Finansın Temel Amaçları

Finansın Temel Amaçları

Finansın Temel Amaçları

1. Uygun finansal yapıyı oluşturmak:
İşletme için en uygun bileşenleri sağlamak. Kısa vadeli borç ile uzun vadeli borç arasında optimal bileşeni kurmak.

2. Öz sermayenin güvenliğini korumak:
Uzun vadeli kaynak ile öz sermayenin eşit olması

3. Yeterli bir kar ve karlılık sağlamak

4. İşletmenin likiditesini korumak:
İşletmenin kısa vadeli ödeme gücünü korumak demektir. Bu yüzden işletmenin yeteri kadar dönen varlığa ihtiyacı vardır.

5. Finansal yönetimin nihai temel hedefi işletmenin cari piyasa değerine maksimize etmektir:
İşletmenin hisse senedinin piyasadaki değerini, işletme ortaklarının refahını ve servetini işletmenin bugünkü değerini maksimize etmektir.

✅ Bilanço Nedir? 

Finans Fonksiyonunun Temel İlkeleri

  • 1. Geçici fon ihtiyacı, kısa vadeli borçların artmasıyla sağlanmalıdır.
  • 2. Dönemsel fon ihtiyacı, orta vadeli kaynaklardan sağlanmalıdır.
  • 3. Yarı mamul, hammadde alımı kısa vadeli borçlardan fazla olmalıdır ve bir güvenlik marjı oluşturmalıdır.
  • 4. Stokların karşılık alabilmesi için likidite derecelerinin yüksek yani hemen paraya çevirebilir unsurlardan olmasına dikkat edilmelidir.
Bankalar işletmelere borç verirken işletmenin bilançosunu ister ve varlık yapısını inceler. Kısa vadeli borç alacaklarsa dönen varlıklar kısmına bakarlar. Bankadan kredi alırken istediğimiz kaynağı almamız için stokların likidite değerlerinin yüksek olması gerekir. Bankalar özelikle stokların kredisine bakarlar.
  • 5. Dönen Aktif, Dönen Pasiften daha fazla olmalı böylece bir güvenlik marjı oluşturulmalıdır.
  • 6. Minimum net dönen aktif miktarı, ihtiyaçlara uygun olarak saptanmalı ve sabit değer niteliğinde düşünülerek uzun vadeli yabancı kaynaklara finanse edilmelidir.
  • 7. Öz kaynakların işletmenin bağımsızlığını korumak için uzun ve orta vadeli borçları karşılayabilecek düzeyde olması gerekir.
Bir işletmenin borçları öz kaynağından fazla ise işletmenin bağımsızlığı tehlikededir. İşletme ortaklarının güvenliklerini sağlamak için orta ve uzun vadeli borçların eşit olması istenir.
  • Borçlar = Öz Kaynaklar, tercih ediliyor.
Gelişmekte olan ülkelerde borçların öz kaynaktan fazla olması normal olabilir ama ideal olan eşit olmasıdır.