Kayıtlar

Ağustos, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

Resim
30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi ve ulusal bir bayramdır. Atatürk 'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurması

Ekonomik Gösterge Ne Anlama Gelir?

Resim
Ekonomik Gösterge Ekonomik gösterge, bir ülkenin ekonomik durumunu ölçmek için kullanılan istatistiksel bir veridir. Ekonomik göstergeler, ekonominin geçmişteki, mevcut veya gelecekteki performansını yansıtır. Ekonomik göstergeler, makroekonomik veya mikroekonomik olabilir. Makroekonomik göstergeler, genel ekonomik aktiviteyi, büyümeyi, enflasyonu, işsizliği, dış ticareti, kamu borcunu vb. gösterir. Mikroekonomik göstergeler ise belirli bir sektörü, endüstriyi, şirketi veya tüketiciyi ilgilendiren verilerdir. Örneğin, perakende satışlar, sanayi üretimi, borsa endeksleri, tüketici güveni vb. mikroekonomik göstergelerdir. ✅    Ekonometri Nedir?    ➤ Ekonomik göstergelerin önemi, ekonomik kararlar almak için gerekli bilgileri sağlamalarıdır. Ekonomik göstergeler, hem kamu hem de özel sektördeki politika yapıcılar, yatırımcılar, işletmeler ve tüketiciler için faydalıdır. Ekonomik göstergeler sayesinde, ekonominin mevcut durumu ve gelecekteki eğilimleri hakkında bir fikir edinilebilir. Bö

Taylor Kuralı Ne Demek?

Resim
Taylor Kuralı Taylor kuralı, Amerikalı iktisatçı John Taylor tarafından geliştirilmiş bir kuraldır. Bu kurala göre, merkez bankalarının politika faizlerini, gerçekleşen ve hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen ve potansiyel çıktı düzeyi arasındaki fark ile aynı yönde değiştirmesi gerekmektedir. Bu şekilde, merkez bankaları hem fiyat istikrarını hem de ekonomik büyümeyi desteklemiş olurlar. ✅  Kobiler Finans Desteği İle Nasıl Güçlenir?   ➤ Taylor kuralının temel mantığı şudur: Eğer gerçekleşen enflasyon hedeflenen enflasyondan yüksekse, bu durumda merkez bankası faiz oranlarını artırarak enflasyonu düşürmeye çalışır. Böylece, tüketici ve yatırımcıların beklentilerini değiştirerek enflasyonist baskıları azaltır. Eğer gerçekleşen enflasyon hedeflenen enflasyondan düşükse, bu durumda merkez bankası faiz oranlarını düşürerek enflasyonu artırmaya çalışır. Böylece, talebi ve üretimi canlandırarak deflasyonist baskıları azaltır. Benzer şekilde, eğer gerçekleşen çıktı düzeyi potansiyel çıktı

Bileşik Faiz Getiri Ne Demek?

Resim
Bileşik Getiri Bileşik faiz getirisi, faiz gelirinin de faiz kazandırması anlamına gelir. Bileşik faiz hesaplamasında, her dönem sonunda elde edilen faiz tutarı anaparaya eklenir ve yeni dönemde bu tutar üzerinden faiz hesaplanır. Böylece anapara ve faiz geliri sürekli artar. Bileşik faiz getirisi, uzun vadeli yatırımlarda daha fazla kazanç sağlar. ✅   Swap Nedir?   ➤ Bileşik faiz getiri, bir yatırımın belirli bir süre boyunca kazandırdığı faizin, yatırıma eklenerek yeni bir faiz hesaplanmasıdır. Bileşik faiz getiri, yatırımcıya daha yüksek bir kazanç sağlar çünkü faiz üzerine faiz işletilir. Bileşik faiz getiri hesaplamak için şu formül kullanılır: Bileşik Faiz Getiri = Anapara x (1 + Faiz Oranı) ^ Süre Örneğin, 10.000 TL'lik bir yatırımın yıllık %10 faiz oranıyla 3 yıl boyunca bileşik faiz getirisi şöyle hesaplanır: Bileşik Faiz Getiri = 10.000 x (1 + 0,10) ^ 3 Bileşik Faiz Getiri = 10.000 x 1,10 ^ 3 Bileşik Faiz Getiri = 10.000 x 1,331 Bileşik Faiz Getiri = 13.310 TL Bu duru

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk