Finans Yöneticisinin Görevleri

Finans Yöneticisinin Görevleri

Finans Yöneticisi

Finansman; İşletmelerin yatırım ve faaliyet dönemlerinde gerekli olan kısa orta ve uzun süreli fonları en uygun koşullarda ve miktarda tedarik etmeleri, bu fonları işletmenin faaliyetlerini sürekli kılmada etkin olarak kullanmaları ve bu amaçlara yönelik kararlar almalarıdır.

Finans Yöneticisinin Görevleri

 1. Finansal analiz ve denetim
 2. Finansal planlama
 3. Aktiflerin yönetimi  a) Dönen değerlerin yönetimi  b) Sabit değerlerin yönetimi
 4. İhtiyaç duyulan fonların tedariki
 5. Fonların ihtiyaca göre kullanımı
 6. Özel finansal sorunların çözümü
✅ Finans Eğitiminin Yararları Nedir? ➤

1. Finansal Analiz ve Denetim:

İşletmenin geçmiş finansal verilerinden yararlanarak değerlendirilmesine “Finansal Analiz” denir. Finansal yönetimin en önemli parçalarından biridir.1930’lardan sonra (bunalımdan sonra) ortaya çıkmıştır. Şirketlerin iflası, tasfiyesi finansman birimine dahil edildi. Yapılan yeni düzenlemelerden sonra denetim yaptırımıyla da daha çok finansal bilgiler kamuya katıldı.

Ülkemizde 1994 e kadar tek düzen muhasebe sistemi yoktu. Yıllar sonra her işletme tek tip finansal muhasebeyi kullandı ve böylece birbiriyle karşılaştırmalar yapıla bilindi. Ülkemizde finansal analiz daha çok ve çabuk olmaya başladı.

2. Finansal Planlama:

İşletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı fonları zaman ve miktar açısından belirlemesi ve bu fonların etkili kullanımının sağlanmasıdır.(Gelecekte ne kadar ve ne zaman fona ihtiyaç duyulacak.)Bunun için yapılan çalışmalara “Finansal Planlama” denir. 2’ye ayrılır.
 • 1. Kısa Süreli Planlama (1 Hafta / 1 Yıl ) Kısa süreli planlama yaparken kullanacağımız araçların başında “Nakit Bütçesi” gelir.
 • 2. Uzun Süreli Planlama (1 Yıl ve daha fazlası)

3. İhtiyaç Duyulan Fonların Tedarik Edilmesi:

 • İşletme hangi kaynaklara ne zaman ihtiyaç duyacak?
 • Bankadan mı yoksa 3. kişiden mi krediyle nakit sağlanacak?
Gibi soruların cevabını arıyoruz.

Her bir kaynağın maliyeti vardır. Burada kullanılan sermayenin maliyetinin bulmamız ve kaynak seçerken maliyeti en düşük olanını seçmemiz gerekir.

4. Fonların İhtiyaca Göre Kullanımı  ve  5. Aktiflerin Yönetimi

 • İşletmeler elde edeceği fonları yatırımda kullanabilir yani varlık elde etmek için kullanabilirler. Bu varlıklar “dönen varlıklar yada sabit varlıklardır”. Dönen varlıklar; 1 yıl içinde kullanılacak mallardır. Stok, yarı mamuller, alacaklar, hazır değerler. menkuller...vb.
 • Finansman fonksiyonunda önemli kısım fonların ne şekilde kullanılacağıdır. İşletmeler ellerinde çok para tutmak istemezler. Bunu repoya yatırabilir, fon alabilirler.
 • Finansman yöneticisi alacaklarını nasıl tahsil edeceği ve stoklara, ne kadar yatırım yapacağı sorusuna cevap vermelidir.

6. Özel Finansman Sorunlarının Çözümü

Şirket birleşmeleri, bir işletmenin başka bir işletmeyi kısmen yada tamamen satın alması, işletmenin halka açılması, işletmenin yeniden yapılanması(re-organizasyon),konkordatoya girmesi yada işletmenin tasfiye(faaliyetinin sona ermesi) gibi sorunların çözmek.


Yorumlar

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk