Kayıtlar

Ocak, 2024 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Greedflasyon Nedir?

Resim
Greedflasyon Greedflasyon, ekonomide aşırı tüketim ve yatırım talebinin fiyatları yükseltmesi sonucu ortaya çıkan bir enflasyon türüdür. Greedflasyon, kelime anlamı olarak "açgözlülük" ve " enflasyon " kelimelerinin birleşiminden oluşur. Greedflasyon, ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmadığı, kaynakların verimsiz kullanıldığı ve gelir dağılımının bozulduğu bir durumu ifade eder. ✅    Ekonomik Dalgalanma Nedir?    ➤ Greedflasyonun nedenleri arasında şunlar sayılabilir: Merkez bankalarının para politikalarının gevşek olması ve faiz oranlarının düşük tutulması, tüketicilerin ve yatırımcıların borçlanma maliyetlerini azaltır ve harcama eğilimlerini artırır. Bu da talep fazlası yaratır ve fiyat baskısı oluşturur. Hükümetlerin bütçe açıklarını finanse etmek için para basması veya borçlanması, para arzının artmasına ve paranın değerinin düşmesine neden olur. Bu da ithal malların fiyatlarını yükseltir ve enflasyonu tetikler. Küresel ekonomideki rekabetin azalması ve tek

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Resim
Bedelsiz Sermaye Artırımı Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin kendi öz kaynaklarını kullanarak hisse senedi sayısını arttırdıkları bir işlemdir. Bu işlem sonucunda şirketin sermayesi, öz kaynakları kadar artar. Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin piyasa değerini değiştirmez, ancak hisse başına değerini düşürür. Bu nedenle, bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketlerin hisseleri bölünmüş gibi görünür. ✅    Ekonomik Birlik Nedir?    ➤ Bedelsiz sermaye artırımının amacı, şirketin sermayesini güçlendirmek, hisse senetlerinin likiditesini arttırmak ve yatırımcılara daha fazla hisse dağıtmaktır. Bedelsiz sermaye artırımından yararlanan yatırımcılar, sahip oldukları hisse sayısını arttırırken, hisselerinin toplam değerinde bir değişiklik olmaz. Ancak, bedelsiz sermaye artırımı sonrasında hisse senetlerinin fiyatı düştüğü için, yatırımcıların alım satım maliyetleri azalabilir. Bedelsiz sermaye artırımının vergisel avantajları da vardır. Bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketler, öz kaynak

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk