Kayıtlar

2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İnternet Tabanlı Finansal Halkla İlişkiler

Resim
Anadolu Üniversitesi – İletişim Bilimleri Fakültesi “ İnternet Tabanlı Finansal Halkla İlişkiler ” Zerrin Tolongüç tarafından sunumu. Teşekkür Ederiz Anadolu Üniversitesi  – İletişim Bilimleri Fakültesi'ne ve bize bu imkanı tanıyan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sevil Bayçu 'ya teşekkür ederiz. İşletmelerde Finansal Performansın Artmasında Halkla İlişkilerin Rolü İşletmelerin finansal performansı pek çok çevresel etken tarafından belirlenmektedir ve çoğunlukla bu çevresel etkenlerin neler olduğunun görülerek finansal performans üzerindeki etkilerini ölçmek oldukça zordur. Ekonomik, siyasi ve sosyal faktörler gibi dış etkenlerin yanında; organizasyon ve sermaye yapısı, işletmecilik becerileri gibi faktörler faaliyet sonuçlarını şekillendirmektedir. İşletme faaliyetlerini etkileyen faktörlerden birisi de işletme fonksiyonlarından biri olan halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler faaliyetleri şirketlerin gündeminde her geçen gün daha ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda giderek

Ters İşlem Ne Anlama Gelir?

Resim
Ters İşlem Ters işlem, bir finansal varlığı satın aldıktan sonra aynı varlığı daha düşük bir fiyata geri satmak veya bir finansal varlığı sattıktan sonra aynı varlığı daha yüksek bir fiyata geri almak anlamına gelir. Ters işlem yapmak, yatırımcının zararını azaltmak veya karını realize etmek için bir strateji olabilir. Ters işlem yaparken dikkatli olunmalıdır, çünkü piyasa koşulları değişebilir ve beklenen sonucu vermeyebilir. Pos cihazında ters işlem Pos cihazında ters işlem, kart sahibinin bankası aracılığıyla yaptığı bir ödeme itirazıdır. Bu durumda, pos cihazı kullanılan iş yerinin hesabından ödeme tutarı kart sahibinin hesabına geri aktarılır. Pos cihazında ters işlem hatası ise, pos cihazının banka ile bağlantısının kesilmesi veya sorunlu olması nedeniyle oluşan bir durumdur. Bu hatayı gidermek için pos cihazının ters işlem silme veya batch silme menülerinden ilgili işlemi silmek gerekebilir. Ayrıca, pos cihazının ethernet veya telefon hattını kontrol etmek veya sim kartını temiz

Dolaşımdaki Para Ne Demek?

Resim
Dolaşımdaki Para Dolaşımdaki para, ekonomide mal ve hizmet alım satımında kullanılan nakit ve banka hesaplarındaki parayı ifade eder. Dolaşımdaki para miktarı, merkez bankası tarafından belirlenir ve ekonomik aktivite, enflasyon ve faiz oranlarını etkiler. Dolaşımdaki para ne kadar fazla olursa, mal ve hizmetlerin fiyatları da o kadar yükselir. Bu nedenle, dolaşımdaki para arzını dengelemek önemlidir. Paranın dolanım hızı, bir ekonomide belirli bir süre (genellikle bir yıl) içinde ekonomik ve ticari işlemleri gerçekleştirmek için bir para biriminin ortalama olarak kaç kez el değiştirdiğini ifade eden bir kavramdır. Paranın dolanım hızının artması likiditeye olan talep artışını gösterir. Bu da enflasyonda artışa yol açar. Paranın dolanım hızını şu denklem yardımıyla hesaplayabiliriz: V = Y / M. Burada v; paranın dolanım hızını, Y; GSYH’yi ve M; para arzını gösterir. Paranın dolanım hızını hesaplarken para arzı (M) olarak hangisinin alınacağı konusu, tanım farklılıkları nedeniyle ülkede

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

Resim
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile milli bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk milleti için çok önemli ve değerli bir gündür. Çünkü bugünde, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet kurulmuş ve yurttaşlarımız Cumhuriyet yönetimiyle birlikte esasen özünde var olan özgürlük ve eşitlik gibi en temel insan haklarından olan evrensel değerlere kavuşmuş, bu değerleri özümseyerek yaşam biçimine dönüştürmüş, çağdaş bir yapıda yaşamını sürdürmeye başlamıştır. Cumhuriyet bir halk yönetimi şeklidir. Cumhuriyet yönetiminde egemenl

Teknik Analiz Nedir?

Resim
Teknik Analiz Teknik analiz, bir varlığın geçmiş fiyat hareketlerini ve hacim verilerini kullanarak gelecekteki piyasa davranışlarını tahmin etmeye çalışan bir analiz yöntemidir. Teknik analiz, bir varlığın fiyatının arz ve talep gibi piyasa güçleri ve yatırımcıların duyguları gibi faktörlerden etkilendiğini varsayar. Teknik analiz, özellikle forex gibi yüksek hacimli ve likit piyasalarda daha etkili ve güvenilir kabul edilir. Teknik analiz yapmak için, yatırımcılar grafikler üzerinde çeşitli araçlar ve göstergeler kullanırlar. Bu araçlar, fiyat hareketlerinin trendler, destek ve direnç seviyeleri, formasyonlar, mum çubukları, osilatörler, hareketli ortalamalar gibi çeşitli özelliklerini gösterir. Bu özellikler, yatırımcılara mevcut piyasa durumunu anlamalarına ve olası fırsatları yakalamalarına yardımcı olur. Teknik analiz, temel analizin aksine, bir varlığın değerini belirlemek için ekonomik, politik veya sosyal verileri kullanmaz. Teknik analiz, sadece fiyatın kendisine odaklanır

Eşel Mobil Sistemi Ne Demek?

Resim
Eşel Mobil Sistemi Eşel Mobil Sistemi, akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak çok sık değişmesini önlemek için uygulanan bir vergi politikasıdır. Bu sistem sayesinde, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanarak, pompa fiyatları sabit tutulmaktadır. Böylece tüketicilerin alım gücü korunmaya çalışılmaktadır. Eşel Mobil Sistemi, Fransızca "echelle mobile" (hareketli ölçek) kelimesinden gelmektedir. Bu kelime, fiyat veya ücret belirlemede hareketli bir ölçeğin kullanılması anlamına gelir. Eşel Mobil Sistemi, sadece akaryakıtta değil, memur maaşlarında da uygulanabilir bir sistemdir. Memur maaşlarında eşel mobil sistemi uygulanırsa, maaşlar enflasyona göre otomatik olarak zamlanır ve reel kayıplar önlenir. Eşel Mobil Sistemi, 2018 yılında başlatılmış ancak yıl sonunda kaldırılmıştır. 2019 yılında yeniden uygulanmaya başlanmıştır. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, akaryakıtta Eşel Mobil Sistem

Aroon Osilatörü Nedir?

Resim
Aroon Osilatörü Aroon osilatörü, bir finansal varlığın trend olup olmadığını ve trendin gücünü ölçmek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Aroon osilatörü, Aroon göstergesinin iki bileşeni olan Aroon Yukarı ve Aroon Aşağı arasındaki farkı gösterir. Aroon Yukarı, belirli bir zaman dilimi içinde varlığın ulaştığı en yüksek fiyat seviyesinden bu yana geçen süreyi ifade eder. Aroon Aşağı ise, belirli bir zaman dilimi içinde varlığın ulaştığı en düşük fiyat seviyesinden bu yana geçen süreyi ifade eder. Her iki bileşen de 0 ile 100 arasında değer alır. ✅  Altın Nedir? Güncel Hareketler   ➤ Aroon Osilatörü nasıl hesaplanır? Aroon Osilatörü, Aroon Yukarı ve Aroon Aşağı çizgilerinin hesaplanmasından sonra elde edilir. Aroon Yukarı çizgisi, belirli bir dönem içinde ulaşılmış en yüksek fiyat seviyesinden bu yana geçen zamanı ölçer. Aroon Aşağı çizgisi ise, belirli bir dönem içinde ulaşılmış en düşük fiyat seviyesinden bu yana geçen zamanı ölçer. Her iki çizgi de 0 ile 100 arasında değer a

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

Resim
30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi ve ulusal bir bayramdır. Atatürk 'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurması

Ekonomik Gösterge Ne Anlama Gelir?

Resim
Ekonomik Gösterge Ekonomik gösterge, bir ülkenin ekonomik durumunu ölçmek için kullanılan istatistiksel bir veridir. Ekonomik göstergeler, ekonominin geçmişteki, mevcut veya gelecekteki performansını yansıtır. Ekonomik göstergeler, makroekonomik veya mikroekonomik olabilir. Makroekonomik göstergeler, genel ekonomik aktiviteyi, büyümeyi, enflasyonu, işsizliği, dış ticareti, kamu borcunu vb. gösterir. Mikroekonomik göstergeler ise belirli bir sektörü, endüstriyi, şirketi veya tüketiciyi ilgilendiren verilerdir. Örneğin, perakende satışlar, sanayi üretimi, borsa endeksleri, tüketici güveni vb. mikroekonomik göstergelerdir. ✅    Ekonometri Nedir?    ➤ Ekonomik göstergelerin önemi, ekonomik kararlar almak için gerekli bilgileri sağlamalarıdır. Ekonomik göstergeler, hem kamu hem de özel sektördeki politika yapıcılar, yatırımcılar, işletmeler ve tüketiciler için faydalıdır. Ekonomik göstergeler sayesinde, ekonominin mevcut durumu ve gelecekteki eğilimleri hakkında bir fikir edinilebilir. Bö

Taylor Kuralı Ne Demek?

Resim
Taylor Kuralı Taylor kuralı, Amerikalı iktisatçı John Taylor tarafından geliştirilmiş bir kuraldır. Bu kurala göre, merkez bankalarının politika faizlerini, gerçekleşen ve hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen ve potansiyel çıktı düzeyi arasındaki fark ile aynı yönde değiştirmesi gerekmektedir. Bu şekilde, merkez bankaları hem fiyat istikrarını hem de ekonomik büyümeyi desteklemiş olurlar. ✅  Kobiler Finans Desteği İle Nasıl Güçlenir?   ➤ Taylor kuralının temel mantığı şudur: Eğer gerçekleşen enflasyon hedeflenen enflasyondan yüksekse, bu durumda merkez bankası faiz oranlarını artırarak enflasyonu düşürmeye çalışır. Böylece, tüketici ve yatırımcıların beklentilerini değiştirerek enflasyonist baskıları azaltır. Eğer gerçekleşen enflasyon hedeflenen enflasyondan düşükse, bu durumda merkez bankası faiz oranlarını düşürerek enflasyonu artırmaya çalışır. Böylece, talebi ve üretimi canlandırarak deflasyonist baskıları azaltır. Benzer şekilde, eğer gerçekleşen çıktı düzeyi potansiyel çıktı

Bileşik Faiz Getiri Ne Demek?

Resim
Bileşik Getiri Bileşik faiz getirisi, faiz gelirinin de faiz kazandırması anlamına gelir. Bileşik faiz hesaplamasında, her dönem sonunda elde edilen faiz tutarı anaparaya eklenir ve yeni dönemde bu tutar üzerinden faiz hesaplanır. Böylece anapara ve faiz geliri sürekli artar. Bileşik faiz getirisi, uzun vadeli yatırımlarda daha fazla kazanç sağlar. ✅   Swap Nedir?   ➤ Bileşik faiz getiri, bir yatırımın belirli bir süre boyunca kazandırdığı faizin, yatırıma eklenerek yeni bir faiz hesaplanmasıdır. Bileşik faiz getiri, yatırımcıya daha yüksek bir kazanç sağlar çünkü faiz üzerine faiz işletilir. Bileşik faiz getiri hesaplamak için şu formül kullanılır: Bileşik Faiz Getiri = Anapara x (1 + Faiz Oranı) ^ Süre Örneğin, 10.000 TL'lik bir yatırımın yıllık %10 faiz oranıyla 3 yıl boyunca bileşik faiz getirisi şöyle hesaplanır: Bileşik Faiz Getiri = 10.000 x (1 + 0,10) ^ 3 Bileşik Faiz Getiri = 10.000 x 1,10 ^ 3 Bileşik Faiz Getiri = 10.000 x 1,331 Bileşik Faiz Getiri = 13.310 TL Bu duru

Disponibilite Ne Demek?

Resim
Disponibilite Disponibilite, bir kişinin veya kurumun belirli bir zaman diliminde kullanabileceği nakit veya nakde çevrilebilir varlıkların toplamıdır. Disponibilite, likidite ile yakından ilişkilidir. Likidite, bir varlığın ne kadar kolay nakde dönüştürülebildiğini ifade eder. Disponibilite ise, bir kişinin veya kurumun elinde bulunan likit varlıkların miktarını gösterir. ✅  Resesyon Nedir?   ➤ Disponibilite hesaplamak için, elde bulunan nakit, banka hesaplarındaki bakiyeler, vadeli mevduatlar, tahvil ve hisse senetleri gibi menkul kıymetler, alacaklar ve diğer nakde çevrilebilir varlıklar toplanır. Bu toplamdan ise, borçlar, ödenmesi gereken faturalar, vergiler ve diğer yükümlülükler çıkarılır. Kalan miktar disponibiliteyi verir. Disponibilite, bir kişinin veya kurumun finansal durumunu ve esnekliğini gösteren önemli bir göstergedir. Yüksek disponibiliteye sahip olanlar, acil durumlarda veya fırsatlar karşısında daha rahat hareket edebilirler. Düşük disponibiliteye sahip olanlar i

Kobiler Finans Desteği İle Nasıl Güçlenir?

Resim
"Kobi"ler İçin Finans Desteği Finans desteği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (kobi) gelişmesi ve rekabet gücü kazanması için önemli bir kaynaktır. Finans desteği almak isteyen kobi'ler, farklı kurum ve kuruluşlardan uygun koşullarda kredi, hibe, teşvik veya danışmanlık hizmeti alabilirler. Finans desteği almak için kobi'lerin öncelikle ihtiyaçlarını belirlemeleri, uygun finansman kaynağını araştırmaları ve başvuru sürecini takip etmeleri gerekmektedir. Finans Nedir? Finans Yöneticisinin Görevleri Finans Kaynakları Finans Konusunda İşletmeler Neden Zorluk Çekiyorlar? 💬 İçindekiler Finans Nedir? Finans Yöneticisinin Görevleri Finans Kaynakları Finans Konusunda İşletmeler Neden Zorluk Çekiyorlar? Finans Nedir? "Finans’ın Anlamı Nedir?” Finans, ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynakların sağlanması, yönetilmesi ve kullanılması ile ilgili bir bilim dalı

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk