Bilanço Nedir?

Bilanço Analizi Nedir?

Bilanço

Bilanço, bir şirketin finansal durumunun belirli bir zamandaki anlık görüntüsünü sağlayan bir finansal tablodur. Şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve öz sermayesini gösterir.

Varlıklar, bir şirketin sahip olduğu veya kontrol ettiği ve nakit, alacak hesapları, envanter ve mülk, tesis ve ekipman gibi gelecekte ekonomik faydalar elde etmek için kullanılabilen kaynaklardır.

Yükümlülükler, bir şirketin diğer taraflara borçlu olduğu ve borç hesapları, krediler ve tahviller gibi gelecekte ödenmesi gereken yükümlülüklerdir.

Öz sermaye, bir şirketin borçları düşüldükten sonra varlıklarında kalan payı temsil eder. Hissedarların katkıda bulunduğu sermayeyi, birikmiş karları ve diğer yedekleri içerir.

Bilanço böyle adlandırılır, çünkü varlıkların toplam değeri, borçların ve özkaynakların toplam değerine eşit olmalıdır, dolayısıyla formül: Varlıklar = Borçlar + Özkaynak.

Bilanço, bir şirketin likiditesi, ödeme gücü ve finansal sağlığı hakkında bilgi sağladığı için yatırımcılar, alacaklılar ve analistler için önemli bir araçtır. Bir şirketin borçlarını ödeme kabiliyetini, finansal kaldıracını ve genel karlılığını değerlendirmek için kullanılabilir.

✅ Mikroekonomi Nedir? 

Bilanço analizi neden gerekli olur?

Bilanço analizi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle gereklidir:
 • Finansal Sağlığın Değerlendirilmesi: Bilanço, bir şirketin finansal sağlığının belirli bir zamandaki anlık görüntüsünü sağlar. Bilançoyu analiz ederek yatırımcılar ve alacaklılar, bir şirketin yükümlülüklerini karşılamaya ve uzun vadede faaliyetlerine devam etmeye yetecek kadar varlığa sahip olup olmadığını belirleyebilirler.
 • Likiditenin Değerlendirilmesi: Bilanço, bir şirketin faturalarını ve diğer yükümlülüklerini vadesi geldiğinde ödemek gibi kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti hakkında bilgi sağlar. Bu, bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak için yeterli nakit veya diğer likit varlıklara sahip olmasını sağlamak isteyen yatırımcılar ve alacaklılar için önemlidir.
 • Ödeme Gücünün Belirlenmesi: Ödeme gücü, bir şirketin uzun vadeli finansal yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini ifade eder. Yatırımcılar ve alacaklılar, bir şirketin bilançosunu analiz ederek ödeme gücünü değerlendirebilir ve krediler ve tahviller gibi uzun vadeli yükümlülüklerini karşılamak için yeterli varlığa sahip olup olmadığını belirleyebilirler.
 • Finansal Kaldıraç Değerlendirmesi: Finansal kaldıraç, bir şirketin öz sermayesine göre sahip olduğu borç miktarını ifade eder. Bilançoyu analiz ederek, yatırımcılar ve alacaklılar bir şirketin mali kaldıracını belirleyebilir ve kâr elde etme ve borcunu geri ödeme yeteneğini değerlendirebilir.
 • Varlıkların Bileşimini Anlamak: Bilanço, bir şirketin sahip olduğu nakit, alacak hesapları, envanter ve mülk gibi varlık türleri hakkında bilgi sağlar. Varlıkların bileşimini analiz ederek, yatırımcılar ve alacaklılar bir şirketin faaliyetleri ve gelecekteki nakit akışlarını yaratma yeteneği hakkında bilgi edinebilirler.

Bilanço 3 temel bileşenden oluşur: 

 • Varlıklar
 • Yükümlülükler
 • Özkaynaklar
Varlıklar
Varlıklar segmentinde, hesaplar likiditelerine (nakit paraya dönüştürülme kolaylığına göre) göre listelenir. Bu varlıklar bir yıl veya daha kısa sürede nakde çevrilebilen -dönen varlıklar- ve uzun vadeli olan -duran varlıklar- olarak ikiye ayrılırlar.

Yükümlülükler
Yükümlülükler, bir şirketin tedarikçilere ödemesi gereken faturaları, alacaklılara kiralamak için kullandığı tahviller, kamu hizmetleri ve maaş gibi dış taraflara borçlu olduğunu gösteren paradır. Kısa vadeli yükümlülükler, bir yıl içinde vadesi gelecek olan ve vadelerine göre listelenen yükümlülükleri içerir. Uzun vadeli yükümlülükler ise vadesi bir yıldan daha fazla olan yükümlülükleri içerir.

Özkaynaklar
Özkaynaklar, şirket varlıklarının toplam değerinden borçlarının düşürülmesiyle hesaplanan varlıklardır. Aynı zamanda "net varlıklar" olarak da bilinir.

Bilançonun Avantajları Nelerdir?

Bir bilançonun avantajları şunlardır:
 • Finansal durumun anlık görüntüsünü sağlar: Bilanço, belirli bir zaman noktasındaki bir şirketin mali durumunun bir anlık görüntüsünü sağlayarak yatırımcıların, alacaklıların ve diğer paydaşların şirketin mali sağlığını değerlendirmesine yardımcı olur.
 • Likiditeyi değerlendirmeye yardımcı olur: Bilanço, bir şirketin sahip olduğu nakit ve diğer likit varlıkların miktarını gösterir ve bu da likiditesini değerlendirmeye yardımcı olur. Bu, şirketin faturalarını ve diğer kısa vadeli yükümlülüklerini ödemek için yeterli nakde sahip olmasını sağlamak isteyen yatırımcılar ve alacaklılar için önemlidir.
 • Ödeme gücünü değerlendirmeye yardımcı olur: Bilanço, bir şirketin uzun vadeli borç miktarını gösterir ve bu, şirketin uzun vadeli borç yükümlülüklerini karşılayacak yeterli varlığa sahip olmasını sağlamak isteyen yatırımcılar ve alacaklılar için önemlidir.
 • Finansal kaldıracın değerlendirilmesine yardımcı olur: Bilanço, bir şirketin borç ve öz sermaye miktarını gösterir ve bu, şirketin öz sermayeye göre uygun bir borç seviyesine sahip olmasını sağlamak isteyen yatırımcılar ve alacaklılar için önemlidir.
 • Zaman içindeki eğilimleri belirlemeye yardımcı olur: Yatırımcılar ve alacaklılar, bilançoları karşılaştırarak bir şirketin mali durumundaki eğilimleri belirleyebilir ve zaman içindeki mali performansını değerlendirebilir.
 • Bilgiye dayalı kararlar vermeye yardımcı olur: Bilanço, yatırımcıların ve alacaklıların bir şirkete yatırım yapma veya borç verme konusunda bilinçli kararlar almalarına yardımcı olan önemli finansal bilgiler sağlar.
Bilanço, bir şirketin mali durumu hakkında önemli bilgiler sağlayan ve yatırımcılara, alacaklılara ve diğer paydaşların bilinçli kararlar almasına yardımcı olan temel bir mali tablodur.

Bilançonun Dezavantajları Nelerdir?

Bilançonun dezavantajları şunlardır:
 • Gelecekteki nakit akışları hakkında sınırlı bilgi: Bilanço, bir şirketin belirli bir zamandaki varlıkları, yükümlülükleri ve özkaynakları hakkında bilgi sağlar, ancak gelecekteki nakit akışları hakkında bilgi sağlamaz. Bu, yatırımcılar ve alacaklılar için şirketin gelecekteki mali sağlığını değerlendirmede sınırlılıklar yaratabilir.
 • Tarihsel bilgi: Bilanço, bir şirketin geçmişte belirli bir zaman noktasındaki mali durumunu yansıtır. Ancak, bu bilgiler, şirketin mevcut mali durumunu veya gelecekteki beklentilerini değerlendirmek için ilgili veya doğru olmayabilir.
 • Tahminlere dayanır: Bilanço, envanter değeri, alacak hesapları ve şerefiye gibi varlık ve yükümlülüklerin değerine ilişkin tahminleri içerir. Ancak, bu tahminler doğru olmayabilir ve şirketin kullandığı muhasebe politikalarına ve yöntemlerine bağlı olarak değişebilir.
 • Sınırlı açıklama: Bilanço, gelir, giderler ve karlar dahil olmak üzere bir şirketin faaliyetleri hakkında sınırlı bilgi sağlar. Yatırımcılar ve alacaklılar, şirketin mali performansını tam olarak değerlendirmek için ek bilgilere ihtiyaç duyabilirler.
 • Piyasa değerini yansıtmayabilir: Bilanço, bir şirketin gerçek finansal durumunun belirlenmesinde önemli olabilecek varlık ve yükümlülüklerinin piyasa değerini yansıtmayabilir.
Ancak, bilanço, bir şirketin mali durumu hakkında değerli bilgiler sağlayan ve bir şirketin mali sağlığını ve geleceğini değerlendirmek için diğer mali tablolarla birlikte kullanılabilen önemli bir mali tablo olarak kabul edilmektedir.

Sonuç Olarak

Bilanço, işletmelerin şirketlerinin finansal tablolarını özetlemek için ve yatırımcıların daha sonra bir şirketin değerini belirlemek için kullanabileceği bir belgedir. Bilançoyu diğer analizler ve finansal tablolarla birleştirmek, bir şirkete yatırım yapmanın sizin için doğru seçim olup olmadığı konusunda bir fikir sahibi olmanızda yardımcı olabilir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız veya yatırım analizi yaparken detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız bilanço analizi gibi temel analiz yöntemleri sizin için faydalı olacaktır.

Yorumlar

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk