Kayıtlar

Ağustos, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Vadeli Mevduat Faizi

Resim
Vadeli Mevduat Vadeli mevduat, bankaların belirli bir süre için müşterilerine yüksek faiz oranları sunarak para topladıkları bir yatırım aracıdır. Vadeli mevduat hesabı açan müşteriler, paralarını vade sonuna kadar bankada tutmayı taahhüt ederler. Vade sonunda ise hem anaparalarını hem de faiz gelirlerini geri alırlar. ✅    Yöntem Finans Yönetim Danışmanlık   ➤ Mevduat faizi nasıl hesaplanır? Mevduat Faizi Hesaplama Aracı ⇢ Anaparanın aylık faizi aşağıdaki formülle hesaplanır. Aylık Getiri = (Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 12) x Ay Sayısı Vadeli mevduatın avantajları nelerdir? Vadeli mevduatın en büyük avantajı, yüksek faiz geliri sağlamasıdır. Bankalar, vadeli mevduat hesabı açan müşterilerine piyasa faizlerinden daha yüksek oranlar sunarlar. Böylece müşteriler, paralarını değerlendirme fırsatı bulurlar. Vadeli mevduatın bir diğer avantajı ise risksiz olmasıdır. Vadeli mevduat hesapları, devlet tarafından 100 bin TL'ye kadar sigortalanmaktadır. Bu da müşterilerin parala

Bütçe Nedir? Nasıl Yapılır?

Resim
Bütçe nedir? Bütçe nedir? Nasıl Oluşturulacağına Dair Eksiksiz Bir Kılavuz Bütçe, bireylerin veya kuruluşların paralarını etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir finansal plandır. Harcama ve tasarruf için bir yol haritası sunarak insanların finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlar. Bu yazıda, bütçenin ne olduğunu açıklayacağız ve bütçenin nasıl oluşturulacağına dair adım adım bir rehber sunacağız. ✅    Yöntem Finans Yönetim Danışmanlık   ➤ Bütçe, belirli bir dönem için gelir ve giderleri özetleyen bir mali plandır. İnsanların gelir ve giderlerini takip ederek mali durumlarını yönetmelerine yardımcı olur ve paralarını akıllıca tahsis etmelerine olanak tanır. Bir bütçe, olmasını istediğiniz kadar basit veya ayrıntılı olabilir, ancak mali durumunuzu ve hedeflerinizi doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Bütçeleme Neden Önemlidir? Bütçeleme önemlidir, çünkü bireylere ve kuruluşlara şunları sağlar: Mali durumlarını etkin bir şekilde yönetin Para biriktirebilecekleri alanları belirleyin

Enflasyon Nedir?

Resim
Enflasyon Enflasyon , mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir. Diğer bir deyişle, sadece bazı malların fiyatlarının sürekli artması ya da tüm malların fiyatlarının bir sefer artması enflasyon değildir. Örneğin aylık enflasyon oranının yüzde 1 olması, o ay içinde fiyatlar genel seviyesinin bir önceki aya göre yüzde 1 oranında arttığını gösterir. Yıllık enflasyonun yüzde 30 olması da, fiyatların bir önceki yıla göre ortalama yüzde 30 oranında arttığını, örneğin geçen yıl 200 TL’ye alınan bir mal sepetinin bu yıl ancak 260 TL’ye alınabileceğini ifade eder. ✅   Devalüasyon Nedir?  ➤ Fiyatların genel seviyesi, ekonomide seçilen belli bir mal ve hizmet kümesinin (sepetinin) parasal karşılığıdır. Fiyatlar, mal ve hizmetlerle dolaşımdaki para miktarı arasındaki dengeye göre

Leasing Nedir?

Resim
Leasing Leasing diğer bir adıyla finansal kiralama; işletmelerin, kurumların ihtiyaç duydukları sabit varlıkları satın almak yerine finans şirketleri ile sözleşme yaparak belirli bir dönem için kiralamaları işlemidir. Leasing sözleşmelerinde kira süresi bittiğinde, kiracının (yatırımcının), o varlığı satın alma hakkı vardır. Leasing başlarda taşınmaz malların uzun vadede ve kira bedeli karşılığında bir başkasına kullanılmak üzere devredilmesi olarak tanımlanıyordu fakat yakın zamanda taşınır mallar da leasing sözleşmelerinde yer almaya başlamıştır. ☑️  Yöntem Finans Danışmanlık   ➤ Kiralama sözleşmelerin Finansal Kiralama Sözleşmeleri olarak kabul edilebilmeleri için gerekli şartlar nelerdir? Vergi Usul Kanunu’na (V.U.K) göre aşağıda belirtilen maddelerden birini veya daha fazlasını sağlayan kiralamalar finansal kiralama olarak kabul edilir. Sözleşmede iktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devrine ilişkin hüküm olması; sözleşmede bu maddenin yer alması demek kira

Basit Faiz Nedir?

Resim
Basit Faiz Basit faiz, bir anaparanın belirli bir süre boyunca sadece bir kez faizlendirilmesi işlemidir. Örneğin, 1000 TL'yi yıllık %10 faizle 6 ay vadeli bir hesaba yatırdığımızda, vade sonunda elde edeceğimiz faiz tutarı 1000 x 0,10 x 0,5 = 50 TL olur. Basit faiz hesaplamasında, anapara, faiz oranı ve vade süresi bilinirse, faiz tutarı kolayca bulunabilir. Basit faiz genellikle bankalarda ve kısa vadeli işlemlerde kullanılır. Basit faizin avantajı, hesaplamasının kolay olmasıdır. Dezavantajı ise, uzun vadeli işlemlerde bileşik faize göre daha az getiri sağlamasıdır. ☑️   Hesaplama Araçları   ➤ Basit faiz, faize faizin yürütülmediği faiz türü olup; anaparanın (başlangıçtaki tutarın) yıllık faiz oranı ile yıl sayısının (yıl sayısı 0,5 yıl gibi ondalık da olabilir) çarpımına eşittir. Genellikle faiz oranları yıllık %50, %80 gibi yüzdelerle ifade edilir. Ancak finansal hesaplamalarda bu sayılar 0.50, 0.80 gibi ondalık olarak yazılır. Basit Faiz Hesaplaması ⇢ Basit faiz hesa

Dövize Müdahale Rehberi

Resim
Döviz kuru Döviz kuru, bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimi cinsinden değeridir. Döviz kuru , uluslararası ticaret ve finansal işlemleri etkileyen önemli bir ekonomik göstergedir. Döviz kuru, piyasa arz ve talebine göre belirlenebileceği gibi, merkez bankaları tarafından da müdahale edilebilir. Merkez bankaları, döviz kurunu istedikleri seviyede tutmak veya değiştirmek için çeşitli araçlar kullanabilirler. Bu yazıda, merkez bankalarının dövize müdahale yöntemleri ve amaçları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. ✅    Yöntem Finans Yönetim Danışmanlık   ➤ Döviz Müdahalesi: Nedir ve Nasıl Çalışır? Merkez bankalarının dövize müdahale etmesinin temel nedeni, döviz kurunun ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek veya azaltmaktır. Örneğin, döviz kurunun aşırı yükselmesi, ithalatı pahalılaştırarak enflasyonu artırabilir. Aynı zamanda, ihracatı zorlaştırarak dış ticaret açığını büyütebilir. Bu durumda, merkez bankası döviz kurunu düşürmek için piyasaya döviz satarak mü

Paramı Nasıl Değerlendire bilirim?

Resim
Finansal Yatırım Yatırımda her kişinin beklentisine, tercihlerine uygun ürün bulmak mümkün. Yaş, sorumluluklar, endişeler, beklentiler, vade, tecrübe, ailenden gördüklerin, alışkanlıklar, risk anlayışın... Girişim konusunda kendi işini kurmak isteme çok güzel. Fakat ne iş yapacağına karar verdin mi? Ne istediğin çok önemli. Yapmayı sevdiğin, anladığın bir iş olmalı. Girişim yolu çakıl taşları dolu, düşmemek için istek/heyecan şart. Etrafına bir bak incele, araştır. İnsanlar neye ihtiyaç duyuyor? Rakibinin fazla olmadığı ya da olsa bile onlardan farklı bir iş seçeneği olsun. Alanını belirledikten sonra her ayrıntıyı güzelce düşün ve iş planı hazırla. Buna öncelik ver. ✅  Yöntem Finans Yönetim Danışmanlık   ➤ Finansal yatırım için kişiyi çok daha iyi tanımak, anlamak lazım. Ama kişi kendini EN İYİ tanıyan dır.  Bilmediğiniz bir şeye para yatırmayın. Kendinize bir hedef koy ve sana uygun gelen bir yatırım aracı hakkında bilgi edin. Hisse senedi hakkında bilgin, tecrüben var mı? Eğe

Swap Nedir? Getiri Hesaplama

Resim
Swap Swap yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isimdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor. Swap, özellikle döviz kurları nda oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ), Ağustos 2018'de Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybının ve hareketliliğin önüne geçmek için bankaların swap işlemlerine kısıtlama getirmişti. BDDK'nın aldığı bu önlem, TL'nin kayıplarını geri almasında ön ayak olmuştu. ✅   Swap Getiri Hesaplama    ➤ Faiz swapı nedir? Faiz swapları, piyasaya çıktıkları 1980'li yıllardan itibaren dünya çapında gittikçe büyüyen bir hacme ulaşmışlardır. Faiz swaplarının büyük bir çoğunluğu Amerikan Doları ile yapılmaktadır. Bunun

IMF Nedir? Kuruluş Amaçları Nelerdir?

Resim
IMF IMF, Uluslararası Para Fonu'nun kısaltmasıdır. IMF, 1944 yılında Bretton Woods Anlaşması ile kurulmuş bir uluslararası örgüttür. IMF'nin temel amacı, uluslararası para sisteminin istikrarını sağlamak, üye ülkelerin döviz kurlarını denetlemek, ödemeler dengesi sorunları yaşayan ülkelere kredi sağlamak ve küresel ekonomik işbirliğini teşvik etmektir. ✅    Devalüasyon Nedir?   ➤ IMF'nin Kuruluş Amacı Nedir? IMF'nin kuruluşundan bu yana, dünya ekonomisi büyük değişimler geçirmiştir. IMF de bu değişimlere uyum sağlamak için politikalarını ve faaliyetlerini sürekli olarak gözden geçirmiş ve güncellemiştir. IMF'nin bugünkü çalışma alanları arasında şunlar sayılabilir: Makroekonomik analiz ve politika tavsiyeleri: IMF, üye ülkelerin ekonomik performansını izler ve değerlendirir. Ayrıca küresel ekonomik gelişmeleri ve riskleri analiz eder ve politika önerileri sunar. Finansal destek: IMF, ödemeler dengesi sorunları yaşayan veya yaşama potansiyeli olan üye ülke

Devalüasyon Nedir?

Resim
Devalüasyon Devalüasyon, bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değerinin azaltılmasıdır. Devalüasyon devlet tarafından, ülke ekonomisine yapılan dışarıdan bir müdahaledir. Hiçbir ülke, kendi para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesini istemez . Fakat bazı durumlar devalüasyon yapılmasını, ekonomik toparlanma açısından zorunlu hale getirebilir. Devalüasyonun en önemli uygulanma sebebi, ekonominin dış ticaret dengesinin açık veriyor oluşudur. Ülke para biriminin diğer dövizler karşısında değerinin azalmasıyla, satın alma gücü zayıflar ve ithal malların fiyatı alım yapacak ülke için artmış olur, ülkenin dış ülkelere ihraç edeceği ürünlerin fiyatı ise düşmüş olur. Böylece ihracat gelirlerinde artış, ithalat giderlerinde ise azalış kaydedilerek bütçe dengeye getirilmeye çalışılır. ✅  IMF Nedir? Kuruluş Amaçları Nelerdir?   ➤ Devalüasyon genellikle dış ticaret açığını azaltmak, ihracatı artırmak ve ithalatı kısıtlamak için yapılır. Dev

Sanal Para Nedir? Nasıl Kullanılır?

Resim
Sanal Para Sanal para, dijital bir varlık olarak bilinir ve internet üzerinden kullanılan bir para birimi olarak tanımlanabilir. Sanal para, genellikle merkezi olmayan bir yapıya sahip olduğu için, devletlerin ve finansal kurumların kontrolü dışındadır. Sanal para birimleri, genellikle kripto para birimleri olarak adlandırılır ve Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ve Bitcoin Cash gibi çeşitli türleri bulunur. Sanal para, dijital cüzdanlar aracılığıyla saklanabilir ve dijital ödemelerde kullanılabilir. ✅   Piyasalar ➤ GÜVENİLİR Mİ? Kripto paralar kullanıcı temellidir. Aynı zamanda kripto paraların bir üretim sınırı vardır, dolayısıyla üretilen kripto para miktarı arttıkça kripto para üretmek için çözülmesi gereken işlemler zorlaşır. Üretim işlemi madencilik yoluyla oluyor, fiziksel bir madencilik olmasa dahi matematik problemleri çözmeye dayalı işlemler yapılıyor. Yani işlemci gücü ve internet bağlantısına sahip olduğunuz takdirde madencilik görevini, birisi tarafından görevle

Finans Yöneticisi ve Müdürü Görev Tanımları

Resim
Finans Yöneticisi / Yönetmeninin Sorumlulukları Nelerdir ? Finans yöneticisi / yönetmeninin ana sorumluluklarından birisi; finans piyasalarındaki değişimi takip etmek ve buna göre şirket yöneticilerine tavsiyede bulunmaktır. ☑️    Finans Yöneticisinin Görevleri   ➤ Meslek profesyonellerinin diğer görevleri şunlardır; Stratejik ve uzun vadeli iş planlarını formüle etmek, İş performansını etkileyen faktörleri araştırmak ve raporlamak, Rakip kurumları ve pazar trendlerini analiz etmek, Finansal riski minimize eden mali yönetim mekanizmalarının geliştirilmesini sağlamak, Bütçeleri gözden geçirmek, Maliyet düşürme yöntemlerine yönelik değerlendirmeler yapmak, Yatırım faaliyetleri hakkında tavsiyelerde bulunmak ve şirketin oluşturması gereken stratejileri raporlamak, Denetçi, avukat ve bankacı gibi meslek gruplarıyla iletişim içerisinde bulunmak, Bütçe, hesap borçları, alacakları, giderler vb. ile ilgili finansal raporlar hazırlamak, Bu raporlara dayanarak uzun vadeli iş pl

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk