Eximbank Nedir?

Eximbank Nedir?

Eximbank

Eximbank, ihracat ve ithalat yapan firmalara finansman, sigorta ve risk yönetimi hizmetleri sunan bir yatırım bankasıdır. Eximbanklar, ülkelerin uluslararası ticaretini geliştirmek ve ihracatçıları desteklemek amacıyla kurulmuş olup, genellikle devlet tarafından işletilmektedir.

KGF Nedir?

Türk Eximbank’ı Tanıyalım

Türkiye'de Eximbank olarak faaliyet gösteren kurum, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) adını taşımaktadır. Türk Eximbank, 1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, merkezi İstanbul'dadır. Türk Eximbank, ihracatçılara uygun maliyetli kredi, alacak sigortası, alıcı kredisi, forward, opsiyon ve faiz swapı gibi ürünler sunmaktadır. Ayrıca ihracatçıların sorunlarına çözüm bulmak ve taleplerine yanıt vermek amacıyla İhracat Destek Hizmetleri Merkezi'ni kurmuştur.

Türk Eximbank, uluslararası standartlara uyumlu bir şekilde faaliyet göstermekte olup, ISO 9001:2015 Uluslararası Kalite Yönetim Sitemi, ISO 14001: 2015 Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir. Ayrıca kendi geliştirdiği metodoloji ile kredilerden kaynaklı karbon emisyonlarını hesaplayarak ISO 14064:2018 Sera Gazı Doğrulama Belgesi'ni almıştır.

Türk Eximbank, ihracatçıların başarı hikayelerine ortak olmakta ve ülkemizin ihracat potansiyelini artırmak için çalışmaktadır

Türk Eximbank'ın Temel Amaçları

Banka’nın amaçları;
  • İhracatın geliştirilmesi,
  • İhraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,
  • İhraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,
  • İhracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması,
  • İhracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması,
  • Yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Kobilere Öncelik

Tüm kredi uygulamalarında yatırım öncelikli bölgelerde bulunan firmalar ile KOBİ’lere öncelik tanınmaktadır.


Yorumlar

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk