasına yardımcı oldu. Müttefik güçleri stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorladığı ve kuvvetlerinin bölgede

Akreditif Ne Demek?

Resim
Akreditif (LC) A letter of credit (LC) Akreditif (LC), hem alıcı hem de satıcı için güvenlik sağlamak amacıyla uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bir finansal araçtır. Satıcı, gerekli mal veya hizmetleri sağladığında, satıcının alıcıdan ödeme alacağını garanti eden bir banka veya finans kuruluşu tarafından verilen yazılı bir garantidir. Süreç şu şekilde işliyor: Alıcı, bankasından bir LC için başvuruda bulunuyor ve banka, LC'yi satıcının bankasına veriyor. Satıcı daha sonra alıcıya malları sevk eder veya hizmeti sağlar ve gerekli belgeleri (konşimento veya fatura gibi) bankaya ibraz eder. Belgeler uygunsa banka ödemeyi satıcıya havale eder. İptal edilebilir, geri alınamaz, onaylanmış ve onaylanmamış LC'ler dahil olmak üzere çeşitli LC türleri vardır. En sık kullanılan tür, ilgili tüm tarafların mutabakatı olmadan iptal edilemeyen veya değiştirilemeyen geri alınamaz LC'dir. ✅   Yatırım Bankacılığı Nedir?   ➤ LC'ler, hem alıcı hem de satıcı için bir güvenli

Doktrin Ne Anlama Gelmektedir?

Resim
Doktrin Nedir? Akademik çevrelerde, üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında sık sık duyduğumuz "doktrin" kelimesi Latince kökenlidir ve belirli bir konu ya da inanç sistemine ilişkin kabul, ilke ve kurallar bütününü ifade eder. Öğreti kavramı dini bağlamda sıkça kullanılırken, ortak hukuk ilkelerinde de rastlanmaktadır. Meşru müdafaa, adil kullanım ve ilk elden satış öğretisi bu ilkelerin örneklerindendir. Kimi kurumlarca "öğretilen şey" olarak tanımlanan doktrin, iş süreçlerine ilişkin bilgi paylaşımına vurgu yapar. ✅  Swap Nedir?     ➤ Geniş anlamıyla felsefi bir inancın veya bilimsel bir görüşün toplu ifadesi demektir. İktisat ilminde doktrin, ekol kurmuş veya bir ekole mensup yazarların bilimsel görüşlerini ve toplum anlayışlarını açıklamak için kullanılan bir terimdir. Doktrin teoriden farklı olarak, aksiyomları bilimsel yoldan ispatlanabilir olmakla birlikte, onların altında ve arkasında yatan dünya veya toplum görüşünü de yansıtır. Klasik Doktrin, Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Geçmişten Günümüze Bankacılık

Resim
T. C. Geçmişten Günümüze Bankacılık Tasarruf sahipleri İle ek kaynaklara gereksinim duyan özel ve kamu kuruluşları arasında ilişkiyi düzenleyen, bu kaynaklarda akıcılığı sağlayan, kısa süreli fonları uzun süreli fonlara dönüştüren bankacılık sisteminin, ülkelerin kalkınmasında çok önemli görevleri vardır. Ülkelerin para ve kredi politikalarının etkinliğinden söz edebilmemiz için, öncelikle bankacılık sisteminin belirli ölçüde gelişme göstermesi gerekir. Osmanlı Devletinde bankacılık ilk olarak Galata Sarrafları ile başlamıştır. Bankalar kuruluncaya kadar, Osmanlı döneminin banka ve kredi muamelelerini Galata Sarrafları yapmışlardı. ✅    Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK) Nedir?    ➤ 1847 yılında Galata bankerleri, hükümetin yardımı ile İstanbul Bankası’nı kurmuşlardır. Osmanlı döneminde ilk kurulan banka olan İstanbul Bankası, para değerinin sürekli düşmesini engelleyemediğinden 1852 yılında iflas etmiştir. 1856-1875 yılları arasında, yabancı sermayeli dokuz banka kurulm

Bilanço Esasına Göre Ticari Kazanç Nedir?

Resim
Bilanço Esasına Göre Ticari Kazanç Bilanço esasına göre ticari kazanç, mali bilançolar üzerinden hesap dönemi sonunda ve başındaki öz sermaye tutarları arasındaki farktır. Ayrıca; hesap dönemi içinde söz konusu işletmenin sahip veya sahiplerince; İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir, İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur. Dönem sonundaki öz sermayenin dönem başındakine göre fazla olan kısmı o dönemin ticari kazancı sayılır. Tersi durumda ise fark, zararı gösterir.   ✅    Bilanço Nedir?    ➤ Ticari Kazancın Bilanço Usulünde Tespit Edilmesi Ticari kazanç elde eden mükellefler Gelir Vergisi Kanunu’na göre iki gruba ayrılırlar, Esnaf muaflığından yararlanan ve gelir vergisine tabi olmayanlar, Esnaf muaflığından yararlanmayan ve gelir vergisine tabi olanlar. Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı ise, kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılmaktadır. Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar, Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar. Gerçek Usu

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk