İşletme Finansı

İşletme Finansı

İşletme Finansı

İşletmelerin yatırım ve faaliyet dönemlerinde gerekli olan kısa, orta ve uzun süreli fonları en uygun koşullarda ve miktarda tedarik etmesine “Finansman Kararı”

Bu fonları işletmenin faaliyetlerini sürekli kılmada etkin olarak kullanması ve bu amaçlara yönelik alınan karalara “Yatırım Kararı” denir.

 ✅ Yatırım Fonları Nedir? ➤

İşletmeler, ne tür faaliyet yaparsa yapsınlar, faaliyetlerine devam etmek için; ticari, sanayi veya hizmet için bazı varlıklara ihtiyaç duyarlar. Bu varlıklara “Reel varlık” denir.

- Makine, bina, fabrika, demirbaş, stok gibi varlıklar, reel (maddi) varlıklardır.
- Patent, Ticari Marka ise maddi olmayan varlıklardır.

İşletmeler, reel varlık elde edebilmek için bir bedel ödeyerek bir takım şeyler satmak zorundadırlar. Ya menkul kıymet (tahvil, bono vb.) ya da finansal varlıklarını satacaklardır. Eğer işletme bankadan kredi alımı yoluyla borçlanmıyorsa, menkul kıymetlerini satarak varlık elde edebilirler. Ya da öz kaynağı tercih ederlerse hisse senedi satarlar.

Finansal olarak satılarak veya menkul kıymet satarak finans yöneticisi reel varlık meydana getirir.

Finans Yöneticisi

İşletmelerde finans yöneticisinin karşılaştığı iki soru vardır.
  • İşletme hangi varlıklara ne miktarda yatırım yapacak?(Yatırım Kararı)
Bu sorunun cevabı üreticinin veya işletmenin vereceği bir yatırım kararıdır.
  • Yatırım için gerekli kaynak nereden nasıl elde edilecek?(Finansman Kararı)
Bu sorunun cevabı da finanslama (fonlama) kararıdır.

Finansman; İşletmelerin yatırım ve faaliyet dönemlerinde gerekli olan kısa orta ve uzun süreli fonları en uygun koşullarda ve miktarda tedarik etmeleri, bu fonları işletmenin faaliyetlerini sürekli kılmada etkin olarak kullanmaları ve bu amaçlara yönelik kararlar almalarıdır.

Finans Yöneticisinin Görevleri

1.Finansal analiz ve denetim

2.Finansal planlama

3.Aktiflerin yönetimi

  3.a)Dönen değerlerin yönetimi

  3.b)Sabit değerlerin yönetimi

4.İhtiyaç duyulan fonların tedariki

5.Fonların ihtiyaca göre kullanımı

6.Özel finansal sorunların çözümü