Kayıtlar

Ocak, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yeşil Tahvil Nedir?

Resim
Yeşil Tahvil Yeşil tahvil, çevreye ve iklim değişikliğine olumlu katkı sağlayan projeleri finanse etmek için kullanılan bir borçlanma aracıdır. Yeşil tahvillerin gelirleri, geleneksel tahvillerden farklı olarak sadece yeşil projeler için harcanır. Bu projeler arasında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kirliliğin önlenmesi, sürdürülebilir tarım, su ve karasal ekosistemlerin korunması, temiz ulaşım ve su yönetimi gibi alanlar yer alır . ✅   İklim Değişikliği Ve Ekonomi  ➤ Yeşil tahvillerin tarihi 2007 yılına kadar uzanır. O yıl Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası ilk yeşil tahvilleri ihraç etmiştir. O zamandan beri yeşil tahvil piyasası hızla büyümüştür. 2021 yılı Mayıs ayı itibarıyla yeşil tahvillerin toplam ihraç tutarı 348 milyar dolar değerindedir. Yeşil tahviller hem kamu hem de özel sektör tarafından çeşitli para birimleri ve vade süreleri ile ihraç edilebilir. Yeşil tahvillerin ihracında Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (ICMA) tarafından yayınlanan Yeşil Tah

Ambidexterity Nedir?

Resim
Ambidexterity Ambidexterity, bir kişinin hem sağ hem de sol elini eşit derecede iyi kullanabilmesi anlamına gelir. Ambidekstr olan kişiler, yazı yazmak, çizim yapmak, spor yapmak gibi çeşitli aktivitelerde her iki elini de rahatlıkla kullanabilirler. Ambidekstr olmak bir avantaj gibi görülebilir, çünkü bu kişiler beynin hem sağ hem de sol yarım küresini daha etkin bir şekilde kullanabilirler. Bu da yaratıcılık, problem çözme, öğrenme gibi becerilerde üstünlük sağlayabilir. ✅   İklim Değişikliği Ve Ekonomi   ➤ Ancak ambidekstr olmak her zaman kolay değildir. Bazı araştırmalar, ambidekstr olan kişilerin depresyon, anksiyete, disleksi gibi bazı psikolojik ve bilişsel sorunlara daha yatkın olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni, beynin iki yarım küresi arasındaki iletişimin zayıf olması veya karışması olabilir. Ayrıca ambidekstr olan kişilerin çoğu doğuştan değil, sonradan öğrenerek bu yeteneği kazanmıştır. Bu da bazen zorlayıcı ve stresli bir süreç olabilir. Ambidekstr olmak isteyen kişile

Dezenflasyon Nedir?

Resim
Dezenflasyon Dezenflasyon, fiyat artış hızının düşmesi ancak enflasyonun hala pozitif olması durumudur. Dezenflasyon, enflasyonun tam tersi olan deflasyondan farklıdır. Deflasyonda fiyatlar genel olarak düşerken, dezenflasyonda fiyatlar artmaya devam eder ancak daha yavaş bir şekilde. Dezenflasyonun nedenleri arasında talep daralması, maliye politikası, para politikası ve döviz kuru politikası sayılabilir. Talep daralması, tüketicilerin harcamalarını azaltması veya ertelemesi sonucu oluşur. Maliye politikası, hükümetin vergi ve harcama kararlarıyla ekonomiyi etkiler. Para politikası, merkez bankasının faiz oranlarını ve para arzını ayarlayarak ekonomiyi etkiler. Döviz kuru politikası, ulusal paranın diğer para birimleri karşısındaki değerini belirler. ✅   MakroEkonomi Nedir?   ➤ Dezenflasyonun etkileri ise ekonomiye ve sektörlere göre değişir. Dezenflasyon, enflasyondan daha az zararlı olabilir ancak uzun sürerse ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir ve işsizliği artırabilir. Dezenflasyon

İklim Değişikliği Ve Ekonomi

Resim
İklim Değişikliği İklim değişikliği, insanların fosil yakıtları yakması, ormansızlaşma ve bazı tarımsal ve endüstriyel uygulamalar sonucunda atmosferdeki sera gazlarının artmasıyla oluşan küresel ısınmanın Dünya'nın iklim sistemi üzerindeki etkilerini ifade eder. İklim değişikliği sadece sıcaklıkların artmasına değil, aynı zamanda kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artışa, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselmeye, okyanusların asit oranlarında artışa, buzulların erimesine ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. İklim değişikliği insan sağlığı, gıda güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal istikrar gibi pek çok alanda ciddi riskler yaratmaktadır. Bu riskleri azaltmak için küresel ısınmanın 2°C'nin altında tutulması gerekmektedir. Bu amaçla 2015 yılında Paris Anlaşması imzalanmıştır. Ancak bu anlaşma kapsamındaki mevcut taahhütler yetersizdir ve daha fazla eylem gerekmektedir. ✅   MakroEkonomi Nedir

Evrensel Temel Gelir Nedir?

Resim
Evrensel Temel Gelir Evrensel Temel Gelir (Universal Basic Income - UBI), herkesin belirli bir düzenli gelir almasını sağlamak için tasarlanmış bir politika önerisidir. Bu politika, insanların ihtiyaçlarına göre bir yaşam standardı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. ✅   Gig Ekonomisi Nedir?  ➤ UBI'nin temel fikri, bireylerin çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, herkesin bir asgari yaşam standardına sahip olması gerektiği fikrine dayanır. Bu, herhangi bir işsizlik, yoksulluk, toplumsal dışlanma ve diğer sosyal problemlerin önüne geçmek için tasarlanmış bir politikadır. UBI, bireylerin hayatlarını daha istikrarlı ve rahat hale getirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, bireylerin işlerinde daha seçici olmalarına, girişimci ruhlarını sergilemelerine ve kariyerlerinde risk alabilmelerine yardımcı olabilir. UBI konusu hala tartışmalıdır ve uygulanabilirliği hakkında birçok farklı görüş mevcuttur. Evrensel Temel Gelir (Universal Basic Income - UBI), herkesin belirli bir düzenli gelir alma

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk