Yayınlar

Ağustos, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Vadeli Mevduat Faizi

Resim
Vadeli mevduat nedir? Anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir sürenin dolması gerektiği, bu süre dolunca ise getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça getiri artmaktadır. Zamanından önce bankanın onayı ile paranın çekilmesi durumunda faiz ödenmemektedir.  ✅    Yöntem Finans Ve Yönetim Danışmanlık  ➤ Mevduat faizi nasıl hesaplanır? Anaparanın aylık faizi aşağıdaki formülle hesaplanır. Aylık Getiri = (Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 12) x Ay Sayısı Vadeli hesap getirisinden ne kadar stopaj kesintisi yapılır? Türk lirası hesaplarda getiri üzerinden stopaj uygulanmaktadır. Stopaj oranı, vade uzadıkça kademeli olarak düşmektedir. İlgili kanuna göre Türk lirasına uygulanan kesinti oranları şöyledir: Vade 6 ay veya daha az ise %15, 6 aydan uzun, 1 yıl veya daha kısa ise %12, 1 yıldan uzunsa %10. Döviz cinsinden olan vadeli hesaplardaki stopaj oranı nedir? Vadeli döviz (USD, EUR v

Bütçe Nedir? Nasıl Yapılır?

Resim
  Bütçe Bütçe , organizasyonun hedef ve amaçlarına ulaşması için gerekli kaynakların tespit edilmesini sağlayan operasyonların nicel bir planıdır. Bütçe finansal ve ve finansal olmayan bakış açılarının her ikisini de içerir. Bütçeleme işlemi, bütçe adı verilen bir çeşit plan yapma işidir. ✅    Yöntem Finans Ve Yönetim Danışmanlık  ➤ Kısa bir tanımla İşletme Bütçesi, işletmenin amaçlanan hedefe ulaşması için yapılan rakamlarla ifade edilmiş ayrıntılı ve kısa süreli bir plandır. Bütçe, işletmenin uzun süreli amaçlarını gerçekleştirmek için sonraki faaliyet döneminde yapması gereken faaliyetleri kesin rakamlar ile belirler. İyi Bir Bütçe Nasıl Yapılır; İyi bir bütçe, geçmiş verilere dayanır ve bu bilgileri referans olarak kullanır, aynı zamanda ayrıntılı bilgiye dayanan ve beklenen harcama miktarlarını içermesi ve tüm dahili ve harici bütçeyi etkileyebilecek faktörlerin bilgisini içermesi gerekir. Bütçeyi en iyi şekilde anlamak için öncelikle planlama kavramını iyi bir şekilde anlam

Enflasyon Nedir?

Resim
  Enflasyon Enflasyon , mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir. Diğer bir deyişle, sadece bazı malların fiyatlarının sürekli artması ya da tüm malların fiyatlarının bir sefer artması enflasyon değildir. Örneğin aylık enflasyon oranının yüzde 1 olması, o ay içinde fiyatlar genel seviyesinin bir önceki aya göre yüzde 1 oranında arttığını gösterir. Yıllık enflasyonun yüzde 30 olması da, fiyatların bir önceki yıla göre ortalama yüzde 30 oranında arttığını, örneğin geçen yıl 200 TL’ye alınan bir mal sepetinin bu yıl ancak 260 TL’ye alınabileceğini ifade eder. ✅   Devalüasyon Nedir?  ➤ Fiyatların genel seviyesi, ekonomide seçilen belli bir mal ve hizmet kümesinin (sepetinin) parasal karşılığıdır. Fiyatlar, mal ve hizmetlerle dolaşımdaki para miktarı arasındaki dengeye gör

Leasing Nedir?

Resim
Leasing Leasing diğer bir adıyla finansal kiralama; işletmelerin, kurumların ihtiyaç duydukları sabit varlıkları satın almak yerine finans şirketleri ile sözleşme yaparak belirli bir dönem için kiralamaları işlemidir. Leasing sözleşmelerinde kira süresi bittiğinde, kiracının (yatırımcının), o varlığı satın alma hakkı vardır. Leasing başlarda taşınmaz malların uzun vadede ve kira bedeli karşılığında bir başkasına kullanılmak üzere devredilmesi olarak tanımlanıyordu fakat yakın zamanda taşınır mallar da leasing sözleşmelerinde yer almaya başlamıştır. ☑️  Yöntem Finans Ve Yönetim Danışmanlık  ➤ Kiralama sözleşmelerin Finansal Kiralama Sözleşmeleri olarak kabul edilebilmeleri için gerekli şartlar nelerdir? Vergi Usul Kanunu’na (V.U.K) göre aşağıda belirtilen maddelerden birini veya daha fazlasını sağlayan kiralamalar finansal kiralama olarak kabul edilir. Sözleşmede iktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devrine ilişkin hüküm olması; sözleşmede bu maddenin yer alması

Basit Faiz Nedir?

Resim
Basit Faiz Herhangi bir yatırımcı elindeki parayı kullanmak isteyen kişiye ödünç olarak verdiğinde, ödünç alan kişi aldığı hu parayla birlikte faiz olarak adlandırılan paranın kullanımı için ödediği ücreti geri öder. Yatırımcı açısından faiz, yatırdığı paranın geliridir. Başlangıçta yatırılan para ise anapara olarak adlandırılır. Anapara ile faizin toplamı; tutar, birikmiş değer ya da gelecek değer olarak bilinir. ☑️   Yöntem Finans Ve Yönetim Danışmanlık  ➤ Basit faiz, faize faizin yürütülmediği faiz türü olup; anaparanın (başlangıçtaki tutarın) yıllık faiz oranı ile yıl sayısının (yıl sayısı 0,5 yıl gibi ondalık da olabilir) çarpımına eşittir. Genellikle faiz oranları yıllık %50, %80 gibi yüzdelerle ifade edilir. Ancak finansal hesaplamalarda bu sayılar 0.50, 0.80 gibi ondalık olarak yazılır. Basit Faiz Hesaplaması Basit faiz hesaplamada kullanılan formül şöyledir:   F = Ş x i x n Burada,   F = Faizi,  Ş = Anaparayı,  i = Faiz oranını, n=Gün Sayısı /Gün Olarak Yıl

Dövize Müdahale Rehberi

Resim
Döviz Döviz , dar anlamda (çek, poliçe gibi) yabancı parayı temsil eden belgeler. Türkçede yabancı ülkelerin paralarına da döviz denmektedir. Herhangi bir ülkenin parasının, başka bir ülkenin (veya ülkelerin) parasına dönüştürülmesiyle ilgili işlemlere de döviz işlemi veya kambiyo işlemi denir. Döviz kelimesi Türkçeye Fransızca'daki deviseden geçmiştir. Genel olarak döviz dendiğinde milletlerarası ödemelerde kullanılan ödeme araçlarının tamamı ifade edilir. ✅    Yöntem Finans Ve Yönetim Danışmanlık  ➤ Bugünkü Türkiye koşullarında döviz kuruna müdahale etmek istersek bunu hakkı ile nasıl yapardık; İlk kural, korumaya çalıştığınız para birimine, Türk Lirası’na bakın; korunma kalkanı olan TL faizleri yeterince koruma sağlıyor mu? TL faizi gerektiği kadar yüksek mi? Koruma sağlamıyorsa TL faizlerini yükseltin. Şeffaf olun; hiçbir zaman merkez bankanızın bilançosunu saklamayın. Düzenli olarak açıkladığınız veriyi bir noktada kamuoyundan saklamaya başlamayın. Bilanço dışı varlık ya da

Paramı Nasıl Değerlendire bilirim?

Resim
Finansal Yatırım Yatırımda her kişinin beklentisine, tercihlerine uygun ürün bulmak mümkün. Yaş, sorumluluklar, endişeler, beklentiler, vade, tecrübe, ailenden gördüklerin, alışkanlıklar, risk anlayışın... Girişim konusunda kendi işini kurmak isteme çok güzel. Fakat ne iş yapacağına karar verdin mi? Ne istediğin çok önemli.  Yapmayı sevdiğin, anladığın bir iş olmalı. Girişim yolu çakıl taşları dolu, düşmemek için istek/heyecan şart. Etrafına bir bak incele, araştır. İnsanlar neye ihtiyaç duyuyor? Rakibinin fazla olmadığı ya da olsa bile onlardan farklı bir iş seçeneği olsun. Alanını belirledikten sonra her ayrıntıyı güzelce düşün ve iş planı hazırla. Buna öncelik ver. ✅  Yöntem Finans Ve Yönetim Danışmanlık  ➤ Finansal yatırım için kişiyi çok daha iyi tanımak, anlamak lazım. Ama kişi kendini EN İYİ tanıyan dır.  Bilmediğiniz bir şeye para yatırmayın. Kendinize bir hedef koy ve sana uygun gelen bir yatırım aracı hakkında bilgi edin. Hisse senedi hakkında bilgin, tecrüben var mı?

Swap Nedir?

Resim
Swap Swap yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isimdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ağustos 2018'de Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybının ve hareketliliğin önüne geçmek için bankaların swap işlemlerine kısıtlama getirmişti. BDDK'nın aldığı bu önlem, TL'nin kayıplarını geri almasında ön ayak olmuştu. ✅   Swap Getiri Hesaplama   ➤ Faiz swapı nedir? Faiz swapları, piyasaya çıktıkları 1980'li yıllardan itibaren dünya çapında gittikçe büyüyen bir hacme ulaşmışlardır. Faiz swaplarının büyük bir çoğunluğu Amerikan Doları ile yapılmaktadır. Bununla

IMF Nedir? Kuruluş Amaçları Nelerdir?

Resim
IMF Nedir? IMF 'yi kısaca tanımlamak gerekirse 189 ülkeden oluşan bir para fonu. Kendi iç tüzüğü olan bu uluslararası para fonu dünyadaki para durumunu dengeliyor. 189 ülkeden oluşan bu fonda her yurdun bir temsilcisi oluyor. Zor durumda olan ülkelere para vermek amacıyla kurulan IMF'nin merkezi ABD'de bulunuyor. IMF, küresel alanda iş birliği sağlamayı, dünyada ekonomik büyümeyi geliştirmeyi amaçlıyor. IMF'nin 189 üyesi olsa da guvenörler kurulu dediğimiz bir kısmı bulunuyor. IMF'nin en etkili organı olan guvenörler kurulu 12 kişiden oluşuyor. Yılda bir kez toplanan guvenörler kurulu, yeni üye kabulünden kotaların belirlenmesine kadar en önemli kararlarla ilgileniyor. ✅    Devalüasyon Nedir?   ➤ IMF'nin Kuruluş Amacı Nedir? 1944 yılında kurulan fakat 1947 yılında fiili olarak hayata geçen IMF'nin temel amacı ülkeler arasındaki ekonomik iş birliği sağlamaktır. Ülkelere borç veren IMF, uluslararası ticari ilişkilerin dengeli ilerlemesini sağlı

Devalüasyon Nedir?

Resim
Devalüasyon Devalüasyon , sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir.  ✅  IMF Nedir? Kuruluş Amaçları Nelerdir?  ➤ Bu yolla ithal malları pahalılaşırken yerli malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur. Kurların belli bir istikrar içerisinde olduğu ya da sabit kur sisteminin uygulandığı kurlarda herhangi bir değişme yapılacaksa bu hükümet tarafından yapılır. Hiçbir devlet kendi parasının diğer devletlerin parası karşısında değerinin düşmesini istemez. Ama bazen siyasi sebeplerle de yerli para, yabancı para karşısında değer kaybeder. Bir ülkenin toplam ithalatı toplam ihracatından fazla ise ithalat azaltılır, ihracat artırılır. Çünkü böyle bir durumda ekonomide dış ticaret açığı ortaya çıkmış demektir. O devletin satın alma gücünün azaltılması gerekir, kendi malları

Sanal para nedir? Nasıl kullanılır?

Resim
Sanal Para Kripto diye tabir edilen sanal para, takas işlemlerinde kullanılan, tamamen dijital ve şifrelenmiş bir para birimidir. Son yıllarda birçok kişinin ilgisini çekerek, birçok kişinin yatırım aracına dönüştü. Banka kartları ve kredi kartlar ile harcanılan ve aktarılan paralar da sanal paralardır, çünkü bu işlemler sonucunda sadece sistem verilerinde değişiklik meydana gelir. Kripto paralar da aynı mantıkta çalışma prensibine sahip. Ancak herhangi bir otorite ya da hükümet tarafından yönetilmeyen, yani merkezileştirilmemiş (decentralized) bir sistem mevcut, bu da sistemin daha güvenli olmasını sağlıyor.   ✅    Piyasalar ➤ GÜVENİLİR Mİ? Kripto paralar kullanıcı temellidir. Aynı zamanda kripto paraların bir üretim sınırı vardır, dolayısıyla üretilen kripto para miktarı arttıkça kripto para üretmek için çözülmesi gereken işlemler zorlaşır. Üretim işlemi madencilik yoluyla oluyor, fiziksel bir madencilik olmasa dahi matematik problemleri çözmeye dayalı işlemler yapılıyor. Yan

Finans Yöneticisi ve Müdürü Görev Tanımları

Resim
Finans Yöneticisi / Yönetmeninin Sorumlulukları Nelerdir? Finans yöneticisi / yönetmeninin ana sorumluluklarından birisi; finans piyasalarındaki değişimi takip etmek ve buna göre şirket yöneticilerine tavsiyede bulunmaktır. ☑️    Yöntem Finans Ve Yönetim Danışmanlık  ➤ Meslek profesyonellerinin diğer görevleri şunlardır; Stratejik ve uzun vadeli iş planlarını formüle etmek, İş performansını etkileyen faktörleri araştırmak ve raporlamak, Rakip kurumları ve pazar trendlerini analiz etmek, Finansal riski minimize eden mali yönetim mekanizmalarının geliştirilmesini sağlamak, Bütçeleri gözden geçirmek, Maliyet düşürme yöntemlerine yönelik değerlendirmeler yapmak, Yatırım faaliyetleri hakkında tavsiyelerde bulunmak ve şirketin oluşturması gereken stratejileri raporlamak, Denetçi, avukat ve bankacı gibi meslek gruplarıyla iletişim içerisinde bulunmak, Bütçe, hesap borçları, alacakları, giderler vb. ile ilgili finansal raporlar hazırlamak, Bu raporlara dayanarak uzun vadel