Kayıtlar

Aralık, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İnternet Tabanlı Finansal Halkla İlişkiler

Resim
Anadolu Üniversitesi – İletişim Bilimleri Fakültesi “ İnternet Tabanlı Finansal Halkla İlişkiler ” Zerrin Tolongüç tarafından sunumu. Teşekkür Ederiz Anadolu Üniversitesi  – İletişim Bilimleri Fakültesi'ne ve bize bu imkanı tanıyan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sevil Bayçu 'ya teşekkür ederiz. İşletmelerde Finansal Performansın Artmasında Halkla İlişkilerin Rolü İşletmelerin finansal performansı pek çok çevresel etken tarafından belirlenmektedir ve çoğunlukla bu çevresel etkenlerin neler olduğunun görülerek finansal performans üzerindeki etkilerini ölçmek oldukça zordur. Ekonomik, siyasi ve sosyal faktörler gibi dış etkenlerin yanında; organizasyon ve sermaye yapısı, işletmecilik becerileri gibi faktörler faaliyet sonuçlarını şekillendirmektedir. İşletme faaliyetlerini etkileyen faktörlerden birisi de işletme fonksiyonlarından biri olan halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler faaliyetleri şirketlerin gündeminde her geçen gün daha ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda giderek

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk