Alternatif Finansman Araçları

Alternatif Finansman Araçları

Finansman Araçları

Alternatif finansman araçları, girişimcilerin ve KOBİ'lerin banka kredilerine alternatif olarak kullanabilecekleri farklı finansman kaynaklarıdır. Alternatif finansman araçları, girişimcilerin ve KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak, yatırım yapmak, büyümek ve rekabet etmek için faydalanabilecekleri çeşitli avantajlar sunar. Alternatif finansman araçları arasında şunlar sayılabilir:

Girişim Sermayesi

Girişim sermayesi, yüksek büyüme potansiyeli olan ancak henüz karlılık aşamasına gelmemiş girişimlere uzun vadeli öz sermaye yatırımı sağlayan bir finansman yöntemidir. Girişim sermayesi yatırımcıları, girişimlere sadece finansal destek değil, aynı zamanda yönetim, pazarlama, teknoloji ve ağ gibi alanlarda da danışmanlık ve mentorluk hizmeti verirler. Girişim sermayesi yatırımcıları, girişimlerin başarılı olması durumunda yatırımlarını geri almak ve kar elde etmek için girişimlerin hisselerini satın alır veya halka arz ederler.

Melek Yatırım

Melek yatırım, girişim sermayesine benzer şekilde, yüksek büyüme potansiyeli olan ancak henüz karlılık aşamasına gelmemiş girişimlere öz sermaye yatırımı sağlayan bir finansman yöntemidir. Melek yatırımcılar, genellikle bireysel veya küçük gruplar halinde hareket eden zengin kişi veya kuruluşlardır. Melek yatırımcılar, girişim sermayesi yatırımcılarına göre daha küçük miktarlarda yatırım yaparlar ve daha erken aşamadaki girişimlere odaklanırlar. Melek yatırımcılar da girişimlere sadece finansal destek değil, aynı zamanda danışmanlık ve mentorluk hizmeti verirler.

Mikro Finansman 

Mikro finansman, düşük gelirli veya kredi geçmişi olmayan kişi veya işletmelere küçük miktarlarda kredi sağlayan bir finansman yöntemidir. Mikro finansman kuruluşları, genellikle sosyal amaçlı veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Mikro finansman kuruluşları, kredi alan kişi veya işletmelerin geri ödeme kapasitesine göre uygun faiz oranları ve vade süreleri belirlerler. Mikro finansman kuruluşları, kredi alan kişi veya işletmelere sadece finansal destek değil, aynı zamanda eğitim, danışmanlık ve pazarlama gibi alanlarda da destek verirler.

İslam Bankacılığı

İslam bankacılığı, İslami prensiplere uygun olarak faizsiz ve paylaşımcı bir finansman yöntemidir. İslam bankacılığı kuruluşları, müşterilerine kredi vermek yerine onlarla ortaklık kurar veya mal veya hizmet satın alarak onlara kiralar veya satarlar.
İslam bankacılığı, paradan para kazanmayı değil, reel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlar. Bu nedenle, İslam bankaları, mevduat topladıkları gibi, bunları çeşitli finansman yöntemleriyle müşterilerine sunarlar.

Gelir Ortaklığı ve Gelire Endeksli Senetler

Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS) ve Gelire Endeksli Senetler (GES), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen alternatif finansman araçlarıdır. Bu senetler, yatırımcılara belirli bir gelir kaynağına ortak olma imkanı sunar.

GOS, altyapı yatırımlarının finansmanını sağlamak için 1980'lerden beri kullanılmaktadır. GOS'lerin getirileri, ilgili projenin elde ettiği gelire bağlıdır. GOS'ler, katılım bankaları tarafından da tercih edilen bir yatırım aracıdır.

GES ise 2009 yılında ilk kez ihraç edilmiştir. GES'lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) bütçeye aktardığı hasılat paylarına endekslenmiştir. GES'ler, yatırımcılara asgari ve azami getiri garantisi sağlar. GOS ve GES, Türk lirası cinsinden ihraç edilmektedir.

Gayrimenkul Sertifikaları

Gayrimenkul sertifikaları, inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarıdır. Gayrimenkul sertifikaları, yatırımcılara projenin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eder. Gayrimenkul sertifikaları ile yatırımcılar, doğrudan gayrimenkul sahibi olabilecekleri gibi projenin değer artışından kazanç elde etme imkanına da kavuşabilirler. Gayrimenkul sertifikaları yurt içinde veya yurt dışında halka arz edilerek veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilebilir.

Teminatlı Menkul Kıymetler

Teminatlı menkul kıymetler (TMK), ihraççının genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve teminat varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen borçlanma araçlarıdır. TMK'ler, teminat varlıkların riskten korunması amacıyla yapılmış olan sözleşmelerin karşı taraflarına yapılacak ödemelerde kullanılır. TMK'lerin ihraç şartları ve teminat varlıkların nitelikleri Kurulca belirlenir.

Gelir Ortaklığı ve Gelire Endeksli Senetler

Gelir Ortaklığı ve Gelire Endeksli Senetler, yatırımcılara belirli bir gelir payı veya gelir artışı sağlayan finansal araçlardır. Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS), yatırımcının bir şirketin gelirine ortak olmasını sağlar. Gelire Endeksli Senetler (GES), yatırımcının bir endekse bağlı olarak gelir elde etmesini sağlar. Bu senetler, yatırımcılara sabit getiri sağlamak yerine, gelir değişimine göre getiri sağlarlar.

Yorumlar

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk