Faktoring Nedir? Avantajları?

Faktoring Nedir? Avantajları Nelerdir?

Faktoring

Faktoring, bir işletmenin alacaklarını nakde çevirmek için kullandığı bir finansal hizmettir. Faktoring şirketi, işletmenin müşterilerinden olan alacakları satın alır ve işletmeye önceden belirlenmiş bir oranda ödeme yapar. Böylece işletme, alacak tahsilatı sürecini faktoring şirketine devreder ve nakit akışını hızlandırır.

✅ Finans Kararları Ve Önemi

Faktoringin avantajları nelerdir?

Faktoringin en önemli avantajı, işletmenin nakit ihtiyacını karşılamasıdır. Faktoring sayesinde işletme, müşterilerinin ödeme sürelerini beklemek zorunda kalmaz ve nakit sıkışıklığı yaşamaz. Ayrıca faktoring, işletmenin alacak yönetimini kolaylaştırır ve tahsilat riskini azaltır. Faktoring şirketi, alacakların tahsilatı için gerekli takip ve yasal işlemleri yapar ve işletmenin bu konuda zaman ve kaynak harcamasını önler.

Faktoring nasıl yapılır?

Faktoring yapmak için öncelikle bir faktoring şirketi ile anlaşmak gerekir. Faktoring şirketi, işletmenin müşterilerini ve alacaklarını değerlendirir ve bir faktoring sözleşmesi hazırlar. Sözleşmede, faktoring ücreti, avans oranı, vade süresi, teminat şartları gibi detaylar belirlenir. İşletme, sözleşmeyi imzaladıktan sonra faturalarını faktoring şirketine iletir ve avans ödemesini alır. Faktoring şirketi, vade süresi geldiğinde müşterilerden alacakları tahsil eder ve kalan bakiyeyi işletmeye aktarır.

İhracat-İthalat Faktoringi Nedir?

İhracat-ithalat faktoringi, farklı ülkelerde bulunan satıcı ve alıcı firmalar arasında gerçekleşen ticari alacakların, faktoring şirketleri tarafından finanse edilmesi ve garanti altına alınması işlemidir. Bu işlemde, satıcı firma ihracat yaptığı alıcı firmaya fatura keser ve bu faturayı kendi ülkesindeki faktoring şirketine temlik eder. Faktoring şirketi de satıcı firmaya fatura bedelinin bir kısmını ön ödeme olarak verir ve alacak riskini üstlenir. Alıcı firma ise fatura bedelini kendi ülkesindeki muhabir faktoring şirketine öder. Muhabir faktoring şirketi de alacak bedelini satıcı firmanın faktoring şirketine aktarır. Böylece satıcı firma nakit akışını sağlar, alacak riskinden korunur ve yeni pazarlara açılma imkanı bulur.

İhracat-ithalat faktoringinin avantajları nelerdir?

 • Satıcı firma için nakit akışı sağlar, vade süresini uzatabilir ve daha rekabetçi fiyatlar sunabilir.
 • Satıcı firma için alacak riskini ortadan kaldırır, alıcı firmanın mali durumu ve ödeme gücü hakkında bilgi verir.
 • Satıcı firma için tahsilat ve alacak yönetimi işlemlerini kolaylaştırır, yabancı dil ve yasal prosedürlerle uğraşmaz.
 • Alıcı firma için finansman imkanı sağlar, vade süresini uzatabilir ve daha uygun koşullarda mal alabilir.
 • Alıcı firma için ticari ilişkilerini güçlendirir, satıcı firmanın güvenini kazanır ve yeni pazarlara girebilir.

İhracat-ithalat faktoringinin dezavantajları nelerdir?

 • Satıcı firma için faktoring ücreti ve faizi ödemek zorunda kalır, kar marjını düşürebilir.
 • Satıcı firma için reklamasyon (malın hatalı veya ayıplı olması) durumunda alacak garantisi geçersiz olur, sorun çözülene kadar ödeme alamaz.
 • Alıcı firma için faktoring ücreti ve faizi ödemek zorunda kalır, maliyetini artırabilir.
 • Alıcı firma için muhabir faktoring şirketi ile anlaşmazlık yaşarsa sorun çözümü zorlaşabilir, ticari ilişkileri bozulabilir.

İhracat-ithalat faktoringi nasıl yapılır?

İhracat-ithalat faktoringi yapmak için aşağıdaki adımları izlemek gerekir:

 • İhracat-ithalat faktoringi, satıcı ve alıcı firmaların farklı ülkelerde bulunduğu durumlarda kullanılan bir finansal hizmettir.
 • Bu hizmet sayesinde satıcı firma alacağını vadesinden önce peşin olarak tahsil ederken, alıcı firma da ödemesini vadelendirerek yapabilir.
 • İhracat-ithalat faktoringi yapmak için öncelikle bir faktoring şirketi ile anlaşmak gerekir. Faktoring şirketi, satıcı ve alıcı firmaların kredibilitesini ve limitlerini belirler.
 • Satıcı firma mal veya hizmet teslimi yaptıktan sonra faturalarını faktoring şirketine iletir. Faktoring şirketi de belli bir ön ödeme oranı üzerinden satıcı firmaya peşin ödeme yapar.
 • Alıcı firma ise mal veya hizmet teslimi aldıktan sonra faturalarını kabul eder ve vadesi geldiğinde faktoring şirketine ödeme yapar.
 • Faktoring şirketi ayrıca alacak takibi, tahsilat ve raporlama gibi hizmetleri de sağlar.


Yorumlar

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk