Kayıtlar

Haziran, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

T.C. Resmi Gazete

Resim
T.C. Resmi Gazete T.C. Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi yayın organıdır. 1920 yılında kurulan gazete, devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının kararlarını, kanunları, yönetmelikleri, tüzükleri ve diğer resmi belgeleri yayımlar. Gazete, her gün sabah saatlerinde internet sitesinde ve basılı olarak yayınlanır. T.C. Resmi Gazete'nin amacı, kamuoyunu resmi işlemlerden haberdar etmek, hukuki güvenliği sağlamak ve şeffaflığı artırmaktır. Gazetenin yayımladığı belgeler, Türk hukuk sisteminde bağlayıcı niteliktedir. Gazetenin içeriği, T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve denetlenir. Tarihçe: T.C. Resmi Gazete'nin tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla paraleldir. İlk sayısı 7 Ekim 1920'de Ankara'da yayınlanan gazete, o dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararlarını duyurmak için kullanılıyordu. Gazetenin adı, 1927 yılında Resmi Ceride'den Resmi Gazete'ye değiştirildi. Gazete,

Altın Nedir? Güncel Fiyatlar

Resim
Altın (Aurum) Altın, doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir. Simgesi Au (Latince aurum 'dan) olan altın, atom numarası 79 olan bir geçiş metalidir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Güncel Altın Verileri ve Bankalar Alış-Satış Fiyatları ➤ ✅  Altın Rezervi Nedir?  ➤ Altın tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır. Mısır hükümdarları zamanında MÖ 3200 yıllarında altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanılmıştır. Peru'da MÖ 2000 yılına ait altın ziynet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika kıtasındaki Aztekler ve İnkalar'ın da altına tutkun oldukları bilinmektedir. Altına önem veren eski medeniyetler arasında; Yunanlılar, İranlılar, Makedonlar, Asurlular, Sümerler ve Lidyalılar sayılabilir. MÖ 550 yıllarında

Bütçe Açığı Nedir?

Resim
Bütçe Açığı Bütçe açığı, devletin belirli bir dönemdeki gelirleri ile giderleri arasındaki farktır. Yani devletin harcadığı paradan daha az para kazanması durumudur. Bütçe açığı, devletin ekonomik durumunu ve mali disiplinini gösteren önemli bir göstergedir. Bütçe açığı yüksek olan ülkeler, borçlanma ihtiyacı duyarlar ve bu da faiz oranlarını ve enflasyonu artırabilir. ✅   Dolarizasyon Nedir?   ➤ Bütçe açığının nedenleri nelerdir? Bütçe açığının nedenleri arasında şunlar sayılabilir: Devletin gelirlerini artırmak için yeterli vergi alamaması veya vergi kaçağının yaygın olması Devletin giderlerini azaltmak için yeterli tasarruf yapamaması veya kamu harcamalarının verimsiz olması Devletin sosyal güvenlik, sağlık, eğitim gibi alanlarda vatandaşlara sağladığı hizmet ve yardımların maliyetinin yüksek olması Devletin altyapı, savunma, araştırma gibi alanlarda yaptığı yatırımların maliyetinin yüksek olması Devletin ekonomik kriz, doğal afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda acil harcama y

Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Resim
Amortisman Bir şirkette 1 (bir) yıldan daha uzun süre kullanılacağı düşünülen duran varlıklar her yıl eskiyerek değer kaybeder. Bu değerin o yılın gelirlerinden bir payı gider olarak düşülerek bir hesapta toplanır. Bu işleme ’amortisman ayırmak’ denir. Amortisman, diğer adıyla yıpranma payı, işletmelerin kullanmak üzere aldıkları varlıkların aşınması, eskimesi doğrultusunda gösterilecek olan gider payıdır. İşletmelerde normalde aldıkları eşyaları 1 yıldan uzun bir süre kullanırlar. Bununla birlikte zaman içinde her türlü varlığın deformasyona uğraması da söz konusu olur. Böyle durumlarda varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir. Giderlerin yazılması için de bu varlıklar kullanıldıkları muhasebe dönemlerine ayrılması gerekir. ✅  Balon Ödeme Nedir?   ➤ Amortisman Ayırma Şartları Nelerdir? Amortisman ayırmak için belli şartlar gerekir. Bunların başında ise varlığın 1 yılı aşkın bir süredir kullanılıyor olması şartı yer alır. Kullanımı bu süreyi aşmış olan varlığın aşınm

Ebitda Favök Nedir?

Resim
FAVÖK (Ebitda) Ebitda bir firmanın finansal durumunun uluslararası anlamda karşılaştırılabileceği bir göstergedir ve bazı dezavantajlara sahip olsa da firmanın kazanç potansiyeli ile ilgili bazı fikirler verir. Hatta bir şirket için devir veya yatırım gibi bir durum söz konusu ise o şirketin değerini belirlemek için büyük bir önem taşır. FAVÖK’ün yani EBITDA’nın formüllerinden bazıları şu şekildedir; EBITDA= Net Kar + Ödenecek Vergi + Faiz Giderleri + Amortisman ve Yıpranma Payı FAVÖK= Faaliyet Karı + Amortisman veya daha açık haliye; FAVÖK= Brüt Kar – Genel Yönetim Giderleri – Pazarlama Giderleri + Amortismanlar ✅   Favök (EBITDA) Hesaplama  ➤ FAVÖK şirketin esas faaliyet kârına nakit olmayan giderlerini ekleyerek bulunur. Örneğim amortisman para çıkışı gerektirmeyen bir giderdir. O nedenle FAVÖK hesabında amortismanı esas faaliyet karına ekleriz. FAVÖK ile şirketin esas faaliyetinden elde ettiği karı görebiliriz. Bu sayede şirket yönetiminin esas faaliyetle ilgili olmayan konular ned

İhracat Kredi Sigortası ECA Nedir?

Resim
İhracat Kredi Sigortası İhracat kredi sigortası ECA ürününün hitap ettiği alan şirketlerin vadeli satışlarından kaynaklanan ticari alacaklardır. Ürün bugün bu hizmeti sunan sigorta şirketleri ve ihracat kredi kuruluşları tarafından “yurt dışı ticari alacak sigortası” olarak da adlandırılmaktadır. ✅  Rating Nedir? Kredi Derecelendirme Notları   ➤ İhracat Kredi Sigortasının Tanımı ve Kapsanan Riskler İhracat kredi kuruluşları (Export Credit Agencies, ECA) ihracat yapan firmalara kredi, sigorta ve garanti desteği sağlayarak uluslararası ticareti destekleyen organizasyonlardır. Öncelikle yerleşik olduğu ülkedeki ihracatçıların desteklenmesini misyon edinen ihracat kredi kuruluşları çeşitli ürünlerle yabancı yatırımın özendirilmesini de sağlamaktadır. Uluslararası ticarette şirketler alacaklarını tahsil etme konusunda ticari ve politik olmak üzere iki temel riskle karşılaşmaktadır. Ticari risk; özel şirket statüsündeki firmanın kredi değerliliği ve finansal durumundaki bozulmadan dolayı b

FinTech Nedir?

Resim
FinTech FinTech yani F inansal Teknoloji, finansal hizmetlerin sunumunu ve kullanımını iyileştirmeyi ve otomatikleştirmeyi amaçlayan yeni teknolojiyi tanımlamak için kullanılır. Finans teknolojisi veya fintech, finansal hizmetlerin sunumunda geleneksel finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlayan bir teknoloji ve yeniliktir. Finans teknolojisi, finans alanındaki faaliyetleri iyileştirmek için teknolojiyi kullanan gelişmekte olan bir sektördür. ✅   GIG Ekonomisi Nedir?  ➤ Bu kavram finans sektöründe teknolojiden yararlanılarak geliştirilen ürün, hizmet ya da çözümler anlamına geliyor. FinTech bu yapısıyla aslında daha manuel ve geleneksel dönemin finans teknolojisinin yöntemleri ile de rekabet ediyor. Teknolojinin insan hayatının hemen her parçasına etki ettiği günümüzde, para yönetimi ve harcamalar da evrimleşiyor. Finans kurumları ve ilgili şirketler de bu değişen endüstriyel süreçlere adapte olmaya çalışıyor. İnternetin ve beraberinde gelen yeniliklerin bir parçası olan FinTech,

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk