Altın Nedir? Güncel Fiyatlar

Altın Nedir? Ayarları ve Saflık Oranları Nedir?

Altın (Aurum)

Altın, doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir. Simgesi Au (Latince aurum 'dan) olan altın, atom numarası 79 olan bir geçiş metalidir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.
✅ Altın Rezervi Nedir? ➤

Altın tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır. Mısır hükümdarları zamanında MÖ 3200 yıllarında altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanılmıştır. Peru'da MÖ 2000 yılına ait altın ziynet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika kıtasındaki Aztekler ve İnkalar'ın da altına tutkun oldukları bilinmektedir. Altına önem veren eski medeniyetler arasında; Yunanlılar, İranlılar, Makedonlar, Asurlular, Sümerler ve Lidyalılar sayılabilir. MÖ 550 yıllarında Lidya Kralı Krezos altını para olarak (sikke) bastırarak ticareti geliştirmiş ve dünya yeni bir refah dönemine girmiştir.

Altın günümüzde de hem yatırım hem de sanayi aracı olarak kullanılmaktadır. Altının saflık derecesi ayar veya kırat olarak ifade edilir. Bir gram saf altının 24 ayar veya 24 kırat olduğu kabul edilir. Altının yoğunluğu 19,3 g/cm³ olup ergime noktası 1064 °C'dir. Altının kristal yapısı yüzey merkezli kübiktir. Altının elektrik direnci çok düşüktür (22 nΩ·m) bu nedenle elektronik devrelerde kullanılır.

Altın cevherleri metalik altın içeren cevherler ve bileşikleri halinde altın içeren cevherler olarak sınıflandırılır. Metalik altın içeren cevherlerden altın elde etmek için önce öğütülür sonra malgama tekniği veya siyanürleşme metodu ile ayrıştırılır. Bileşikleri halinde altın içeren cevherler ise önce pirometalurjik yöntemlerle zenginleştirilir sonra hidrometalurjik yöntemlerle saflaştırılır.

Dünyada en çok Güney Afrika Birliği'nde üretilen altının yeri kürenin tahminen %0,001'ini teşkil eder. Deniz suyunda da iz miktarlarda bulunur ancak ekonomik değildir.

Altın Ayarı Nedir?

Altın ayarı, altının saflık derecesini gösteren bir ölçü birimidir. Altın ayarı, altının içinde bulunan diğer metallerin oranına göre belirlenir. Altın ayarını hesaplamak için kullanılan birim ise milyemdir. Milyem, altının 1000'de kaç gramının saf olduğunu ifade eder.

Örneğin, 24 ayar altın %100 saf altındır ve milyem değeri 1000'dir. Bu demektir ki, 24 ayar altında başka hiçbir metal bulunmaz. Ancak doğada %100 saf altın çok nadirdir ve işlenmesi zordur. Bu yüzden kuyumculukta genellikle daha düşük ayarlı altınlar kullanılır.
 • 22 ayar altın ise %91,6 saf altındır ve milyem değeri 916'dır. Bu demektir ki, 22 ayar altında %8,4 oranında başka metaller bulunur. Genellikle bu metaller bakır ve gümüştür. Bakır ve gümüşün karıştırılmasıyla elde edilen alaşım daha sert ve dayanıklıdır. Ayrıca renk değişimi de olabilir. Örneğin; bakır ile karıştırılan altın kırmızımsı bir renk alırken, gümüş ile karıştırılan altın yeşilimsi bir renk alabilir.
 • 18 ayar altın ise %75 saf altındır ve milyem değeri 750'dir. Bu demektir ki, 18 ayar altında %25 oranında başka metaller bulunur. Genellikle bu metaller nikel ve çinkodur. Nikel ve çinkonun karıştırılmasıyla elde edilen alaşım daha beyaz bir renk alabilir.
 • 14 ayar altın ise %58,5 saf altındır ve milyem değeri 585'tir. Bu demektir ki, 14 ayar altında %41,5 oranında başka metaller bulunur.
 • 8 ayar altın ise %33,3 saf altındır ve milyem değeri 333'tür. Bu demektir ki, 8 ayar altında %66,7 oranında başka metaller bulunur.
Altının saflığı arttıkça değeri de artar ancak yumuşaklığı da artar. Bu yüzden çok yüksek veya çok düşük ayarlı altınlar kuyumculukta pek tercih edilmez.

Beyaz altın; farklı metaller içerdiği için gümüş renktedir. Bunun yanında beyaz altın ve sarı renkte olan altın arasında değer açısından bir fark yoktur. Sarı altın saf altınken beyaz altın çinko, gümüş gibi maddeler içerir. Beyaz altın ortalama 24 ayar altın üzerinden %80 altın, %16 nikel, %3 çinko, %1 bakırdan oluşmaktadır.

Altının Ayarı Nasıl Hesaplanır?

Altının saflığını öğrenmek için kullanabileceğiniz basit bir formül vardır:

Milyem = (Saf Altın Kütlesi / Toplam Kütleye) x 1000

Örneğin; içinde 80 gram saf altın olan 100 gram ağırlığındaki bir bileziğin milyemi şöyle hesaplanabilir:
 • Milyem = (80 / 100) x 1000
 • Milyem = (0,8) x 1000
 • Milyem = 800
Bu bileziğin milyemi 800 olduğuna göre saflığı da şöyle hesaplanabilir:
 • Ayar = Milyem / (41,66)
 • Ayar = (800) / (41,66)
 • Ayar = ~19
Bu bilezik yaklaşık olarak **19** **ayar**dır.

Altın Ayarı Kaç Adettir?

Ülkemizde 4 adet altın ayarı vardır. 8, 14, 18 ve 22 ayardır. Bunlar saflıklarıyla birlikte şöyledir:
 • 24 ayar altın %99.99 saflıktadır. 1000 milyemdir (miligramdır).
 • 22 ayar altın %91,6 saflıktadır. 916 milyemdir.
 • 18 ayar altın %75 saflıktadır. 750 milyemdir.
 • 14 ayar altın %58,5 saflıktadır. 585 milyemdir.
 •   8 ayar altın %33.3 saflıktadır. 333 milyemdir.
Piyasada en yüksek altın ayarı 24 ayardır. Piyasada en çok kullanılan altın türleri çeyrek altın, yarım altın, tam ziynet altını ve ata cumhuriyet altınıdır. Çeyrek altın 1,754 gramdır ve 22 ayardır. Yarım altın 3,508 gramdır ve 22 ayardır. Tam ziynet altını 7 gramdır ve 22 ayardır. Ata cumhuriyet altını ise 7,2 gramdır ve yine 22 ayardır.

    Güncel Altın Fiyatları               Piyasalar ≫

    GÜNCEL GRAM ALTIN BANKA KURLARI

 Yorumlar

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk